Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 03/2005

 
 
 
Malowanie czy system ochrony przed korozją
BARANIAK A.

„TAL” S.A., ul. Marynarki Polskiej 98
80-557 Gdańsk, tel.058/342-15-01
W artykule poruszono kilka problemów, które, zdaniem autorki, powodują w szeregu przypadkach złą jakość robót antykorozyjnych. Są to m.in.: braki edukacyjne, mała świadomość zagrożeń korozyjnych w społeczeństwie, niska ranga tego procesu w branży budownictwa oraz cena usługi uniemożliwiająca rozwój firm wykonawczych.
Słowa kluczowe: malowanie, systemy ochrony przed korozja, wykonawcy robót antykorozyjnych
Warunki niezbędne do właściwego wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego – z punku widzenia inwestora
KRÓLIKOWSKA A.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
03-301 Warszawa, ul.Jagiellońska 80
Artykuł przedstawia rolę Inwestora w uzyskaniu właściwej jakości zabezpieczeń antykorozyjnych.
Słowa kluczowe: zabezpieczenia antykorozyjne, projektant, wykonawcy
Powłoki przeciwkorozyjne nakładane w stanie ciekłym na rurociągi
Część I: Powłoki epoksydowe
PIENIĄŻEK W.

ANTICOR PPH Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka ul. Wygoda 28
tel.012/ 288-33-33
W artykule omówiono wybrane zagadnienia stosowania modyfikowanych powłok epoksydowych do przeciwkorozyjnej izolacji rurociągów i jego elementów. Przedstawiono zastosowanie tych powłok do izolacji połączeń spawanych, armatury, rur osłonowych, odcinków przeznaczonych do przewiertów sterowanych i przepychów w gruncie a także do rehabilitacji istniejących rurociągów. Zwrócono uwagę na problematykę połączenia tych powłok z powłokami roboczymi wykonanymi z PE oraz na możliwość nakładania pewnych odmian tych powłok na mokre i wilgotne powierzchnie.
Słowa kluczowe: rurociągi, armatura, ciekłe powłoki przeciwkorozyjne, modyfikowana powłoka epoksydowa
Systemy Duplex w zabezpieczeniach antykorozyjnych dużych konstrukcji inżynieryjnych
RADUSZKIEWICZ K.
NOWICKA-MAZUREK E.

„POLWAR” S.A
80-137 Gdańsk
ul. Starodworska 2
W artykule omówiono zastosowanie systemów Duplex w różnych dziedzinach gospodarki. Przeanalizowane zostały koszty wykonania systemów. Podano normy i wytyczne, w oparciu o które dobiera się systemy. Zaproponowano większy udział projektantów w tworzeniu zabezpieczeń typu Duplex. W tym celu zostały podane porady praktyczne i podstawowe właściwości powłok metalicznych.
Słowa kluczowe: systemy Duplex, typowe rozwiązania, normalizacja, projektowanie
Aspekty klimatyczne podczas czyszczenia strumieniowo-ściernego i gumowania poligonowego
ŚWIĘCKI T.
SGL ACOTEC Polska Sp. z o.o.
25-963 Kielce
ul. Zagnańska 27
tel. 041/343-21-53
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z oddziaływaniem warunków klimatycznych na wykonawstwo robót antykorozyjnych i metod zapobiegania negatywnym wpływom natury na terminowość prac i jakość powłok ochronnych. Obiektem rozważań jest przede wszystkim technologia gumowania poligonowego rozpatrywana na przykładzie instalacji odsiarczania spalin. Wnioski ogólne rozciągają się na inne rodzaje powłok w wielkogabarytowych urządzeniach przemysłowych, wykonywane na placu budowy. Potwierdzają bezwzględną zależność między efektami a warunkami w jakich zostały one osiągnięte i dowodzą, że kwestia zapewnienia oraz przestrzegania właściwych warunków klimatycznych to nie formalny wymóg teoretyczny, lecz problem o istotnym znaczeniu praktycznym i ekonomicznym.

Newsletter