Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 09/2015

okładka i spis treści

 

DOI: 10.15199/40.2015.9.1

Badania nad zastosowaniem w farbach dla budownictwa wodnych dyspersji poliuretanowych opartych na biosurowcach

ZUBIELEWICZ M.

ŚLUSARCZYK A.

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw, Gliwice

KRÓLIKOWSKA A.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

Wyczerpywanie się paliw kopalnych i zmiany klimatyczne to jedne z głównych sił napędowych rozwoju w dziedzinie nowych surowców dla przemysłu farb. Prowadzi się obecnie wiele badań nad możliwością zastąpienia polimerów pochodzenia petrochemicznego polimerami opartymi na surowcach ze źródeł odnawialnych. Omówiono wstępne badania nad zastosowaniem w farbach dla budownictwa do wymalowań wewnętrznych wodnych dyspersji poliuretanowych zsyntezowanych z opartych na biosurowcach polioli i alifatycznych diizocyjanianów. Na podstawie wyników badań wytypowano dwie handlowe wodne żywice – alifatyczny kopolimer uretanowo-alkidowy i uretanowaną dyspersję alkidową – i odpowiednie środki pomocnicze. Opracowano receptury farb zawierających 50%, 70% i 100% biopolimeru w spoiwie. Badania farb w stanie ciekłym (stabilność, czas schnięcia) oraz powłok (twardość, odporność na szorowanie na mokro, odporność na czynniki atmosferyczne) wykazały, że najlepszymi właściwościami charakteryzują się warianty recepturowe z udziałem 50% biopolimeru w spoiwie, zawierające nanokrzemionkę. Dodatek nano-SiO2 poprawia zarówno właściwości mechaniczne, jak i odporność powłok na czynniki atmosferyczne.

Słowa kluczowe: spoiwa, biopolimery, farby, właściwości

2015

Vol. 58, nr 9

s. 311-318

Bibliogr. 41

 


 

DOI: 10.15199/40.2015.9.2

Wpływ długości okresu magazynowania oleju napędowego zawierającego i niezawierającego FAME na jego właściwości korozyjne

Wardzińska D.

Zakład Paliw, Biopaliw i Środków Smarowych; Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Ziółkowska M.

Ośrodek Jakości, Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Zbadano oddziaływanie korozyjne oleju napędowego w czasie magazynowania i jaki wpływ na ten proces ma obecność w paliwie estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). W badaniach wykorzystano olej napędowy zawierający do 7% FAME (B7) oraz olej napędowy bez FAME (B0). W pracy opisano i porównano wyniki badań korozyjnych wybranych materiałów (miedzi, aluminium, mosiądzu oraz ołowiu) z wykorzystaniem paliw B0 i B7 przechowywanych w podziemnych zbiornikach magazynowych przez okres sześciu i dwunastu miesięcy.

Słowa kluczowe: korozja, olej napędowy, FAME, magazynowanie paliw

2015

Vol. 58, nr 9

s. 319-324

Bibliogr. 10

 


 

Ochrona przed korozją w praktyce

JACZEWSKI M.

Tikkurila Polska S.A.

Farby zapobiegające kondensacji wilgoci i obniżające poziom hałasu z oferty Tikkurila Polska

Zaprezentowano farby zapobiegające wykraplaniu się wilgoci w warunkach zmiennej kondensacji oraz farby tłumiące wibracje, a przez to obniżające poziom hałasu. Farby antykondensacyjne mogą być stosowane w miejscach, gdzie występują cykle suche i mokre, np. mleczarnie, browary, dachy garaży itp., a farby tłumiące wibracje – na blachach ścian w zakładach produkcyjnych, a także w pojazdach (wagony kolejowe, autobusy).

Słowa kluczowe: korozja, farby zapobiegające kondensacji wilgoci, farby tłumiące hałas, farby tłumiące wibracje

2015

Vol. 58, nr 9

s. 330-332

Bibliogr. -

 


 

Newsletter