Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 10/2008

 
 
 
 

Wybrane problemy, na które trzeba zwracać uwagę, stosując jako zabezpieczenie antykorozyjne powłokę cynkową zanurzeniową lub system duplex z tą powłoką

KRÓLIKOWSKA A.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
ZUBIELEWICZ M.
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,
Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice
Cynkowanie zanurzeniowe zapewnia bardzo dobrą ochronę konstrukcji stalowych przed korozją, jednak wiążą się z nim problemy z nakładaniem wyrobów lakierowych na powłoki cynkowe, prowadzące do zmniejszenia skuteczności i trwałości systemu duplex. Problemy z malowaniem stali ocynkowanej wynikają zarówno ze stanu powierzchni powłok cynkowych zależnym od procesu cynkowania, jak i z nieodpowiedniego przygotowania powierzchni przed malowaniem i nieprawidłowego doboru farb. Omówiono najczęściej spotykane w praktyce wady powłok cynkowych zanurzeniowych oraz ich wpływ na właściwości ochronne powłok lakierowych. Podano również kryteria odnośnie stanu powierzchni powłok cynkowych zgodnie z normą PN- EN ISO 1461: 2000 i metody przygotowania powierzchni przed malowaniem.
Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, powłoki lakierowe, system duplex, ochrona przed korozją
Wpływ stopnia odkształcenia podłoża na właściwości powłoki cynkowej
PŁOCIŃSKA M.
PŁOCIŃSKI T.
SZAWŁOWSKI J.
Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
Asortyment elementów poddawanych cynkowaniu zanurzeniowemu jest zróżnicowany pod względem składu chemicznego, grubości przekroju oraz stopnia odkształcenia plastycznego. Właściwości materiału cynkowanego elementu mają z kolei wpływ na mikrostrukturę i właściwości powłoki cynkowej, w szczególności na jej grubość i odporność korozyjną. Jednym z czynników, który w stosunkowo niewielkim stopniu został zbadany jest wpływ odkształcenia plastycznego materiału podłoża na właściwości powłoki cynkowej. Celem pracy jest określenie czy zmiany stopnia odkształcenia plastycznego cynkowanego elementu mają wpływ na jakość powłok oraz czy mogą w niekorzystny sposób wpływać na możliwość kontroli i powtarzalność procesu. Stosowanie w trakcie produkcji kształtowników stalowych obróbki plastycznej, powoduje powstanie mikrostruktury różniącej się parametrami, takimi jak wielkość oraz kształt ziarna, które z kolei mają wpływ na kształtowanie się mikrostruktury tworzącej się powłoki. W artykule przedstawiono kompleksowy opis morfologii powłok cynkowych oraz ich odporność korozyjną uzyskanych na podłożu o różnym stanie odkształcenia plastycznego. W tym celu materiał podłoża został poddany walcowaniu na zimno, a następnie obróbce cieplnej. Po uzyskaniu kilku stanów (różniących się wielkością, kształtem i teksturą ziarna), materiał został poddany cynkowaniu zanurzeniowemu w warunkach przemysłowych.
Słowa kluczowe: powłoki cynkowe, cynkowanie zanurzeniowe, korozja cynku, mikrostruktura powłok cynkowych
Cynkowanie wysokotemperaturowe
KANIA H.
LIBERSKI P.
Katedra Technologii Stopów Metali
i Kompozytów, Politechnika Śląska
W artykule przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem powłok w kąpielach cynkowych w temperaturach odbiegających od tradycyjnie stosowanych w procesie nakładania powłok cynkowych. Przedstawiono strukturę powłok cynkowych otrzymanych na podłożu żelaza w tradycyjnym procesie cynkowania oraz w procesie cynkowania wysokotemperaturowego. Podano przykłady struktury powłok otrzymanych na różnych gatunkach stali, co pozwoliło na zobrazowanie wpływu składu chemicznego podłoża na budowę powłok otrzymanych w tradycyjnym procesie cynkowania oraz przy cynkowaniu wysokotemperaturowym. Omówiono również wyniki badań nad otrzymywaniem powłok cynkowych na wybranych gatunkach żeliw i przedstawiono strukturę powłok na tych materiałach. Otrzymane powłoki są ciągłe i równomierne a ich morfologia i grubość są porównywalne z powłokami cynkowymi otrzymanymi na stali. W artykule przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powłok otrzymanych w kąpielach cynkowych o różnej temperaturze. Określono odporność korozyjną powłok w obojętnej mgle solnej. Cynkowanie w zakresie temperatury 540÷560°C pozwala na otrzymanie ciągłych powłok o równomiernej grubości. Cynkowanie w tym zakresie temperatury prowadzi do otrzymania powłok o korzystnej strukturze, charakteryzujących się lepszą odpornością korozyjną niż powłoki otrzymane w tradycyjnym zakresie temperatury cynkowania.
Słowa kluczowe: cynkowanie wysokotemperaturowe, odporność korozyjna, powłoki cynkowe
Nowe stopy cynku do ciągłego i jednostkowego cynkowania zanurzeniowego wyrobów stalowych, wytwarzane w ZGH „Bolesław” SA
WESOŁOWSKI J.
CIURA L.
Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

STENCEL L.
Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” SA, Bukowno
W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę zastosowania gotowych stopów cynku w przemysłowych warunkach ciągłego i jednostkowego cynkowania wyrobów stalowych. Opisano warunki technologiczne wytwarzania omawianych stopów u największego krajowego producenta czystego cynku elektrolitycznego, ZGH „Bolesław” SA w Bukownie. Wyszczególniono składy chemiczne nowego typoszeregu stopów, pozwalających otrzymać uniwersalne, ekologiczne i oszczędne w zużycie cynku powłoki, również na stalach reaktywnych.
Słowa kluczowe:cynk, stop cynku, cynkowanie zanurzeniowe, powłoka cynkowa, odporność korozyjna, ZGH „Bolesław” SA