Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 07/2006

 
 
 
 
 
 
 
 
Inhibitowanie korozji w farbach antykorozyjnych i rola pigmentu inhibitującego
TIM FLETCHER T
Grace Gmbh & Co. KG, Niemcy
Spektroskopia impedancyjna jest techniką szeroko stosowaną w badaniach inhibitorów i powłok. W artykule po krótkim omówieniu roli pigmentów antykorozyjnych (inhibitujących) w powłokach oraz wpływu samej powłoki na inhibitowanie korozji wyprowadzono model elektrochemiczny w celu obliczenia przewidywanej elektrochemicznej impedancji powłoki zawierającej inhibitor. Przedyskutowano wpływ inhibicji anodowej i katodowej na obserwowane widma impedancyjne, prawdopodobieństwo rejestrowania takiego inhibitowania przez system powłokowy za pomocą spektroskopii impedancyjnej oraz, w konsekwencji, warunków, w których takie inhibitowanie może pomóc w zmniejszaniu postępu korozji. W oparciu o te zasady przedstawiono nową technologię inhibitora nie zawierającego cynku i jego charakterystykę.
Słowa kluczowe: inhibitowanie korozji, spektroskopia impedancyjna, pigment inhibitujący (antykorozyjny) widmo impedancyjne
LITERATURA
 1. Salensky G.: in Handbook of Coating Additives,ed. Calbo, L. J; Marcel Dekker, Inc. 1987; Chapter 12, Corrosion Inhibitors.
 2. Turgoose S.: in Additives for Water-Based Coatings; Royal Society of Chemistry Spec. Pub. No 76; ed. Karsa, D.A.: 1990. Approaches to the study of corrosion inhibition under water-based coatings.
 3. Svoboda M.: Mleziva, J; Prog. Org. Coat. 12, 251-297, 1984; Properties of coatings determined by anti-corrosive pigments.
 4. de Wit J.H.W: Corros. Technol (NY), 8, 581-628, 1995; Inorganic and Organic Coatings.
 5. Mayne J.E.O: in Corrosion 2nd Edition, Ed. L. Shreir, Newnes-Butterworth, London, Vol 2, 15, 24, 1976; The mechanism of action of anti-corrosive coatings.
 6. Braig A.: FATIPEC Congr. Vol III (19th), 401-24; 1988. Organic corrosion inhibitors for paints.
 7. Fletcher, T.E; European Coatings Journal. 9, 553-560, 1991; Ion-exchange pigments for anti-corrosive coatings.
 8. The use of AC Impedance Spectroscopy for the study of coated metals by J. G. N. Thomas, PRA 1990.
 9. Bonaro P.L., Defl orian F., Fedrizzi L.: Electrochim Acta 41(7/8), 1073-1082, 1996; Electrochemical impedance spectroscopy as a tool for investigating underpaint corrosion.
 10. Hack, H.P; Scully, J.R; J. Electrochem. Soc. 138(1), 33-40, 1991; Defect area determination of organic coated steels in seawater using the breakpoint frequency method.
 11. Kendig M.W, Jeanjaquet S., Lumsden J.: in Electrochemical Impedance: Analysis and Interpretation, ASTM STP 1188, Eds. J. R. Scully, D.C. Silverman and M. W. Kendig; ASTM Philadelphia, 407-427, 1993; Electrochemical impedance of coated metal undergoing loss of adhesion.
 12. van Westing E.P.M., Ferrari G.M., de Wit J.H.W.: Corros. Sci. 36(8), 1323-1346, 1994; The determination of coating performance with impedance measurements IV. Protective mechanism of anti-corrosive pigments.
 13. Amirudin A., Thierry D.: Br. Corros. J. 30(2), 128-134, 1995; Application of electrochemical impedance spectroscopy to study the effi ciency of anti-corrosive pigments in epoxy polyamide resins.
 14. Amirudin A., Barreau C., Hellouin R., Thierry D.: Prog. Org. Coat. 25(4), 339-355, 1995; Evaluation of anti-corrosion pigments by pigment extract studies, atmospheric exposure and electrochemical impedance spectroscopy.
 15. Mayne J.E.O., Mills D.J: Corrosion Control by Organic Coatings ed. Leidheiser, H, Jr, 12-17, (Publ. NACE), 1981; The inhomogeneous nature of polymer fi lms and its effect on resistance inhibition.
 16. Mayne J.E.O., Mills D.J.: J. Oil & Colour Chem. Assoc. 58, 155-159, 1975; The effect of the substrate on the electrical resistance of polymer fi lms.
 17. Nyuyen T., Hubbard J.B, Pommersheim J.M.: J. Coat. Technol. 68(855), 45-56, 1996; Unified model for the degradation of organic coatings on steel in a neutral electrolyte.
 18. Kendig M., Jeanjaquet S., Cunningham M., Gordon S., Davenport A., Aldykiewicz A.J.Jr.: Proc. Electrochem. Soc. 1993 93-28(Proc. of the symp. on Corros. Protection by Coatings and Surface Modifi cation, 1993) 171-186; Rapid electrochemical screening of non-chromate pigments for paint.
 19. Turgoose S.: in Chemical Inhibitors for Corrosion Control; ed. Clubley, B. G; RSC Spec. Pub. No. 71, 72-88; 1990. Mechanisms of corrosion inhibition in neutral environments.
 20. Leidheiser H.: Jr. Corrosion (NACE) 39 (5), 189-201, 1983; Towards a better understanding of corrosion beneath organic coatings.
 21. Funke W.: J. Oil & Colour Chem. Assoc. 68 (9), 229-32, 1985; The role of adhesion in corrosion protection by organic coatings.
 22. Mayne J.E.O., Mills D.J.: Surf. Coat. Int. 77 (4), 154-5, 1994; The diffusion of oxygen through paint and varnish fi lms.
 23. Anderton W.A.: J. Oil & Colour Chemists Assoc. 53, 181-191, 1970; Phenomena associated with metal-paint coating interfaces.
 24. Knudsen O.O., Steinsmo U.: JCSE 2, Paper 37, 1999. Effect of barrier pigments on cathodic disbonding Part 2. Mechanism of the effect of aluminium pigments.
 25. Kresse P.: Anti-Corros. Methods Mater. 26(1), 5-8 1979 and 26(2), 16-20, 1979; Infl uence of inert pigments on the anti-corrosive propertiesof paint fi lms: Parts 1 and 2.
 26. Svoboda M., Kubatova H., Knapek B.; Prazek M.: Farbe Lack 86, 780-783, 1980; On the protective properties of pigments and coatings.
 27. Funke W., Reichle P.: Farbe Lack 93(7), 537-538, 1987; The infl uence of corrosion promoting ions on the protective action of anti-corrosion pigments.
 28. Sinko J.: XXVth International Conference in Organic Coatings (Water-Borne, High Solids, Powder Coatings) Vouliagmeni, July 5-9, 257-276, 1999. Challenges of chromate corrosion inhibitor pigments; replacement in organic coatings.
 29. Mayne J.E.O.: Golden J.: Brit. Corr. J. 13, 45-49, 1978; Inhibition of the corrosion of mild steel by zinc potassium chromate.
 30. Qian Y.J., Turgoose S.: Brit. Corr. J. 22, 268-271, 1987; Inhibition by zinc-molybdate mixtures of corrosion of mild steel.
 31. Mercer A. D.: in Corrosion 2nd Edition, Ed. L, L. Shreir, Newnes-Butterworth, London, Vol 2(18.2), 9-33, 1976. Corrosion Inhibition: Principles and Practice.
 32. Turgoose S.: Proc. Electrochem. Soc. 1989, 89-13 (Proc. Symp. Adv. Corros. Prot. Org. Coat.); Scantlebury, J. D; Kendig, M (ed). p468-475.
 33. Fletcher T.E.: XXV FATIPEC Congr. Vol III, 2000. A simple electrochemical model to describe the expected behaviour of inhibitive pigments in modern anti-corrosive coatings.
 34. Boukamp B.A.: Equivalent Circuit: AC Immittance Data Analysis System; Twente University of Technology, 1989.
 35. Haberer C., Wolff C.M., Collin J.P., Leibenguth J.L., Schwing J.P.: Electrochim. Acta 6, 755-762, 1981; Electrochemical studies on the diffusion of oxygen through macromolecular paints in aqueous solutions.
 36. Kalendova A., Kalenda P.: Farbe Lack 110(3), 22-24, 26, 28, 2004; Study of anticorrosive pigments based on modifi ed phosphate.
 37. Felhosi I., Keresztes ZS., Karman F.H., Mohai M., Bertoti I., Kalman E.: J. Electrochem. Soc. 146, 961-969, 1999. Effects of bivalent cations on corrosion inhibition of steel by 1- hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid.
 38. Welsh I.D.: Sherwood, P.M.A; Chem. Mater. 4(1), 133-40, 1992; Valence band photoemission studies of corrosion inhibitor action on iron surfaces: effect of etidronate
Szacowanie niepewności pomiaru metodą Monte Carlo
STEFAN WÓJTOWICZ
KATARZYNA BIERNAT
Instytut Elektrotechniki, Warszawa
W referacie przedstawiono metodę obliczania niepewności pomiaru przez symulację komputerową. Omówiono oprogramowanie oraz podano przykłady praktyczne. Zgodnie z nową kodyfikacją metodę można stosować w procedurach szacowania niepewności pomiaru w laboratoriach badawczych i wzorcujących.
Słowa kluczowe: metody symulacyjne, szacowanie niepewności pomiaru
LITERATURA
 1. Wójtowicz S., Biernat K., Cichecki A.: Szacowanie niepewności pomiaru metodą symulacyjną. 33 KKBN, Poznań-Licheń 2004.
 2. Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik. Główny Urząd Miar, W-wa 1995.
 3. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, Supplement 1, Numerical Methods for the Propagation of Distributions, 2004

Newsletter