Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 01/2005

 
 
 
 
 
Nowe uwarunkowania prawne w dziedzinie obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.
WÓJTOWICZ M.
Instytut Techniki Budowlanej
00-611 Warszawa, ul Filtrowa 1
Wymagania polskich przepisów, w tym przepisów dotyczących budownictwa zostały dostosowane do przepisów obowiązujących w UE. Stąd m.in. w 2004 roku znowelizowano ustawę Prawo budowlane oraz opracowano nową ustawę o wyrobach budowlanych. Obie te ustawy łącznie z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury regulują obrót i stosowanie wyrobów budowlanych Wyroby do zabezpieczeń konstrukcji stalowych nie znalazły się w mandatach Komisji Europejskiej, stąd dla uporządkowania rynku jak i wykonawstwa niezbędne jest objęcie tych wyrobów dodatkowym rozporządzeniem wynikającym z Ustawy o wyrobach budowlanych.
Problem graffiti i walki z nim
KRÓLIKOWSKA A
WRZESIŃSKA J.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
Graffiti, pojawiające się na obiektach publicznych, wpływa na życie społeczne zakłócając harmonię naszego otoczenia i powodując znaczące koszty związane z jego usuwaniem. Powyższe przyczyny spowodowały rozwój zabezpieczeń antygraffiti. W artykule opisane są rodzaje powłok antygraffiti; ich wady i zalety oraz laboratoryjne testy oceniające ich właściwości.
Wyroby stosowane obecnie do ochrony powierzchniowej betonu
SOKALSKA A.
Instytut Techniki Budowlanej
Scharakteryzowano wyroby najczęściej stosowane do ochrony powierzchniowej betonu. Z wyrobów tych wykonuje się zabezpieczenia w postaci wypraw i powłok. Zabezpieczenia te ograniczają lub odcinają dostęp agresywnych substancji chemicznych w głąb betonu. W zależności od właściwości fizycznych i chemicznych wyrobów i zabezpieczeń z nich uzyskiwanych stawiane im są różne wymagania techniczne. Różne są także ich zakresy stosowania.
Otrzymywanie farb odpornych na działanie mikroorganizmów
KUCZYŃSKA H.
ŚLUSARCZYK A.
KUBICA S.
Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem”, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach

FEDIUK W.
BRZEZICKA E.
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „Impuls” Pruszcz Gdański
W artykule omówiono wyniki badań nad opracowaniem receptury farby dającej powłoki o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów. Ustalono skład recepturowy farby dyspersyjnej do wymalowań wewnętrznych odpornej na działanie mikroorganizmów. Poprzez dobór odpowiednich zagęszczaczy oraz wypełniaczy uzyskano bardzo dobrą reologię oraz znakomite krycie. Zminimalizowano zawartość lotnych części organicznych (VOC = 0,03% m/m). Przebadano wpływ różnych środków biobójczych na właściwości użytkowe farby takie jak lepkość, pH, białość oraz zażółcenie. Ponadto przeprowadzono szereg testów sprawdzających skuteczność mikrobiologiczną zastosowanych środków biobójczych. Na ich podstawie stwierdzono, że optymalnym działaniem charakteryzują się farby zawierające jako substancję aktywną 3-jodo-2-propynylo-N-butylokarbaminian (IPBC). Farba wykazuje wysoką skuteczność w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Zatrzymać działanie czasu. Preparaty i farby silikonowe do ochrony materiałów budowlanych
ZIELECKA M.
Instytut Chemii Przemysłowej

MIAZGA A.
Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o.
Omówiono wpływ budowy i właściwości chemicznych polimerów krzemoorganicznych na możliwości zastosowania tych polimerów do ochrony materiałów budowlanych przed korozją. Szczegółowo przedstawiono zagadnienie przepuszczalności pary wodnej przez materiały polimerowe stosowane do ochrony porowatych materiałów budowlanych. Omówiono dobór rodzaju preparatu ochronnego w zależności od rodzaju materiału budowlanego.
Słowa kluczowe: polimery silikonowe, materiały budowlane, przepuszczalność pary wodnej

Newsletter