Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 05/2013

 


Okładka i spis treści (pdf)


Wpływ bienkapsulacji proszków Nd-(Fe,Co)-B powłokami NiP/żywica epoksydowa i fosforan/żywica epoksydowa na charakterystyki potencjokinetyczne magnesów wiązanych w środowisku fosforanowym

 

KLIMECKA-TATAR D.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Institute of Production Engineering, Faculty of Management, Technical University of Częstochowa, Poland

PAWŁOWSKA G.

RADOMSKA K.

Deptartment of Chemistry, Faculty of Materials Processing Technology and Applied Physics, Technical University of Częstochowa, Poland

 

W artykule przedstawiono wpływ procesu bienkapsulacji cząstek proszku Nd-(Fe,Co)-B, podwójnymi powłokami ochronnymi (powłokami Ni-P/żywica epoksydowa oraz fosforan/żywica epoksydowa) na odporność korozyjną magnesów wiązanych w środowisku fosforanowym. Do badań posłużono się wiązanymi materiałami magnetycznymi na bazie proszku Nd12Co5Fe77B6, którego powierzchnia została pokryta powłoką Ni-P/ żywica epoksydowa (w czasie 5, 15 i 30-minutowej kąpieli w modyfikującym roztworze soli Ni(II)), oraz powłoką ochronną fosforan/żywica epoksydowa w roztworze fosforanowym (pH = 3 i 7). Wpływ procesu bienkapsulacji oceniono na podstawie badań

elektrochemicznych w środowisku fosforanowym (pH = 3). Stwierdzono się, że zastosowanie metody bienkapsulacji przed procesem konsolidacji proszku ma korzystny wpływ na odporność korozyjną finalnego materiału magnetycznego.

Słowa kluczowe: magnesy wiązane, odporność korozyjna, bienkapsulacja, powłoki fosforanowe i Ni-P, roztwór fosforanowy

 

2013

Vol.. 56, nr 5

s. 187-190

Bibliogr. 13

 


Wpływ metody cięcia stali S355JR na strukturę i odporność korozyjną powłoki cynkowej

 

WĘGRZYNKIEWICZ S.

BELOS-PLP S.A., Bielsko-Biała

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

JĘDRZEJCZYK D.

Akademia Techniczno- Humanistyczna, Bielsko-Biała

SOŁEK D.

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A., Żywiec

SZŁAPA I.

LEONARD CEDRO L.

BISPOL S.A. Bielsko-Biała

HAJDUGA M.

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała

 

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu stanu powierzchni stali S355JR otrzymanego w wyniku zastosowania różnych sposobów cięcia na strukturę i odporność korozyjną powłoki cynkowej. Obiektem zainteresowania badawczego były elementy osprzętu sieciowego- łączniki dwuuchowe typu SLINK. W procesie cięcia zastosowano następujące metody: cięcie strumieniem wody, laserem i wypalanie gazowe. Następnie badany materiał poddano obróbce strumieniowo - ściernej z zastosowaniem śrutu staliwnego łamanego GL40. Dalej przeprowadzono klasyczną obróbkę chemiczną obejmującą trawienie w r-rze HCl i topnikowanie w r-rze TIBFLUX60. Proces cynkowania wykonano w warunkach przemysłowych stosując stałe parametry: temp. 457oC, czas zanurzenia t = 2,5 min. Efekty oceniano na podstawie wyników analizy metalograficznej i badań korozyjnych (wg PE-EN ISO 9227). Stwierdzono, że najwyższą odpornością korozyjną charakteryzuje się powłoka Zn na powierzchni ciętej strumieniem wody. Wykazano, że odporność korozyjna powłok Zn na powierzchniach ciętych laserem jest lepsza niż na powierzchniach wypalanych gazowo. W przypadku powierzchni wypalanych gazowo konieczne jest zastosowanie dodatkowej obróbki mechanicznej (szlifowanie) bądź elektrochemicznej (elektropolerowanie).

Słowa kluczowe: cięcie laserem, ciecie wodą, wypalanie gazowe, strefa wpływu ciepła, obróbka strumieniowo- ścierna, obróbka chemiczna, powłoka cynkowa, cynkowanie ogniowe, odporność korozyjna

 

2013

Vol.. 56, nr 5

s. 191-200

Bibliogr 14

 


Wpływ pierwiastków reaktywnych na wysokotemperaturowe utlenianie stopu FeCrAl

 

CHĘCMANOWSKI J.G.

SZCZYGIEŁ B.

Zakład Inżynierii Powierzchni, Katalizy i Korozji, Wydział Chemiczny

Politechnika Wrocławska, Wrocław

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">

 

Na powierzchni stopu FeCrAl otrzymano metodą zol-żel jednowarstwowe powłoki CeO2 z zoli zawierających acetyloacetonian ceru(III). Przeprowadzone badania wskazały, że cer obecny w powłoce wpływa na właściwości narastającej zgorzeliny oraz na odporność na wysokotemperaturowe utlenianie (w powietrzu w T = 950°C przez t = 100 h). Utlenianie badanych próbek w funkcji czasu zachodzi zgodnie z paraboliczną zależnością. Skuteczność ochronna jednowarstwowych powłok względem niepokrytego podłoża po 100 h wysokotemperaturowego utleniania wynosiła około 70%.

Słowa kluczowe: ceramika, powłoki CeO2, korozja wysokotemperaturowa, zol-żel, FeCrAl

 

2013

Vol.. 56, nr 5

s. 201-208

Bibliogr 34

 


Wpływ niskotemperaturowego tlenoazotowania jarzeniowego na odporność korozyjną stopu NiTi z pamięcią kształtu

 

KAMIŃSKI J.

BOROWSKI T.

TARNOWSKI M.

OSSOWSKI M.

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Warszawa

LEKSTON Z.

Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o Materiałach, Katowice

WIERZCHOŃ T.

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">

 

Stopy z pamięcią kształtu NiTi stosowane są na implanty kostne i kardiologiczne. Z uwagi jednak na zjawisko metalozy, tj. przechodzenia składników stopu do otaczających tkanek, są poddawane różnym obróbkom powierzchniowym w celu poprawy ich odporności na korozję. W artykule przedstawiono badania porównawcze odporności na korozję stopów NiTi bez i po procesie tlenoazotowania jarzeniowego w niskotemperaturowej plazmie.

Przeprowadzono badania metodą potencjodynamiczną i spektroskopii impedancyjnej wykazując wzrost odporności korozyjnej tych stopów po obróbce jarzeniowej. Wykonano również badania morfologii oraz chropowatości powierzchni stopu NiTi bez i z wytworzoną warstwą dyfuzyjną. Stwierdzono, że proces tlenoazotowania jarzeniowego zwiększył odporność korozyjną stopu NiTi.

Słowa kluczowe: stopy z pamięcią kształtu, proces tlenoazotowania w niskotemperaturowej plazmie, odporność korozyjna

2013

Vol.. 56, nr 5

s. 209-216

Bibliogr 9

 


Odporność korozyjna tytanu po procesach niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego w obszarze plazmy

 

BROJANOWSKA A.

TARNOWSKI T.

RUTKOWSKI R.

WIERZCHOŃ W.

Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska, Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">

 

W artykule analizowano wpływ niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego w obszarze plazmy (active screen plasma nitriding) na odporność korozyjną tytanu Grade 2. Do badań wybrano warstwy azotowane wytworzone w dwóch procesach różniących się temperaturą obróbki – 620°C i 680°C. Badania potwierdziły wzrost odporności korozyjnej warstw azotowanych w porównaniu do materiału podłoża oraz wykazały, że wraz ze wzrostem

temperatury procesu azotowania odporność korozyjna warstw azotowanych rośnie.

Słowa kluczowe: tytan Grade 2, azotowanie jarzeniowe, azotowanie jarzeniowe w obszarze plazmy, odporność korozyjna

2013

Vol.. 56, nr 5

s. 217-226

Bibliogr 13

 


Badania szybkości korozji zbrojenia żelbetowych zbiorników na wodę

 

JAŚNIOK T.

JAŚNIOK M.

ZYBURA A.

Katedra Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Śląska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">

 

W użytkowanych ponad 20 lat żelbetowych zbiornikach wody pitnej powstały uszkodzenia wewnętrznych wypraw, co zaniepokoiło instytucje nadzoru budowlanego, ze względu na zagrożenie korozją zbrojenia i awarią konstrukcji. W celu wykazania rzeczywistego stanu zbrojenia podjęto badania korozyjne. Badania przeprowadzono na wyciętych z konstrukcji rdzeniach betonowych zawierających fragmenty prętów zbrojeniowych, które umieszczano w komorze korozyjnej w ściśle określonych warunkach termicznowilgotnościowych. W komorze modelowano przeciętne warunki występujące w zbiorniku napełnionym wodą oraz warunki sprzyjające rozwojowi procesu korozji. Wyniki badań wykazały brak przesłanek do bezzwłocznego wyłączenia z eksploatacji obiektu i umożliwiły dalsze użytkowanie z jednoczesnym przygotowaniem do generalnego remontu.

Słowa kluczowe: konstrukcje betonowe, korozja zbrojenia, pomiar oporu

polaryzacji, spektroskopia impedancyjna

2013

Vol.. 56, nr 5

s. 227-234

Bibliogr 8

 


Elektrolityczne utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D

 

NAWRAT G.

Katedra Chemii, Technologii Nieorganicznej i Paliw, Wydział Chemiczny,

Politechnika Śląska

WIERZBIŃSKA M.

Katedra Materiałoznawstwa, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa,

Politechnika Rzeszowska

NIEUŻYŁA Ł.

KRZĄKAŁA A.

WIECZOREK T.

MACIEJ A.

GNOT W.

Katedra Chemii, Technologii Nieorganicznej i Paliw, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">

 

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania powłok konwersyjnych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrolitycznego utleniania plazmowego (PEO) w roztworze krzemianu sodu. Przedstawiono

morfologię i skład chemiczny otrzymanych powłok, określono wgłębność roztworu na podstawie rozkładu grubości wytworzonych powłok, mikrotwardość powłok i odporność korozyjną próbek modyfikowanego powierzchniowo

stopu magnezu.

Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, utlenianie plazmowe, PEO, grubości powłok

2013

Vol.. 56, nr 5

s. 235-242

Bibliogr 8

 


Ochrona przed korozją w praktyce

Ochrona przeciwkorozyjna konstrukcji podziemnych za pomocą drenażu elektrycznego w świetle norm europejskich

 

SOKÓLSKI W.

SPZP CORRPOL, Gdańsk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">

 

Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej niemal wszystkie opracowane w Polsce normy techniczne straciły swoją ważność i sukcesywnie zamienione zostały dokumentami opracowywanymi przez Europejski Komitet Normalizacyjny. W artykule – na przykładzie ochrony przeciwkorozyjnej stalowych konstrukcji podziemnych przed prądami błądzącymi – zwrócono uwagę na to, że wraz z taką zmianą lansowana jest niekiedy także i nowa, „zachodnia” filozofia podejścia do rozwiązywania problemów, odmienna od utrwalonej w latach ubiegłych w polskim środowisku technicznym. Zgodnie z nią drenaże elektryczne nie są jedną z form pozyskiwania energii elektrycznej do realizacji ochrony katodowej, a jedynie narzędziami do eliminowania szkodliwej interferencji, jaką wywołują prądy błądzące na konstrukcjach podziemnych.

Słowa kluczowe: zagrożenie korozyjne, prądy błądzące, interferencja, drenaż elektryczny, normy

 

2013

Vol.. 56, nr 5

s. 243-248

Bibliogr 17