Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 09/2012

 
 
 
 
 
Przygotowanie powierzchni powłoki cynkowej zanurzeniowej przed malowaniem
KOMOROWSKI L.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
Opisano problem trwałości antykorozyjnej systemu duplex (z powłoką cynkową zanurzeniową) ze szczególnym uwzględnieniem adhezji powłok malarskich do powłok cynkowych. Zwrócono szczególną uwagę na wpływ metody przygotowania powierzchni oraz na adhezję z punktu widzenia wymagań normatywnych i badań własnych.
Słowa kluczowe: powłoki cynkowe zanurzeniowe, zabezpieczenia antykorozyjne, przygotowanie powierzchni, systemy duplex
Naprawy uszkodzeń korozyjnych rurociągu metodą 3XE
FRANCZAK P.
PIENIĄŻEK W.
ANTICOR PPH, Wieliczka
Omówiono lokalne defekty rurociągów ze szczególnym uwzględnieniem zniszczeń korozyjnych. Przedstawiono problematykę napraw tego typu defektów, na tle normy ISO 24817. Pokazano jedną z metod naprawy, polegającą na nakładaniu powłoki kompozytowej, w której materiałem konstrukcyjnym jest taśma kevlarowa. Naprawa jest poprzedzona obliczeniami, zgodnymi z normą ISO, przeprowadzonymi za pomocą programu komputerowego. Na wejściu do programu podawane są, między innymi, dane dotyczące uszkodzenia, dane konstrukcyjne rurociągu i transportowane medium. Na wyjściu otrzymuje się między innymi, długości i ilość poszczególnych warstw powłoki.
Słowa kluczowe: rurociągi, korozja, ochrona przeciwkorozyjna, naprawa zniszczeń korozyjnych, metoda 3XE, kompozyty, aramidy, Kevlar, żywice epoksydowe
Ochrona przed korozją w praktyce - Wpływ zastosowanej technologii i produktów na trwałość, koszt i przyjazność środowisku zabezpieczenia antykorozyjnego
KRÓLIKOWSKA A.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Dokonano przeglądu stosowanych najczęściej technologii zabezpieczeń antykorozyjnych na dużych konstrukcjach stalowych pod kątem ich przyjazności dla środowiska, trudności wykonania, trwałości i kosztów.
Słowa kluczowe: ochrona przed korozją, farby przeciwkorozyjne, trwałość systemów antykorozyjnych
 
Ochrona przed korozją w praktyce - Farby – jak zaczęła się historia i dokąd zmierza ich rozwój?
BRZOSKOWSKA L.
Teknos Oliva Sp. z o.o., Gdynia
KUBACKI A.
Teknos Sp. z o.o., Warszawa
Omówiono historię powstania powłok malarskich od prehistorii do powłok współczesnych. Przedstawiono rys historyczny przemysłu farbiarskiego i krótki przegląd powstania i rozwoju podstawowych substancji błonotwórczych stosowanych we współczesnych wyrobach.
Słowa kluczowe: farby, spoiwa, pigmenty, rysunki naskalne, malowanie antykorozyjne

 

Newsletter