Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 03/2017

okładka i spis treści

 

DOI: 10.15199/40.2017.3.1

Zastosowanie w praktyce metod nieniszczących do pomiaru korozji zbrojenia

BRODŇAN M.

KOTEŠ P.

BAHLEDA F.

University of Žilina, Department of Structures and Bridges

ŠEBÖK M.

KUČERA M.

University of Žilina, Department of Measurement and Applied Electrical Engineering

KUBISSA W.

Warsaw University of Technology (branch in Plock), Institute of Building

W artykule opisano wybrane metody umożliwiające wykrywanie korozji stali zbrojeniowej na podstawie zarejestrowanych zmian oporności elektrycznej w czasie. Po weryfikacji przydatności stosowanych w poprzednich badaniach metod [1, 5, 7, 15] w ramach projektu APVV-14- 0772 przygotowane zostały kolejne próbki o odpowiednich wymiarach. Początek oraz postęp korozji [2, 3, 6, 8–10, 13, 14] będą monitorowane na próbkach stali zbrojeniowej, zarówno na samych prętach, jak i na prętach umieszczonych w betonie. Zostaną również wykorzystywane próbki ze stali konstrukcyjnej. Część próbek będzie wystawiona na działanie środowiska atmosferycznego, a pozostałe zostaną poddane przyspieszonym testom w komorach klimatycznych. Typ korozji (jednolita, nierównomierna, wżerowa, itd.) próbek będzie określany wizualnie oraz za pomocą mikroskopu skaningowego (SEM).

Słowa kluczowe: korozja, zbrojenie, żelbet, metody nieniszczące, opór elektryczny

2017

Vol. 60, nr 3

s. 55-58

Bibliogr. 15

 


 

DOI: 10.15199/40.2017.3.2

Szerardyzacja, jako zabezpieczenie antykorozyjne części złącznych – badania wstępne

JĘDRZEJCZYK D.

SKOTNICKI W.

Akademia Techniczno-Humanistyczna

W pracy porównano odporność korozyjną części złącznych – śrub M10 oraz próbek płaskich, wykonanych ze stali 23MnB4, cynkowanych ogniowo oraz termodyfuzyjnie (szerardyzacja). Badania korozyjne prowadzono w komorze solnej, w obojętnej mgle NaCl (wg PN-EN ISO 9227). Uzyskane wyniki porównano do tych, jakie otrzymano w analogicznych warunkach dla części zabezpieczanych antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne i naniesienie lamelowej warstwy cynku. W celu wyjaśnienia zróżnicowania wyznaczonej i literaturowej odporności korozyjnej powłoki termodyfuzyjnej, na przekroju i powierzchni zewnętrznej powłoki termodyfuzyjnej (oraz ogniowej – dla porównania) przeprowadzono obserwacje mikroskopowe przy zastosowaniu mikroskopu skaningowego oraz analizę EDS. Wykonane badania wykazały, że szerardyzowane części złączne charakteryzują się najmniejszą wśród porównywanych metod odpornością korozyjną w badanym środowisku. Otrzymane wyniki są konsekwencją zarówno zbyt małej grubości, jak i niewłaściwej struktury naniesionej powłoki i w celu ich poprawy niezbędna jest optymalizacja parametrów procesu cynkowania.

 Słowa kluczowe: powłoki cynkowe, cynkowanie termodyfuzyjne, szerardyzacja, części złączne, odporność korozyjna

2017

Vol. 60, nr 3

s. 59-64

Bibliogr. 12

 


 

DOI: 10.15199/40.2017.3.3

Problemy z powłokami antykorozyjnymi na elementach wyposażenia obiektów mostowych

KOWALSKI D.

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,

Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie

Przedstawiono problem wadliwości zabezpieczenia antykorozyjnego w zakresie malarskich powłok ochronno-dekoracyjnych wykonywanych na stalowych elementach barier zabezpieczonych uprzednio poprzez ocynkowanie metodą zanurzeniową na gorąco. Wykorzystując przykłady pochodzące z różnych obiektów przedstawiono powtarzający się problem delaminacji powłok malarskich, niezależny od rodzaju zastosowanych wyrobów lakierniczych oraz znacznego rozwoju korozji na odsłanianym podłożu cynkowym. Zwrócono również uwagę na przypadki nieprawidłowości dotyczące tych samych elementów, ale związane z brakiem właściwego nadzoru w czasie realizacji robót antykorozyjnych.

Słowa kluczowe: farba proszkowa, farba proszkowa poliestrowa, obiekt mostowy, bariera ochronna na mostach, powłoka malarska na stali ocynkowanej, zabezpieczenie typu duplex, wady powłok malarskich, błędy realizacji

2017

Vol. 60, nr 3

s. 65-68

Bibliogr. 17

 


Corrosion protection in practice

DOI: 10.15199/40.2017.3.4

Wykonanie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych stalowych elementów konstrukcji hydrotechnicznych portów morskich

SZYPIŁOW A.

DOBRZYKOWSKI A.

GT Poland Ltd. Sp. z o.o., Gdańsk

Omówiono metodę oraz technikę wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych stalowych elementów konstrukcji hydrotechnicznych eksploatowanych w wodzie morskiej, szczególnie w strefach zmiennych poziomów wody i rozbryzgów. Zagadnienie przedstawiono w oparciu o zabezpieczenie pali stalowych konstrukcji hydrotechnicznych w Porcie Północnym w Gdańsku. Przeprowadzenie zabezpieczeń zgodnie z wymaganiami postanowień PN-EN ISO 12944 było możliwe po opracowaniu metody przygotowania stanowiska pracy przez wytworzenie suchej przestrzeni wokół remontowanej konstrukcji.

Słowa kluczowe: morskie konstrukcje hydrotechniczne, korozja w strefie zmiennych poziomów wody i rozbryzgów, renowacja zabezpieczeń przeciwkorozyjnych

2017

Vol. 60, nr 3

s. 69-71

Bibliogr. 12


Corrosion protection in practice

DOI: 10.15199/40.2017.3.5

Wpływ konstrukcji, projektowania, wykonania i montażu ekranów akustycznych na korozję i trwałość ekranów

MACIEJEWSKI A.

Ekrany akustyczne są stosunkowo nowym rodzajem konstrukcji: powstały w XX w. w związku z gwałtownym rozwojem komunikacji drogowej i kolejowej. W Polsce są dość powszechnie lekceważone, co jest przyczyną złego stanu technicznego naszych ekranów. Najbardziej odpowiednim ekranem w naszym kraju powinna być całkowicie sprefabrykowana konstrukcja żelbetowa, której zalety zostały wypunktowane w artykule. Należy wykonać typowy i wariantowy projekt żelbetowego ekranu dla różnych regionów Polski. Najlepsze, niebudzące żadnych kontrowersji są wały ziemne, wały pokryte roślinnością lub z nadbudową żelbetową. Niezwykle wdzięcznymi ekranami są poprawnie zaprojektowane pasy zieleni. Błędem jest wykonywanie ekranów „na przyszłość” wzdłuż lasów, łąk, nieużytków.

Słowa kluczowe: żelbetowe ekrany akustyczne, wały ziemne, wały pokryte roślinnością, wały z nadbudową żelbetową, gęste pasy zieleni, typowy projekt ekranu żelbetowego.

2017

Vol. 60, nr 3

s. 72-74

Bibliogr. 8


 

Newsletter