Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 01/2010

 
 
 

Zabezpieczenie przed korozją metalowych wyrobów budowlanych i metody badań powłok antykorozyjnych w świetle dokumentów Unii Europejskiej

WÓJTOWICZ M.
BOBRYK H.
Instytut Techniki Budowlanej
Podano podział metod ochrony metali przed korozją na ochronę aktywną oraz pasywną. Przedstawiono najczęściej stosowane zabezpieczenia metali przed korozją. Wyszczególniono wybrane metody badań (według norm PNEN, PN-EN ISO) powłok organicznych otrzymywanych metodą ciągłą na blachach metalowych. Omówiono zagadnienie trwałości powłok w oparciu o wybrane normy zharmonizowane.
Słowa kluczowe: korozja, powłoki metaliczne, powłoki organiczne, metody badań, trwałość
Biodeterioracja pleśniowa wywołana występowaniem wad technologicznych w budownictwie
PIONTEK M.
JASIEWICZ M.
BEDNAR K.
Uniwersytet Zielonogórski,
Instytut Inżynierii Środowiska
W budownictwie mieszkaniowym przeprowadzono badania nad przyczynami i w konsekwencji występowaniem grzybów pleśniowych i innych biodeteriogennych mikroorganizmów na przegrodach budowlanych. W tym celu, w obiektach z widocznym zapleśnieniem wykonano badania mikologiczne oraz pomiary z zakresu fizyki budowli – kontrola ścian przy użyciu kamery termograficznej i pomiary wilgotności ścian za pomocą wilgotnościomierza. Przeprowadzone badania wykazały, że mostkom termicznym w budynkach towarzyszy kondensacja wilgoci, znaczące wychłodzenie dużych powierzchni oraz biodeterioracja pleśniowa. Otrzymane w trakcie badań termogramy ilustrują charakterystyczne przykłady mostków cieplnych powstałych w wyniku błędów projektowych lub wykonawczych, które kwalifikowane są do wad technologicznych.
Słowa kluczowe: grzyby pleśniowe, mostki termiczne, wilgotność ścian, wady technologiczne
Wpływ naturalnego i przyspieszonego starzenia na właściwości ochronne powłok zabezpieczających beton przed karbonatyzacją
KOZAK A.
Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii Lądowej
W pracy omówiono wyniki badań wybranych organicznych powłok ochronnych stosowanych do ochrony betonu przed karbonatyzacją, poddanych procesom naturalnego i przyspieszonego starzenia. Badaniami objęto powłoki poliuretanowe i epoksydowe starzone w atmosferze miejsko-przemysłowej (Kraków) i górskiej (Tatranska Strba, Słowacja) oraz w warunkach przyśpieszonych w komorze starzeniowej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w wyniku starzenia w środowisku naturalnym oraz w komorze starzeniowej nastąpiły wyraźne zmiany we właściwościach mechanicznych powłok ochronnych. W celu wyjaśnienia przyczyn zmian, zastosowano spektroskopię w podczerwieni.
Słowa kluczowe: ochrona betonu, starzenie naturalne i przyspieszone, degradacja polimerów
Skuteczność preparatów grzybobójczych zastosowanych na przegrodach budowlanych w warunkach in situ
PIOTROWSKA M.
Politechnika Łódzka, Instytut Technologii
Fermentacji i Mikrobiologii, Łódź

NIEMCZYK W.
Rzeczoznawca Budowlany PZITB nr 2676
Celem prezentowanej pracy było zbadanie skuteczności działania różnych preparatów grzybobójczych stosowanych w pomieszczeniach użytkowych. Badania prowadzono w 10-piętrowym budynku użyteczności publicznej po remoncie. Po roku od rozpoczęcia remontu i po 3 miesiącach od przyklejeniu tapet winylowych zaobserwowano w budynku pierwsze objawy zagrzybienia. Analiza mykologiczna wykazała, że liczba grzybów pleśniowych na powierzchni tynków gipsowych pod tapetą była na poziomie od 1,1·106 do 2,6·106 jtk/100 cm2. Wykazano dominację Verticillium tenerum, Penicillium chrysogenum, Aspergillus versicolor i Acremonium murorum. W celu doboru odpowiedniego preparatu grzybobójczego przeprowadzono badania skuteczności 5 różnych preparatów grzybobójczych. Ze względu na najlepszą skuteczność do dalszych zabiegów odgrzybiających przeznaczono preparat nr 2, stosując trzykrotną aplikację z 24-godzinnymi odstępami. Po zabiegu odgrzybiającym liczba grzybów wahała się od 1,0·101 do 2,2·104 jtk/100 cm2. W pomieszczeniach, w których liczba grzybów była powyżej 1,0·103 jtk/100 cm2 wykonano ponownie aplikację środka grzybobójczego na powierzchnię przegrody. Przeprowadzona analiza mykologiczna wykazała, że liczba grzybów po tym zabiegu mieściła się w zakresie uznanym za dopuszczalny.
Słowa kluczowe: mykologia budowlana, preparaty grzybobójcze
 

 

Newsletter