Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 01/2007

 
O działalności badawczej, wdrożeniowej i dydaktycznej w dziedzinie trwałości i ochrony budowli przed korozją
ZYBURA A.
Katedra Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Śląska
KARYŚ J.
Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej
SOKALSKA A.
Instytut Techniki Budowlanej
GARBACZ A.
Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
FIERTAK M.
Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
KARCZEWSKA-BUCZEK T.
Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska
Przedstawiono zarys, prowadzonej w kraju przez ostatnie kilkadziesiąt lat, działalności naukowo-badawczej i edukacyjnej w dziedzinie trwałości i ochrony budowli przed korozją. Zaprezentowano rolę pozainstytucjonalnych stowarzyszeń grupujących specjalistów o znaczących dokonaniach, a następnie krótko omówiono osiągnięcia najbardziej prężnych ośrodków naukowo-badawczych. Wymieniając dorobek tych instytucji wyszczególniono nazwiska twórców, którzy istotnie przyczynili się do osiągnięcia sukcesów na polu walki z korozją w budownictwie.
Słowa kluczowe: trwałość i ochrona budowli przed korozją, ośrodki naukowo-badawcze, stowarzyszenia pozainstytucjonalne, badania naukowe, wdrożenia, działalność edukacyjna, nazwiska twórców
 
Badania szybkości korozji stali zbrojeniowej w środowiskach modelujących ciecz porową w betonie
KLAKOČAR-CIEPACZ M.
FALEWICZ P.
DRELA I.
Zakład Inżynierii Powierzchni, Katalizy i Korozji, Politechnika Wrocławska
W pracy przedstawiono wyniki badań stali zbrojeniowej w cieczach modelujących środowisko betonu nieskarbonatyzowanego i nie skażonego jonami chlorkowymi oraz skażonego i skarbonatyzowanego. Uzyskane wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że skład chemiczny roztworu modelującego ciecz porową ma znaczny wpływ na szybkość korozji wżerowej stali St3s.
Słowa kluczowe: stal, żelbet, korozja, pomiary potencjodynamiczne.
 
Ze stali i żelaza plecione. Problemy zabezpieczenia przed korozją zabytkowych mostów Wrocławia. Część I. Z kart historii.
BUDYCH L
Mosty Dolnośląskie,

STOJAK M.
Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu

WIECZOREK P.
EUROKOR Sp. z o.o.
Ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego jakim są zabytkowe mosty Wrocławia to problem związany z technologią prawidłowego utrzymania tych obiektów. Zabezpieczenie antykorozyjne mostów stalowych to nie tylko przywrócenie i utrzymanie walorów użytkowych, ale również podniesienie wartości estetycznych. Nowoczesne technologie i materiały pozwalają na utrzymanie tych obiektów w dobrym stanie technicznym. Wrocław to poligon doświadczalny dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe utrzymanie mostów stalowych a zróżnicowanie problemów pozwala na stosowanie różnorodnych, nowoczesnych technologii zabezpieczeń przed korozją.
Słowa kluczowe: mosty zabytkowe, historia techniki, zabezpieczenie antykorozyjne.
Elektrochemiczne zabezpieczanie zbrojenia konstrukcji żelbetowych przed korozją
ZYBURA A.
Katedra Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Śląska
Przedstawiono problematykę zwiększenia trwałości konstrukcji żelbetowych metodami elektrochemicznymi. Podano charakterystykę elektrochemicznego oddziaływania wilgoci w betonie na powierzchnię zbrojenia, a następnie mechanizmy ochrony katodowej oraz regeneracji otuliny w wyniku ekstrakcji chlorków i realkalizacji skarbonatyzowanego betonu.
Słowa kluczowe: konstrukcje żelbetowe, zbrojenie, zabezpieczenia przeciw korozyjne, ochrona katodowa, ekstrakcja chlorków, realkalizacja
 
Systemy jakości dla powłok proszkowych na elementach aluminiowych do celów architektonicznych, z uwzględnieniem systemu QUALICOAT
Założenia i cele stowarzyszenia QUALICOAT.
Wymagania do przyznania znaku jakości QUALICOAT
GORZKOWSKI S.
TOMASSI P.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
System jakości Qualicoat obchodził w 2006 roku 20-lecie swojego istnienia. Przez ten okres stał się liczącym w świecie systemem jakości dla powłok lakierowych na wyrobach aluminiowych do celów architektonicznych. Dla tych zastosowań wymaga się wyrobów o dużych walorach dekoracyjnych i właściwościach nie ulegających zmianie w czasie eksploatacji. Gwarancją trwałości powłok lakierowych na elementach aluminiowych jest stosowanie najlepszych dostępnych technologii i środków produkcji. Na tym właśnie opierają się Wymagania Techniczne Qualicoat, które musi spełnić zakład lakierniczy w procesie produkcyjnym aby posiadać licencję na posługiwanie się tym znakiem jakości. Wymagania te dotyczą jednocześnie dostawców farb i preparatów chemicznych.
Słowa kluczowe: Qualicoat, system jakości, malowanie proszkowe, zastosowania architektoniczne, badania jakości powłok
 

Newsletter