Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 12/2007

 
 
 
 
 
 
 
Szacowanie kosztów ochrony przed korozją
KOBUS J.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
Przedstawiono podstawowe definicje z zakresu pojęcia kosztów w rachunkowości, przegląd metodyk szacowania kosztów korozji stosowanych w ciągu ostatnich 60 lat w świecie oraz ocenę ich przydatności. Zaproponowano przykłady zastosowania metodyki oceny niektórych elementów kosztów cyklu życia hipotetycznego obiektu dla różnych rozwiązań technologicznych ochrony przed korozją oraz szacowania kosztów pośrednich wynikających z prowadzenia prac remontowych podczas okresu eksploatacji konstrukcji.
Słowa kluczowe: zarządzanie korozją, koszty życia, oszczędności, konstrukcje stalowe
Oszacowanie degradacji nośności losowo skorodowanego pasa płaszcza stalowego zbiornika walcowego o osi pionowej
MAŚLAK M.
Zakład Konstrukcji Metalowych i Teorii Niezawodności, Politechnika Krakowska, Kraków

SIUDUT J.
PKN Orlen S.A., Kraków
Zaprezentowano i porównano wybrane metody oceny stanu technicznego skorodowanych stalowych blach płaszczy w eksploatowanych, cylindrycznych zbiornikach na paliwa płynne o osi pionowej. Uwzględniają one losowy charakter postępu korozji w poszczególnych pasach. Na tym tle autorzy proponują nowe, oryginalne ujęcie problemu oparte na analizie w pełni probabilistycznej. Uzyskane w chwili badania rzeczywistej, zredukowanej na skutek korozji, grubości blach dane pomiarowe umożliwiają oceniającemu wiarygodne oszacowanie prawdopodobieństwa awarii i odniesienie go do założonego, akceptowanego przez użytkownika zbiornika, prawdopodobieństwa dopuszczalnego.
Słowa kluczowe: korozja, zbiorniki stalowe, bezpieczeństwo, prawdopodobieństwo awarii

Newsletter