Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 11/2005

 
 
 
 
 
 
 
 
Odporność korozyjna stopów tytanu w aspekcie zastosowań w medycynie.
WIERZCHOŃ T.
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
02-507 Warszawa,
ul. Wołoska 141
Tytan i jego stopy znajdują coraz szersze zastosowanie w medycynie. Ich właściwości takie jak: odporność na korozję biologiczną, biozgodność, aktywność biologiczną, topografię powierzchni, odporność na zużycie przez tarcie można kształtować metodami inżynierii powierzchni. W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury, składu fazowego, topogra. i powierzchni, odporności na zużycie przez tarcie oraz odporności korozyjnej warstw powierzchniowych na stopach tytanu Ti6Al4V i Ti1Al1Mn wytworzonych w procesie azotowania jarzeniowego i tzw. metodą hybrydową, łączącą proces chemicznego bezprądowego osadzania powłok niklowo-fosforowych (do 12% P) z obróbką jarzeniową. Omówiono również wyniki badań biozgodności i odporności na korozję w warunkach biologicznych in vitro w kontakcie z . broblastami ludzkimi. Uzyskane wyniki wskazują, że warstwy typu TiN + Ti2N + áTi(N) – uzyskane w wyniku azotowania oraz Ti3P + (Ti-Ni) – uzyskane w procesie hybrydowym mają charakter dyfuzyjny i charakteryzują się dobrą odpornością korozyjną, odpornością na zużycie przez tarcie, biozgodnością, a także przeciwdziałają przechodzeniu składników stopów tytanu do otaczającego środowiska ustrojowego.
Słowa kluczowe: stop tytanu Ti6Al4V, warstwy powierzchniowe, odporność korozyjna, odporność na zużycie przez tarcie, biozgodność
Biomateriały metaliczne na konstrukcje stomatologiczne i ich odporność korozyjna.
ORLICKI R.
Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej
43-450 Ustroń,
ul. Słoneczna 2
W pracy nakreślono wymogi stawiane biomateriałom metalicznym stosowanym w wykonawstwie konstrukcji dla medycyny stomatologicznej. Zaprezentowano ich rodzaje mające zastosowanie w układzie stomatologicznym twarzowej części czaszki (epitezy) oraz technologie ich sporządzania (metoda odlewnicza, erozja iskrowa). Opisano metody poprawiania odporności korozyjnej stopów metalicznych stosowanych w protetyce jamy ustnej. Przedstawiono zalety metody zol-żel służącej do wytwarzania pośrednich warstw tlenkowych (Al2O3) w wykonawstwie protez metalicznych licowanych nakładaną i wypalaną ceramiką.
Słowa kluczowe: biomateriały metaliczne, płyny ustrojowe, hamowanie korozji, technologia zol-żel

Newsletter