Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 09/2008

 
 
 
 
 

Wykorzystanie badań nieniszczących do wykrywania rozwarstwień powstających w instalacjach rafineryjno- petrochemicznych

PŁOWIEC J.
SZLAGOWSKA J.
LUSA T.
PARADOWSKI K.
WOJAS G.
ZAGÓRSKI A.
SPYCHALSKI S.
KURZYDŁOWSKI K. J.
Zakład Projektowania Materiałów,
Wydział Inżynierii Materiałów PW, Warszawa
Obecnie rozwój przemysłu rafineryjno-petrochemicznego związany jest z pogłębieniem przerobu ropy naftowej oraz zwiększeniem sprawności procesów [1]. Stawia to wysokie wymagania instalacjom do ich produkcji i materiałom, z których te instalacje są wykonane. Jednocześnie, ze względu na możliwość wystąpienia awarii mogących doprowadzić do wybuchu, skażenia środowiska oraz powstania znacznych strat finansowych i ludzkich, konieczne jest zagwarantowanie wysokiego bezpieczeństwa eksploatacji. W tej sytuacji niezbędne jest podejmowanie działań prewencyjnych, w tym poprzez wprowadzenie systemów kontroli stanu technicznego urządzeń. W tym kontekście technika Emisji Akustycznej (EA) jest jedną z istotniejszych metod kontroli dużych elementów konstrukcyjnych. Metoda EA umożliwia zarówno ocenę stanu badanych instalacji, jak i wskazanie jej najbardziej ,,zużytych” fragmentów, które mogą być następnie przebadane innymi metodami specjalistycznymi.
Słowa kluczowe: badania nieniszczące, rozwarstwienia, emisja akustyczna, ultradźwięki, prądy wirowe
Ochrona przed korozją zakotwień ekranów akustycznych.
BORDZIŁOWSKI J.
CES, Gdańsk
Trwałość ekranów akustycznych jest przede wszystkim warunkowana ich prawidłowym zakotwieniem w gruncie. W chwili obecnej technologia zakotwień nie jest znormalizowana i często realizowane są rozwiązania Techniczne pozornie prostsze i tańsze, lecz w rzeczywistości w znaczny sposób zmniejszające trwałość konstrukcji oraz utrudniające sprawną realizację inwestycji i późniejsze prace konserwacyjno-remontowe. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wad i zalet typowych technologii zakotwień ekranów akustycznych z punktu widzenia ich ochrony przed korozją.
Słowa kluczowe: ekrany akustyczne, zabezpieczenia przed korozją, zakotwienia ekranów akustycznych
Badanie przyczyn korozji drzwi ze stali nierdzewnej stosowanych w zakładach przemysłu mięsnego
LISICA A.
POPRZECZKA A.
Zakład Materiałoznawstwa i Obróbki Cieplnej,
Wydział Mechaniczny,
Politechnika im. K. Pułaskiego, Radom
W jednym z zakładów przemysłu mięsnego wystąpił problem korozji wielu blaszanych drzwi wykonanych ze stali nierdzewnej. W niniejszej pracy przedstawiono próbę zbadania przyczyny tego zjawiska. Otrzymane wyniki badań wskazują, że przyczyną korozji mogą być niewłaściwe parametry obróbki cieplnej stali chromowo-niklowej.
Słowa kluczowe: stal chromowo-niklowa, korozja, obróbka cieplna
Ochrona przed korozją w praktyce. Epoksydowe pasywne systemy ogniochronne w pożarach typu węglowodorowego
GŁĘBOWICZ A.
International Paint Poland, Gdynia
Na tle unijnych i polskich wymagań ustawodawczych i normatywnych, przedstawiono krótki przegląd wyrobów ogniochronnych International Paint ze szczególnym uwzględnieniem termicznie aktywowanych powłok epoksydowych do ochrony w pożarach typu węglowodorowego.
Słowa kluczowe: powłoki ogniochronne, powłoki epoksydowe, ochrona przed pożarami węglowodorowymi