Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 02/2006

 
 
 
 
 
 
 
Powłoki przeciwkorozyjne nakładane w stanie ciekłym na rurociągi
Cz. II Powłoki poliuretanowe (PU).
WIESŁAW PIENIĄŻEK
ANTICOR PPH Sp. z o.o
W pracy przedstawiono budowę, właściwości, zastosowanie oraz technologię nakładania powłok z poliuretanów. Pokazano przykłady praktycznego zastosowania tych powłok na skalę przemysłową oraz rzemieślniczą. Podkreślono neutralność współczesnych powłok poliuretanowych dla środowiska naturalnego zarówno podczas eksploatacji jak i w czasie utylizacji odpadów.
Słowa kluczowe: rurociągi, powłoki przeciwkorozyjne, powłoki poliuretanowe
LITERATURA
 1. Pieniążek W.: Powłoki przeciwkorozyjne nakładane w stanie ciekłym, część I: powłoki epoksydowe, Ochrona przed Korozją, 2005, nr 3, s. 64.
 2. PN-EN 10290 (2003) U: Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie – Powłoki zewnętrzne z poliuretanu lub poliuretanu modyfikowanego nanoszone w stanie ciekłym.
 3. Materiały techniczne firmy Godschmidt TIB Mannheim.
 4. DIN 30671 (1992): Thermoset plastic coatings for buried steel pipes (Powłoki termoutwardzalne dla podziemnych rur stalowych).
 5. DIN 30677 (1988): External corrosion protection of buried valves. Heavy – duty thermoset plastics coatings (Zewnętrzne powłoki przeciwkorozyjne podziemnych zaworow. Powłoki termoutwardzalne do pracy w ciężkich warunkach).
 6. Grabowski P.: Antykorozyjne izolacje poliuretanowe, Rurociągi, 2004, nr 2–3, s. 36.
 7. Michałowski W.S., Trzop S.: Rurociągi dalekiego zasięgu, Wyd. Fundacji Odysseum, Warszawa 1996, rozdz. 8, s. 399-434.
Warstwy srebra na szkle
LUBOMIR ZAHRADNÍK
EVA TÝNOVÁ
SVÚOM, Ltd., Prague
Przedstawiono przegląd metod zabezpieczania warstwy srebra na powierzchni szkła. Omówiono nową metodę opartą na reakcji srebra z merkaptosilanem. Metoda ta, przedstawiająca nowe możliwości utwierdzeniu ochronnej warstwy silanu poprzez kopolimeryzację z odpowiednim aminosilanem została z powodzeniem zastosowana. Znaleziono optymalny skład roztworu silanów w isopropanolu do ochrony warstwy srebra. Właściwości ochronne utworzonych powłok na warstwie srebra pokrywającego szkło została zbadana za pomocą dwóch standardowych testów: w atmosferze zawierającej związki siarki oraz w rozpylonej mgle solnej. Roztwór ten z powodzeniem chroni szkło pokryte warstwą srebra; nie wystąpiło czernienie ani też zmatowienie powłoki srebra podczas wykonywanych testów.
Słowa kluczowe: obróbka powierzchni szkła, ochrona antykorozyjna, srebro, silany
LITERATURA
 1. Schweig B.: Mirrors, Pelham, London 1973.
 2. Zahradnik L. and Kalabisova E.: KOM, 45, 7 (2001).
 3. Zahradnik L. and Tynova E.: Transactions of the Universities of Kosice, Proc. of the 5th international congress ”Aluminium 2005”, p. 255, Decin (CZ) 12-14.Oct. 2005.
 4. Berner G.: US 4.612040 (1986).
 5. Hayes D.E.: EP 0372405-A2 (1989).
 6. Servais et al, GB 2.280736 (1992).
 7. Servais et al., CZ 280736 (1992).
 8. Servais et al., GB 2.254339-A (1992).
 9. Sanford T.: WO 98/54127.
 10. Zahradnik L.: KOM, 47, 84 (2004).
 11. www.fm.fh-muenchen.de
 12. Technical Data Sheets of Mirafl ex (Dr.- Ing. Schmitt GmbH).
 13. Industrial patent of SVUOM Ltd. (2002).
 14. van Ooij W.J., Sundurajan G.P.: JCSE 2, Extended abstract 14.

Newsletter