Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 08/2010

 
 
 
 
 

Precyzyjna lokalizacja i parametryzacja wad korozyjnych ścianek rurociągów stalowych przy wykorzystaniu tłoków inteligentnych

RACZYŃSKI P.
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki, Politechnika Gdańska
WARNKE K.
BOGOTKO W.
Centrum Diagnostyki Rurociągów
i Aparatury, Warszawa
W artykule przedstawiono sposoby pozyskiwania danych o stanie technicznym dalekosiężnych rurociągów stalowych, w szczególności ropy surowej i paliw ropopochodnych. Scharakteryzowano kilka technik diagnostyki rur przy pomocy autonomicznych urządzeń pomiarowych typu "tłok inteligentny", z podziałem na typy wykrywanych obiektów: deformacja średnicy wewnętrznej, korozja i wady materiałowe, zmiany w trajektorii rurociągu. Przedstawiono również zagadnienie badania den zbiorników techniką rozproszonego pola magnetycznego.
Słowa kluczowe: anomalie rurociągu, badanie geometrii, deformacje, diagnostyka rurociągów, drożność, inspekcja rurociągu, tłok do badania geometrii, tłok ultradźwiękowy, nawigacja inercyjna, rurociąg, skaner magnetyczny, tłok inteligentny wysokiej rozdzielczości, zarządzanie ryzykiem
Korozymetria rezystancyjna w badaniach korozji podziemnych rurociągów
FIEDOROWICZ M.
JAGIEŁŁO M.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddział w Gdańsku
Korozymetria rezystancyjna jest wartościową techniką diagnostyczną wspomagającą tradycyjne metody badań zagrożeń korozyjnych i skuteczności ochrony przeciwkorozyjnej. W wielu zastosowaniach staje się podstawową techniką monitorowania procesów korozyjnych. W pracy przedstawiono zasady stosowania korozymetrii rezystancyjnej w badaniach korozji i skuteczności ochrony podziemnych rurociągów oraz zaprezentowano wyniki uzyskane za pomocą tej techniki w perspektywie wielu lat w szczególnych miejscach, takich jak odcinki rurociągów ułożone w rurach otaczających, odcinki zagrożone przez korozję powodowaną przez prąd przemienny, odcinki ułożone w gruntach wysokooporowych, konstrukcje złożone bez i z ochroną katodową, odcinki rurociągów poddane oddziaływaniom prądów błądzących.
Słowa kluczowe: korozja, ochrona katodowa, rura osłonowa, korozja a.c., korozja powodowana przez prądy błądzące, korozymetria rezystancyjna
Ochrona przeciwkorozyjna ścianek zbiorników kontaktujących się z ziemią i elektrolitami. Ochrona katodowa – normy, przepisy, zastosowania
SOKÓLSKI W.
SPZP CORRPOL Gdańsk
Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony
przed Korozją SEP
Pomimo utrwalonych zasad w technice światowej ochrony przed korozją zbiorników stalowych, których ścianki kontaktują się bezpośrednio z ziemią, za pomocą ochrony katodowej, w Polsce takich ogólnych wymagań nie ma, a istniejące przepisy nie są w tym względzie jednoznaczne. W pracy omówiono pokrótce problem korozji stalowych zbiorników podziemnych oraz podstawowe normy ochrony katodowej takich obiektów i na tym tle zaprezentowano obecnie obowiązujące polskie przepisy. Zwrócono uwagę na problemy ekologiczne – rolę ochrony katodowej w ochronie środowiska. Pokazano typowe zastosowania ochrony katodowej do zbiorników podziemnych i den naziemnych zbiorników paliwowych.
Słowa kluczowe: zbiorniki, ochrona katodowa, normy, przepisy, zastosowania

 

Newsletter