Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 10/2005

 
 
 
 
 
 
 
Korozja cynku a środowisko
KOBUS J.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
00-967 Warszawa,
ul Duchnicka 3
Przedstawiono stan badań europejskich dotyczących problemu zanieczyszczania środowiska przez produkty korozji metali z wyszczególnieniem cynku. Zwrócono uwagę na zaznaczający się udział metali pochodzących z produktów korozji w zanieczyszczaniu wód powierzchniowych. Przeprowadzone w wielu krajach badania wykazały, że do ok. 10% cynku w wodach powierzchniowych pochodzi z produktów jego korozji. Przeanalizowano wpływ warunków środowiskowych na szybkość korozji cynku oraz rozpuszczalność produktów korozji cynku na podstawie badań monitoringowych korozyjności atmosfery prowadzonych w sieci krajowych stacji korozyjnych. Oszacowano wielkość rocznych ubytków cynku wynikających z rozpuszczania się produktów korozji dla różnych kategorii korozyjności środowiska, materiałów konstrukcyjnych i położenia elementów względem działania czynników korozyjnych.
Słowa kluczowe: powłoki ochronne, cynk, korozja atmosferyczna, produkty korozji
Chemiczna obróbka stali ocynkowanej starzonej przed nakładaniem powłok lakierowych
BŁACHOWICZ E.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
01-796 Warszawa,
ul. Duchnicka 3

KOZŁOWSKA A.
„Rodozja” Sp. z.o.o.
01-796 Warszawa,
ul Duchnicka 3
Badano wpływ przygotowania powierzchni na właściwości powłok lakierowych, nałożonych na stal ocynkowaną zanurzeniowo – metodą ciągłą w hucie oraz metodą nieciągłą w cynkowni – starzoną w ciągu roku na dwóch stacjach terenowych: w atmosferze przemysłowej (Katowice) i nadmorskiej (Łeba). Powłoki lakierowe badano po różnym czasie ekspozycji w komorze Prohesion, która w najbardziej zbliżony sposób odzwierciedla warunki atmosferyczne. Stwierdzono wyraźny wpływ przygotowania powierzchni i rodzaju powłok lakierowych na ich właściwości ochronne i mechaniczne. Jednocześnie, w prowadzonym zakresie badań, wpływ warunków starzenia powłoki cynkowej i sposobu jej wytwarzania okazał się mniejszy.
Słowa kluczowe: stal ocynkowana, starzenie cynku, obróbka chemiczna, powłoki lakierowe
Odzysk cynku z odpadów blachy ocynkowanej
DOWGIRD A.
TOMASSI P.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
01-796 Warszawa,
ul. Duchnicka 3
Na podstawie doniesień literaturowych dokonano przeglądu metod odzysku cynku ze złomu stali ocynkowanej. Termiczne metody hutnicze z uwagi na emisję cynku do atmosfery stanowią zagrożenie dla środowiska i dlatego poszukuje się metod alternatywnych. Jedną z najbardziej obiecujących metod odzysku cynku jest proces dwustopniowy, składający się z operacji trawienia blachy ocynkowanej w roztworze KOH lub NaOH w podwyższonej temperaturze, a następnie wydzielania cynku z roztworu metodą katodowego elektroosadzania.
Słowa kluczowe: odzysk cynku, złom stalowy cynkowany

Newsletter