Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 03/2007

 
Marzenia wykonawcy robót antykorozyjnych
BARANIAK A.
PIŁAT S.
TALKOR Sp.z o.o.Gdańsk
W artykule poruszono zagadnienia będące przyczyną szeregu utrudnień dla wykonawców robót antykorozyjnych. Najważniejsze z nich to: błędnie opracowane specyfikacje dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych, bądź też całkowity brak projektu ochrony przed korozją w projekcie budowlanym konstrukcji, trudności kadrowe, szczególnie dotyczące wykwalifikowanych operatorów sprzętu, nieuznawanie wymagań w zakresie ochrony i korzystania ze środowiska przez inwestorów, nierealne ceny tych usług nieuwzględniające wielkości obiektu i pory roku, w której przypada wykonanie prac czy też zakresu niezbędnych operacji. Dodatkowym problemem jest źle sformułowane prawo budowlane w Polsce, całkowicie ignorujące rangę zabezpieczenia przed korozją obiektów budowlanych.
Słowa kluczowe: zabezpieczenia przed korozją, projekt, wykonawca, ochrona środowiska
Obróbka strumieniowo-ścierna powierzchni.
Oczyszczarki pneumatyczne z otwartym obiegiem ścierniwa.
ANDZIAK J.
MARCINKOWSKI M.
Zdefiniowano obróbkę strumieniowo-ścierną powierzchni i określono jej znaczenie pośród mechanicznych metod usuwania zanieczyszczeń z powierzchni obrabianej. Omówiono pneumatyczną i wirnikową metodę przygotowania powierzchni przed nakładaniem powłok ochronnych i dokonano ich porównanie oraz zakres zastosowania. Przedstawiono stanowisko do pneumatycznej obróbki na sucho z otwartym obiegiem ścierniwa oraz wyjaśniono generalne zasady gwarantujące efektywność takiej obróbki.
Słowa kluczowe: oczyszczarki pneumatyczne z otwartym obiegiem ścierniwa
Ze stali i żelaza plecione.
Problemy zabezpieczenia przed korozją zabytkowych mostów Wrocławia.
Część II. Zabezpieczenie przed korozją stalowych mostów Wrocławia.
BUDYCH L.
Mosty Dolnośląskie

STOJAK M.
Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu

WIECZOREK P.
EUROKOR Sp. z o.o.
Ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego, jakim są zabytkowe mosty Wrocławia, to problem związany z technologią prawidłowego utrzymania tych obiektów. Zabezpieczenie antykorozyjne mostów stalowych to nie tylko przywrócenie i utrzymanie walorów użytkowych, ale również podniesienie wartości estetycznych. Nowoczesne technologie i materiały pozwalają na utrzymanie tych obiektów w dobrym stanie technicznym. Wrocław to poligon doświadczalny dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe utrzymanie mostów stalowych, a zróżnicowanie problemów pozwala na stosowanie różnorodnych, nowoczesnych technologii zabezpieczeń przed korozją.
Słowa kluczowe: mosty zabytkowe, historia techniki, zabezpieczenie antykorozyjne
Praca inspektora nadzoru ds. zabezpieczeń antykorozyjnych
SZCZEPAŃSKA B.
Specjalistyczne Usługi Wysokościowe i Antykorozyjne, Szczecin
Na podstawie doświadczeń praktycznych wynikających z zakresu kompetencji inspektora w zakresie kontroli wykonawstwa robót przeciwkorozyjnych przy użyciu powłok organicznych i nieorganicznych przedstawiono jedną z inspekcji kontrolnych dotyczącą oceny zatłuszczeń powierzchni przed aplikacją powłok. Publikacja opisuje czynności związane z oceną zanieczyszczeń woskowych na powierzchni powłok malarskich pylonów o wysokości 70 metrów mostu nad rzeką Wisłą w Płocku w roku 2005. Zwrócono uwagę na dużą odpowiedzialność inspektora nadzoru, wymaganą wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz konieczność posiadania specjalistycznego przeszkolenia wysokościowego do prawidłowego wykonania powierzonych zadań.
Słowa kluczowe: korozja, inspektor nadzoru, specyfi kacja, trwałość powłok, zanieczyszczenia hydrofobowe, dostęp linowy
Strumieniowo-ścierne przygotowanie podłoża stalowego za pomocą elektrokorundu przed natryskiwaniem cieplnym powłok metalowych
ANDZIAK J.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
W artykule opisano czynniki mające wpływ na dobór najlepszej metody przygotowania podłoża przed metalizacją natryskową powłok metalowych. Spośród wszystkich metod obróbki powierzchni jako najskuteczniejszą zarówno w terenie jak i w warunkach zakładowych uznano technikę pneumatycznej obróbki strumieniowo-ściernej na sucho. Wskazując najlepsze ścierniwa spełniające wymagania stawiane tej technologii stwierdzono, że najlepsze wyniki można uzyskać stosując zwykły elektrokorund.
Słowa kluczowe: obróbka strumieniowo-ścierna, elektrokorund, natryskiwanie cieplne

Newsletter