Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 03/2009

 
 
 
 
 
 
 
Ocena przyczepności powłok malarskich. Część 2: Metody nacięć
BORDZIŁOWSKI J.
CES Gdańsk
Przedstawiono dokumenty normalizacyjne dotyczące oceny i metodyki badań przyczepności (adhezji) powłok lakierowych. W niniejszej części omówiono metodykę i warunki pomiarów wykonywanych metodą siatki nacięć i metodą nacięcia w kształcie X, w warunkach laboratoryjnych i polowych, w oparciu o zróżnicowane wymagania normalizacyjne. Przedstawiono również propozycje interpretacji wyników, jak również omówiono trudności i możliwości ich przezwyciężania w warunkach kontroli powłok na konstrukcjach przemysłowych.
Słowa kluczowe: przyczepność powłok, metoda siatki nacięć, metoda nacięcia w kształcie X, powłoki lakierowe
Normy dotyczące powłok cynkowych zanurzeniowych (ogniowych) z punktu widzenia korozjonisty a nie cynkownika
KRÓLIKOWSKA A.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
Właściwości i badania dotyczące powłok cynkowych ogniowych zawarte są w wielu normach uwzględniających potrzeby różnych branż, charakterystykę różnorodnych cynkowanych elementów, różne technologie cynkowania. Nie zawsze informacje podane w tych normach są spójne. Często są one niewystarczające dla specyficznych potrzeb, na przykład nie uwzględniają specyfiki powierzchni, która będzie dalej zabezpieczana powłokami malarskimi. Nie uwzględniają również wszystkich elementów niezbędnych przy pełnieniu przez powłokę funkcji zabezpieczenia antykorozyjnego. W artykule porównano wymagania podane w wybranych normach oraz zwrócono uwagę na elementy ważne dla zabezpieczeń antykorozyjnych powłokami cynkowymi lub systemami duplex.
Słowa kluczowe: powłoki cynkowe zanurzeniowe, zabezpieczenia antykorozyjne, systemy duplex

 

Newsletter