Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 02/2007

 
 
 
 
 
Badania porównawcze dotyczące tworzenia się koloidalnych krzemianów manganu i żelaza w aspekcie antykorozyjnego działania szkieł wodnych sodowych
KOŹLAK W.
Zakład Podstaw Chemii Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii,
Politechnika Warszawska
Metodą turbidymetryczną opartą na otrzymywaniu rozpuszczalnych koloidalnych krzemianów manganu i żelaza badano układy zawierające różnomodułowe szkła wodne sodowe produkcji szwedzkiej oraz wybrane sole manganu i żelaza. Z przebiegu krzywych zmętnienia wynika, że koloidalne krzemiany manganu praktycznie nie powstają a tworzenie się krzemianu żelaza zachodzi już w początkowym okresie pomiaru (t = 0) gdyż nie obserwuje się przyrostu zmętnienia w czasie. Rodzaj krzemianu, skład chemiczny jego roztworów wodnych oraz obecność obcych jonów w fabrycznym szkle wodnym wpływają istotnie na tworzenie się koloidalnych krzemianów.
Słowa kluczowe: szkła wodne sodowe, sole manganu i żelaza, antykorozja, metoda turbidymetryczna.
Ocena odporności korozyjnej stopów na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl o zawartości aluminium 38–42%at.
CEBULSKI J.
LALIK S.
MICHALIK R.
Katedra Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stopów na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl różniących się między sobą zawartością glinu (38%, 40%, 42%). Badania odporności korozyjnej przeprowadzono w 0,2% roztworze HCl oraz 3% roztworze H2SO4. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że stopy o niższej zawartości aluminium charakteryzują się wyższą odpornością na korozję elektrochemiczną. Badania cyklicznej woltoamperometrii przeprowadzone w roztworze kwasu solnego wykazały, że proces korozji przebiega szybciej w fazie początkowej, następnie ulega spowolnieniu aż do stabilizacji. Wszystkie badane stopy wykazały wyższą odporność korozyjną w ośrodku utleniającym niż w roztworze redukującym.
Słowa kluczowe: struktura, korozja, stop na osnowie fazy międzymetalicznej
Zastosowanie obróbki obrazu w ustalaniu grubości powłok
KALABISOVÁ E.
TUREK L.
SVÚOM Ltd.,
Prague, Czech Republic
Metoda analizy obrazu to nowoczesne rozwiązanie stosowane w charakterystyce materiałów. Metoda ta znajduje praktyczne zastosowanie m.in. w ustalaniu grubości powłok w procesie obróbki powierzchniowej. Cynkowanie jest metodą najszerzej stosowaną w ochronie przed korozją i założona trwałość pokrytego powłoką podłoża po obróbce powierzchniowej wpływa na ustalenie odpowiedniej grubości powłoki cynku nałożonego w procesie cynkowania. W przypadkach gdy grubości nie można w łatwy sposób zmierzyć za pomocą standardowych urządzeń pomiarowych (np. gdy powierzchnie są mocno zakrzywione), oprócz techniki polegającej na usunięciu powłoki przez wytrawienie zastosowanie znajduje również metoda mikroskopowa. Przed wykonaniem pomiaru przygotowane zostają wypolerowane próbki metalografi czne, a sam pomiar jest wykonywany według normy EN ISO 1463 [1]. Grubość właściwa mierzona jest w równych odstępach w obrębie próbki, gdy próbka przesuwana jest w polu widzenia systemu optycznego mikroskopu, zaś odczyty porównywane są ze skalibrowaną skalą na okularze. W przypadku zastosowania metody obróbki obrazu, dane wejściowe uzyskane bezpośrednio z zarejestrowanego obrazu zostają przesłane do odpowiedniego programu, który następnie izoluje warstwę cynku aby później poddać ją obróbce. Na podstawie porównania wyników ustalono, że zastosowanie metody obróbki obrazu pozwala na uzyskanie bardziej dokładnych wyników w krótszym czasie.
Słowa kluczowe: analiza obrazu, obróbka powierzchniowa, warstwa cynku, pomiar grubości

Newsletter