Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 08/2008

 
 
 
 
 
Ochrona przed korozją instalacji wodnych zasilająco-zrzutowych w dużych zakładach przemysłowych z zastosowaniem technologii ochrony katodowej
HOFFMANN A.
JANKOWSKI J.
ROZWADOWSKI J.
SOKÓLSKI W.
SZUKALSKI J.
SPZP CORRPOL, Gdańsk
W pracy przedstawiono niektóre zrealizowane systemy ochrony katodowej podziemnych stalowych kolektorów wodnych i ściekowych. Omówiono instalację w Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Kwidzynie oraz ocenę techniczną takiego przedsięwzięcia dla kolektorów Rafinerii w Płocku. Zaprezentowano system ochrony katodowej rurociągów stalowych od strony wewnętrznej w obiegu chłodzącym Elektrowni „Łaziska” wykorzystującego wodę kopalnianą oraz projekt realizacji podobnego zadania dla rurociągów zrzutowych wód nadoosadowych w ZH Rudna KGHM. Omówiono nowe metody oceny zagrożeń korozyjnych instalacji wodnych i skuteczności ochrony katodowej rurociągów z wykorzystaniem techniki korozymetrii rezystancyjnej.
Słowa kluczowe: kolektory stalowe, ochrona katodowa, korozymetria
Zdalny monitoring ochrony katodowej gazociągów przesyłowych w GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku
FIEDOROWICZ M.
JAGIEŁŁO M.
GAZ-SYSTEM S.A., Oddział w Gdańsku
Stosowanie zdalnego monitoringu umożliwia zmniejszenie kosztów użytkowania oraz zwiększenie skuteczności i niezawodności ochrony katodowej. W pracy przedstawiono monitoring ochrony katodowej gazociągów funkcjonujący gdańskim oddziale GAZ - SYSTEM S.A.
Słowa kluczowe: ochrona katodowa, monitoring, powłoka, defekt powłoki
Nowa metoda uruchamiania instalacji i oceny parametrów pracy ochrony katodowej den zbiorników paliwowych w rafinerii ropy w Arabii Saudyjskiej
WARTECKI M.
Abdulla Fouad Impalloy Ltd. Co.

AL-MAHROUS H.
Saudi Aramco
W rafinerii ropy naftowej w Jeddzie (Arabia Saudyjska) przeprowadzono modernizację ochrony katodowej zewnętrznej części den 80 zbiorników magazynowych posadowionych na gruncie. Dokonano wymiany wyeksploatowanego systemu z głębokimi uziomami anodowymi na anody umieszczone wokół zbiornika na głębokości do 2 metrów. W czasie uruchamiania nowej instalacji, z uwagi na brak możliwości umieszczenia elektrody kontrolnej pod dnem zbiornika, zastosowano ekstrapolacyjną metodę weryfikacji potencjału ochrony.
Słowa kluczowe: ochrona katodowa, gradienty potencjału, potencjał ochrony, anody żelazokrzemowi