Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 08/2005

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oddziaływanie indukcyjne linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia na gazociągi – część I
MACHCZYŃSKI W.
Instytut Elektrotechniki Przemysłowej, Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

SOKÓLSKI W.
SPZP Corrpol, ul. Elbląska 133A,80-718 Gdańsk
Stalowe rurociągi podziemne narażone są na szkodliwe oddziaływania pola magnetycznego i/lub elektrycznego pochodzącego od linii i urządzeń elektroenergetycznych wskutek występowania sprzężeń typu indukcyjnego oraz konduktancyjnego. Celem pracy jest zaprezentowanie na wybranym przykładzie rzeczywistym problematyki związanej z oddziaływaniem pola magnetycznego linii elektroenergetycznych na rurociągi podziemne. Część pierwsza uwzględnia przede wszystkim zagrożenia porażeniowe powodowane tymi oddziaływaniami oraz ocenę potrzeby ograniczania skutków tego zjawiska. W części drugiej omówione zostaną zagadnienia zagrożeń korozyjnych rurociągu wywoływanych prądem przemiennym.
Słowa kluczowe: oddziaływanie linii elektroenergetycznych, gazociągi, korozja

Newsletter