Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 06/2007

 
 
 
 

Ocena efektywności działania demulgatorów w procesie odwadniania i odsalania ropy naftowej na platformie wiertniczej

KOWALEWSKA-ZAGRODNIK H.
OLSZEWSKA J.
KARPIŃSKA A.
ŁUKSA I.
GIEROŃ M.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Rafineryjnego w Płocku
Ropa naftowa w złożach występuje zazwyczaj z zasolonymi wodami pokładowymi. Wydobyta ropa wymaga odwodnienia i odsolenia, aby uniknąć trudności eksploatacyjnych związanych z jej przeróbką. Na polach wiertniczych wstępnie podczyszcza się ropę metodą polegającą na jej podgrzewaniu i dodaniu demulgatora. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie oceny efektywności działania demulgatorów w procesie odwadniania i odsalania ropy naftowej na platformie wiertniczej na podstawie przeprowadzonej próby przemysłowej. Demulgatory stosowane na platformie do odwadniania i odsalania ropy powinny posiadać wysoką skuteczność wspomagającą rozdział fazy wodnej od węglowodorowej. Ważne jest utrzymanie niskiej zawartości węglowodorów (max. 10 ppm) w solance poddawanej procesowi oczyszczania, gdyż po procesie oczyszczania spuszczana jest ona bezpośrednio do morza. Efektywność demulgatora określa się na podstawie ilości oddzielonej wody i zanieczyszczeń mechanicznych wydzielonych z ropy.
Słowa kluczowe: demulgator, ropa naftowa, odsalanie, odwadnianie, platforma wiertnicza
Ochrona katodowa infrastruktury przemysłowej na przykładzie głównych rurociągów ropy naftowej zasilających rafinerię
KISIELEWSKI S.
PKN ORLEN S.A. Płock
Ochrona przed korozją infrastruktury podziemnej w postaci rurociągów i zbiorników stalowych w zakładach przemysłowych, a w szczególności zakładów chemicznych czy rafinerii, stanowi złożony problem inżynierski, nasilający się z czasem eksploatacji tych obiektów. Rafineria ropy naftowej w Płocku, zbudowana w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, już dawno osiągnęła wiek, w którym znacząco nasilają się problemy korozyjne eksploatacji stalowych konstrukcji podziemnych. W artykule krótko omówiono wykorzystanie z dużym sukcesem ochrony katodowej do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego głównych rurociągów zasilających zakład w ropę naftową. Dalsze wdrożenia tej metody w odniesieniu do starzejącej się infrastruktury zakładu są konieczne.
Słowa kluczowe: rafineria, korozja infrastruktury, ochrona katodowa, rurociągi ropy naftowej
Otrzymywanie nowych układów elektrolitów kauczukowych jako materiałów do zabezpieczeń antystatycznych i antykorozyjnych zbiorników z materiałami łatwopalnymi
BOROWSKI T.
Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego,
Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Szczeciński
Kauczuk naturalny (NR) jako rozpuszczalnik i magazyn ładunków elektrycznych zaczyna posiadać te cechy, gdy zostanie do NR wprowadzony SnCl2 w postaci roztworu w alkoholu metylowym. Do tego polimeru dodaje się węgiel aktywny w celu polepszenia przewodnictwa. Konduktywność takiego układu NR z SnCl2 i węglem aktywny wynosi 10-6 S.cm-1 w temperaturze 293K i przy częstotliwości 10 kHz. Wymienione elektrolity zostały poddane badaniom przewodnictwa właściwego dla zakresu częstotliwości od 1 kHz do 25 kHz. Te układy elektrolitów polimerowych, mogą być stosowane jako materiały do zabezpieczeń antykorozyjnych i antystatycznych zbiorników paliwa lub materiałów łatwo palnych.
Słowa kluczowe: elektrolity polimerowe, NR, SnCl2, węgiel aktywny typu 900 m2.g-1

Newsletter