Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 10/2006

 
 
 
 
Powłoki cynkowe otrzymane w kąpieli WEGAL z dodatkiem antymonu
JAN WESOŁOWSKI
WOJCIECH GŁUCHOWSKI
Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
Przedstawiono wyniki cynkowania jednostkowego dwóch wybranych gatunków stali (St3S, 55) w kąpieli ZnAl0,1Ni0,1Mn0,1Sb0,1. Kąpiel ta powstała przez zastąpienie w stopie WEGAL składnika drogiej cyny tańszym dodatkiem antymonu. Ustalono, że zastosowane dodatki antymonu nie wywołały zmiany w kinetyce przyrostu powłok z czasem na obydwu badanych stalach. Osiągnięcie kwiatowego wyglądu powłok możliwe jest już po dodaniu do kąpieli najmniejszej ilości antymonu (0,03%). Otrzymane powłoki są jednakowego typu na każdej z cynkowanych stali. W próbie zginania wszystkie powłoki wykazały bardzo dobrą plastyczność i prawidłową przyczepność dyfuzyjną do podłoża stalowego. Miały gładki, jasny i błyszczący wygląd. Taki wygląd powłok, uzupełniony kwiatowym obrazem, przyjęty jest jako standard. Opisane powłoki otrzymano również na stalach reaktywnych.
Słowa kluczowe: cynk, stopy cynku, cynkowanie ogniowe, powłoka cynkowa, stal reaktywna, antymon, Wegal
Niektóre właściwości powłok antykorozyjnych natryskiwanych cieplnie
LECH KWIATKOWSKI
WITOLD MILEWSKI
ZBIGNIEW CHYBA
Centrum Korozyjne, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
Przedstawiono krótki przegląd korzyści wynikających z zastosowania antykorozyjnych powłok metalowych wytwarzanych za pomocą natrysku cieplnego. Według danych literaturowych powłoki stopowe Zn – 15%Al wykazują znacznie lepsze właściwości ochronne od tradycyjnych powłok cynkowych. W przedstawionej pracy pokazano, że właściwości ochronne zależą od składu chemicznego środowiska korozyjnego. W środowiskach zawierających głównie jony chlorkowe odporność korozyjna powłok Zn-Al jest znacznie większa od powłok cynkowych, natomiast dla roztworu zawierającego mieszaninę (NH4)2SO4 i NaCl właściwości ochronne obu powłok są zbliżone a w niektórych badaniach powłoki stopowe wykazały gorsze właściwości ochronne od powłok cynkowych.
Słowa kluczowe: natryskiwanie cieplne, powłoki, cynkowa, aluminiowa, cynkowo-aluminiowa, właściwości ochronne, komora solna, test Prohesion, ochrona protektorowa, krzywe polaryzacji
Aluminium i jego stopy. Antykorozyjne powłoki wytwarzane metodą metalizacji natryskowej
KAZIMIERZ RADUSZKIEWICZ
EWA NOWICKA-MAZUREK
„POLWAR” S.A. Gdańsk
W artykule omówiono problematykę natryskowych powłok metalowych w szczególności opartych o aluminium i jego stopy. Zestawiono normy i wytyczne dotyczące tych powłok. Zostały podane porady praktyczne i podstawowe właściwości powłok aluminiowych.
Słowa kluczowe: aluminium, metalowe powłoki natryskiwane cieplnie, metalizacja natryskowa, systemy duplex, typowe rozwiązania, normalizacja,
Rozwój korozji wżerowej pod powłokami cynkowanymi nakładanymi zanurzeniowo na przykładzie przeprowadzonych ekspertyz
DANIELA DEREWNICKA-KRAWCZYŃSKA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
W pracy zamieszczono wyniki badań materiałowych z dwóch ekspertyz wykonanych w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej. Praca dotyczyła analizy przyczyn przyspieszonej korozji elementów pokrytych powłoką cynkową, pracujących w instalacjach zimnej i ciepłej wody. W badanych przypadkach przyczynami korozji były wadliwie wykonane powłoki cynkowe oraz wady materiału podłoża. Powodowało to bardzo szybki rozwój wżerów korozyjnych i awarie po kilku miesiącach pracy instalacji.
Słowa kluczowe: powłoki cynkowane ogniowo, korozja instalacji wodnych, mikroskopia optyczna, analiza EDS
Wpływ obróbki laserowej na mikrostrukturę i odporność korozyjną powłok elektroiskrowych
BOGDAN ANTOSZEWSKI
NORBERT RADEK
Katedra Inżynierii Eksploatacji, Politechnika Świętokrzyska, Kielce
Badano wpływ obróbki laserowej na właściwości powłok nanoszonych elektroiskrowo. Ocenę właściwości powłok po naświetlaniu laserowym przeprowadzono na podstawie obserwacji mikrostruktury i badań odporności korozyjnej. Badania przeprowadzono wykorzystując Mo, Ti oraz Cu jako materiały powłokowe (anody) nakładane elektroiskrowo na próbki ze stali 45 (katody), a następnie przetapiane wiązką laserową. Do nanoszenia powłok elektroiskrowych użyto urządzenie produkcji bułgarskiej, model ELFA-541.
Obróbkę laserową nałożonych powłok elektroiskrowych wykonano laserem Nd:YAG, model BLS 720.
Słowa kluczowe: obróbka elektroiskrowa, obróbka laserowa, powłoka, odporność korozyjna

Newsletter