Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 12/2005

 
 
 
 
 
 
 
 
Samorzutne roztwarzanie miedzi w kwaśnych roztworach chlorków z udziałem benzotriazolu lub indolu
Scendo M.
Instytut Chemii
Ul. Chęcińska 5
25-020 Kielce
Badano wpływ stężenia benzotriazolu (BTA) lub indolu (IN) oraz pH na samorzutne roztwarzanie miedzi w kwaśnych roztworach chlorków, które zawierały tlen. Stwierdzono, że mechanizm inhibicji polega na utworzeniu polimerycznej, trudno rozpuszczalnej warstwy ochronnej. BTA i IN adsorbują się na powierzchni miedzi wg izotermy Langmuira. Wydajność (skuteczność) inhibitowania (IE) wzrasta w miarę wzrostu stężenia obu inhibitorów. BTA i IN najbardziej skutecznie inhibitują korozję miedzi w roztworach, których pH wynosi odpowiednio 3,0 i 1,0.
Słowa kluczowe: benzotriazol, indol, korozja, miedź, samorzutne roztwarzanie, wydajność inhibitowania
Wpływ polerowania elektrolitycznego i pasywacji na odporność korozyjną stopu CoCrMoW
Simka W.
Nawrat G.
Nieużyła L.

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny
Katedra Chemii i Technologii Nieorganicznej
Ul. B.Krzywoustego 6
44-100 Gliwice
Przedstawiono badania wpływu parametrów polerowania elektrolitycznego i pasywacji stopu CoCrMoW na odporność korozyjną w roztworze fi zjologicznym Tyrode’a. Na podstawie badań elektrochemicznych określono wpływ procesu polerowania elektrolitycznego i warunków pasywacji na potencjał korozyjny, opór polaryzacyjny oraz prąd korozyjny i liniową szybkość korozji. Wyznaczono optymalne warunki prowadzenia procesu pasywacji dla próbek poddanych procesowi polerowania elektrolitycznego (średnia chropowatość Ra < 0,16 µm).
Słowa kluczowe: implanty, stop CoCrMoW, polerowanie elektrolityczne, pasywacja

Newsletter