Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 07/2005

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia walki z korozją – redukcja zanieczyszczenia środowiska.
KOBUS J.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
Zapobieganie zniszczeniom korozyjnym to szersze pojęcie niż ochrona przed korozją czy inżynieria korozyjna bowiem uwzględnia cały zespół czynników działających w celu zmniejszenia szkód korozyjnych a więc zarówno redukcję natężenia czynników korozyjnych np. zanieczyszczenia atmosfery ale również stosowanie zabezpieczeń antykorozyjnych czy trwalszych materiałów. Artykuł prezentuje działania międzynarodowe jak i krajowe nad zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza oraz skutki tych działań prowadzone w ramach Konwencji w Sprawie Transgranicznego Zanieczyszczania Powietrza na Dalekie Odległości, projektach badawczych w 5. PR UE oraz projektach pod auspicjami ISO. Wynikiem tych działań jest spadek zanieczyszczenia powietrza w Europie Zachodniej średnio o ponad 50% w latach 1990–2002 jak również w Polsce w sposób zróżnicowany (10–100%) w zależności od regionu.
Słowa kluczowe: korozja atmosferyczna, zanieczyszczenie powietrza, redukcja, monitoring

Newsletter