Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 02/2017

okładka i spis treści

 

DOI: 10.15199/40.2017.2.1

Wpływ modyfikacji biopolimerów stosowanych jako spoiwa na właściwości farb dyspersyjnych

ANNA ŚLUSARCZYK

MAŁGORZATA ZUBIELEWICZ

SEBASTIAN JURCZYK

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw, Gliwice

AGNIESZKA KROLIKOWSKA

Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa

Przeprowadzono badania wodnych dyspersji poliuretanowych, zsyntezowanych z prepolimerów (polioli) otrzymanych z surowców ze źródeł odnawialnych i alifatycznych izocyjanianów pod katem zastosowania ich jako spoiw do farb. Biopolimery różniły się zawartością segmentów miękkich (poliole) i twardych (grupy uretanowe i mocznikowe), segmentu hydrofilowego oraz grup izocyjanianowych. Stwierdzono, że zmiana poliolu przy zachowaniu rodzaju oraz proporcji pozostałych składników pozwala na poprawę właściwości powłokotwórczych biopolimeru oraz uzyskanie farby o dobrych właściwościach użytkowych przy 100% zawartości biopolimeru w spoiwie.

Słowa kluczowe: biopolimery, spoiwa, farby dyspersyjne

2017

Vol. 60, nr 2

s. 32-40

Bibliogr. 17

 


 

DOI: 10.15199/40.2017.2.2

Siarczanowa korozja betonu stosowanego do budowy osadników oczyszczalni ścieków po mokrym odsiarczaniu spalin.

Część II – Studium przypadku

BARBARA SŁOMKA-SŁUPIK

Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, Gliwice

SZYMON MENTELSKI

Na etapie budowy oczyszczalni ścieków po IMOS pobrano (z placu budowy) beton do badań. Badania te miały na celu sprawdzenie zmian właściwości stwardniałego betonu pod wpływem wodnego roztworu soli siarczanowej oraz rzeczywistych ścieków, z uwzględnieniem zastosowanego zabezpieczenia strukturalnego (mikrokrzemionka) i powierzchniowego (polimocznik) zapewniającego szczelność i zwiększającego odporność chemiczną betonu.

Słowa kluczowe: korozja betonu, ścieki po IMOS, siarczany

2017

Vol. 60, nr 2

s. 41-44

Bibliogr. 9

 


 

Ochrona przed korozją w praktyce

DOI: 10.15199/40.2017.2.3

Rurociągi preizolowane przesyłowe gazu ziemnego, ropy naftowej oraz płynów złożowych, a ochrona katodowa

Robert Ciupek

RAFAKO ENGINEERING Sp. z o.o. – GRUPA PBG S.A.

Przedstawiono zastosowanie rurociągów wykonanych z rur preizolowanych do przesyłania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz płynów złożowych. Pokazano zasadnicze różnice pomiędzy rurociągami pokrytymi zewnętrzną izolacyjną powłoką ochronną bezpośrednio na powierzchni stalowej, np. popularnych rur 3LPE, a rurociągami preizolowanymi oraz mechanizmy działania ochrony katodowej, jakie nie funkcjonują w przypadku rur stalowych preizolowanych.

Słowa kluczowe: korozja, ochrona katodowa, rurociągi preizolowane

2017

Vol. 60, nr 2

s. 45-47

Bibliogr. 9

 


 

Newsletter