Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 02/2009

 
 
 
 
 
 
 
 
Lakiery do zabezpieczeń antygraffiti
NOWICKA-NOWAK M.
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu,
Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach
Graffiti staje się coraz większym problem w Polsce i na świecie. Grafiki pokrywają coraz większe powierzchnie, powodując zniszczenie elewacji budynków, wagonów czy instalacji przemysłowych. Graffiti nałożone na niezabezpieczone podłoża jest bardzo trudne do zmycia prostymi metodami czyszczenia i często konieczna jest kosztowna wymiana elewacji. Ważna jest więc możliwość zastosowania powłok antygraffiti pozwalających na łatwe usunięcie niepożądanych rysunków. Przedmiotem prac badawczych było opracowanie receptur rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych lakierów antygraffiti na podstawie ustalenia odpowiedniej kompozycji spoiw, rozpuszczalników i środków pomocniczych w celu otrzymania ich optymalnych właściwości ochronno-dekoracyjnych.
Słowa kluczowe: graffiti, powłoki lakierowe, ochrona antygraffiti
Badanie napięcia powierzchniowego natryskiwanych pianek poliuretanowych
PŁACZKIEWICZ K.
ICSO Chemical Production Sp. z o.o. , Kędzierzyn-Koźle
ŻABSKI L.
Alfa Systems Sp. z o.o., Brzeg Dolny
KUCZYŃSKA H.
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń
Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach
Zewnętrzne izolacje ze sztywnej pianki poliuretanowej narażone na działanie warunków atmosferycznych wymagają malowania ochronnego. O możliwości ich malowania, zwłaszcza farbami wodorozcieńczalnymi, decyduje wartość ich napięcia powierzchniowego. Stwierdzono, że wartość ta zmienia się w czasie. Badano wpływ komponentów pianek poliuretanowych natryskowych i wylewanych oraz warunków ich przechowywania na kształtowanie się napięcia powierzchniowego i łatwość ich malowania. Ustalono, że najkorzystniejsze jest wykonywanie zabezpieczeń powłokami ochronnymi po co najmniej dwóch dniach od aplikacji pianek poliuretanowych na izolowanych powierzchniach.
Słowa kluczowe: pianki poliuretanowe, termoizolacja, ochronne malowanie, farby, napięcie powierzchniowe