Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 07/2012

 
 
 
 
 
Potencjometryczne oznaczanie jonów molibdenianowych
YOUSEFF G. I.
SHEHATA M. F.
EL HOSARY A.
National Research Center, Physical Chemistry Dept., Dokki, Cairo, Egypte
Molibdeniany należą do jednych z najnowszych inhibitorów korozji stosowanych w układach chłodzenia. Zaprezentowano prostą i dokładną metodę analizy molibdenianów w takich układach, opartą na miareczkowaniu potencjometrycznym molibdenianu za pomocą octanu ołowiu z użyciem, jako elektrod wskaźnikowych, molibdenu, ołowiu i stopów zawierających molibden. W punkcie równoważnikowym następuje gwałtowny skok potencjału elektrody wskaźnikowej względem kalomelowej elektrody odniesienia wskazujący całkowite osadzenie się molibdenianu w postaci molibdenianu ołowiu. Wyniki wskazują na liniową zależność między ilością molibdenianu a zużytym octanem o stężeniach równomolarnych. Do miareczkowania zastosowano również elektrody bimetaliczne, co wyeliminowało konieczność użycia elektrody odniesienia. Metoda nadaje się do stosowania w obecności składników wody chłodzącej i produktów korozji podstawowych materiałów stosowanych w układach chłodzenia. Można ją również stosować w układach chłodzenia zawierających LiBr.
Słowa kluczowe: molibdenianowe inhibitory korozji, miareczkowanie potencjometryczne, elektrody wskaźnikowe, LiBr2012
Zgorzelina rutylowa na tytanie
GIL A.
AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza,
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Kraków
KUC A.
Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Kraków
Przeprowadzono badania dwuetapowego utleniania z użyciem izotopu tlenu 18O, eksperymentów markerowych oraz obserwacji mikroskopowych zgorzeliny w obszarze krawędziowym dla tytanu. Z badań tych wynika, że warstwa rutylu pozostająca w bezpośrednim kontakcie z metalem narasta w wyniku dominującej, odrdzeniowej dyfuzji tytanu, podczas gdy tworząca się z upływem czasu warstwowa zgorzelina TiO2 wykazuje makrodefekty, które są drogami dordzeniowej dyfuzji cząsteczkowego tlenu.
Słowa kluczowe: tytan, mechanizm utleniania, zgorzelina warstwowa
Nauka w walce z korozją
ZUBIELEWICZ M.
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach
Omówiono projekty badawcze, realizowane w latach 2005-2011, dotyczące zagadnień związanych z ochroną przed korozją, pod względem możliwości zastosowania wyników ich realizacji w praktyce. Projekty podzielono na zakresy tematyczne: korozja i badania korozyjne, korozja mikrobiologiczna, korozja stali w betonie, korozja w energetyce, korozja w rolnictwie, obróbka powierzchniowa – wytwarzanie warstw zwiększających odporność na korozję, powłoki metalowe, w tym cynkowe zanurzeniowe i cynkowe natryskiwane cieplnie, powłoki lakierowe – metody badań, powłoki ogniochronne i oparte na polimerach przewodzących, nowe farby i spoiwa, powłoki konwersyjne, powłoki kompozytowe i zol-żel, ochrona katodowa, inhibitory korozji i zagadnienia normalizacyjne. Pomimo, że głównym kryterium przyznawania finansowania na projekty badawcze jest ich wartość naukowa, wiele z realizowanych projektów ma również charakter praktyczny, a ich wyniki można zastosować w poszczególnych branżach przemysłu.
Słowa kluczowe: projekty badawcze; korozja i ochrona przed korozją; powłoki metalowe, organiczne i nieorganiczne; inhibitory korozji; ochrona katodowa; badania; normalizacja
 
Ochrona przed korozją w praktyce Ochrona: Optymalizacja kosztów zabezpieczeń przed korozją w wytwórniach konstrukcji stalowych poprzez ich modernizację
BRANDT A.
Agencja Anticorr Sp. z o.o., Gdańsk
W wytwórniach konstrukcji stalowych obserwuje się stałą modernizację wyposażenia służącego do czyszczenia i nanoszenia powłok. Jest to wywołane dążeniem do obniżania kosztów przy rosnących wymaganiach ochrony środowiska i jakości powłok. Najważniejsze modernizacje dotyczą wyposażania zakładów w sprzęt do czyszczenia konstrukcji za pomocą ścierniw metalowych oraz w pomieszczenia do malowania, umożliwiające poprawne nakładanie powłok przy jednoczesnym zachowaniu warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Słowa kluczowe: wyposażenie, czyszczenie, malowanie

 

Newsletter