Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 03/2008

 
 
 
 
 
Nowy zestaw doświadczalny do oznaczania fotokatalitycznej stabilności oraz aktywności pigmentów i powłok
WANNER M.
NOTHHELFER-RICHTER R.
SCHAUER T.
Forschungsinstitut für Pigmente und Lacke e.V, Stuttgart
Pigmenty fotoaktywne były dawniej pasywowane powierzchniowo w celu zmniejszenia ich aktywności fotokatalitycznej i tym samym uniknięcia kredowania. W nowych zastosowaniach pigmenty o dużej aktywności fotokatalitycznej wykorzystuje się na podłoża szklane i ceramiczne, w celu uzyskania właściwości samoczyszczących i odporności na zabrudzenia. Takie wykorzystanie pigmentów zainicjowało próby opracowania urządzeń do badania fotoaktywności. Przedstawiono komorową metodę badawczą, opartą na wcześniej opracowanym urządzeniu. Próbki umieszcza się w komorze, w której można modelować i kontrolować różne warunki atmosferyczne, obejmujące narażenia na modelowe zanieczyszczenia. Za pomocą spektrometru FTIR rejestruje się, podczas naświetlania próbek promieniami UV, ilość zanieczyszczeń i produktów ich rozkładu. Metoda ta pozwala nie tylko na śledzenie fotokatalitycznej aktywności pigmentu i pigmentowanych powłok na podstawie rozkładu modelowych zanieczyszczeń, ale również na oznaczenie fotokatalitycznej stabilności powłok, poprzez wykrywanie produktów rozkładu polimeru spoiwa.
Słowa kluczowe: fotokatalityczna aktywność, stabilność
Wpływ okresu przemalowywania powłok epoksydowych na adhezję powłok nawierzchniowych i właściwości ochronne całego systemu powłokowego
ZUBIELEWICZ M.
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,
Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice

KRÓLIKOWSKA A.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
Przeprowadzono badania zależności adhezji i właściwości ochronnych systemów powłokowych od stanu powierzchni powłoki międzywarstwowej nie starzonej i starzonej przed nałożeniem powłoki nawierzchniowej. Powłoki międzywarstwowe poddano starzeniu w czasie 500 h w komorze UV. Po starzeniu powłok epoksydowych oznaczono swobodną energię powierzchniową oraz obecność grup polarnych. Właściwości ochronne całych systemów powłokowych przebadano w warunkach komory solnej i zmiennych temperatur. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że adhezja systemów powłokowych, w których powłokę poliuretanową nałożono na starzoną powłokę epoksydową, zależy od stopnia degradacji powłoki epoksydowej. Powłoki, które zachowują dobrą adhezję w warunkach korozyjnych skutecznie chronią podłoże przed korozją, nawet jeśli ulegają spęcherzeniu.
Słowa kluczowe: powłoki epoksydowe, powłoki poliuretanowe, starzenie powłok epoksydowych, adhezja, ochrona przed korozją
Ocena przyczepności powłok malarskich Część 1: Metoda odrywu
BORDZIŁOWSKI J.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
Przedstawiono dokumenty normalizacyjne dotyczące oceny i metodyki badań przyczepności powłok lakierowych. W niniejszej części omówiono metodykę i warunki pomiarów wykonywanych metodą odrywu, w warunkach laboratoryjnych i polowych, w oparciu o zróżnicowane wymagania normalizacyjne. Przedstawiono również propozycje interpretacji wyników, jak również omówiono trudności i możliwości ich przezwyciężania w warunkach kontroli powłok na konstrukcjach przemysłowych.
Słowa kluczowe: przyczepność powłok, metoda odrywu, powłoki lakierowe