Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 12/2017

okładka i spis treści

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

DOI: 10.15199/40.2017.12.1

Nowa, nieniszcząca metoda diagnostyki procesów korozyjnych na konstrukcjach żelbetowych

FILIPEK R.

PASIERB P.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

KRÓLIKOWSKA A.

KOMOROWSKI L.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie

DEJA J.

ŁAGOSZ A.

MIGDALSKI J.

LEWENSTAM A.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

PLECHA T.

TPA Sp. z o.o.

KASZUBA S.

Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o.

Powszechnie stosowane metody diagnostyki korozji konstrukcji żelbetowych to metody niszczące wymagające odkrycia zbrojenia albo wycięcia próbek z obiektu do dalszej analizy laboratoryjnej. Znane są również rozwiązania komercyjne do oceny zagrożenia korozją obiektów żelbetowych stosujące wybrane metody nieniszczące. W tej pracy przedstawiono nową, nieniszczącą metodę diagnostyki obecności korozji konstrukcji żelbetowych bazującą na równoczesnej analizie trzech technik elektrochemicznych: potencjału stacjonarnego, impulsu galwanostatycznego oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) wykonywanych na obiektach rzeczywistych. Ostatnia z metod stosowana jest powszechnie w pomiarach laboratoryjnych, jednakże pomiary wykorzystujące EIS w terenie, należą do rzadkości. Pomiary, z wykorzystaniem opracowanego zestawu elektrod, realizowane są w miejscach newralgicznych konstrukcji żelbetowych oraz szczególnie narażonych na korozję. Kompleksowa analiza wyników z trzech technik pozwala na ocenę obecności korozji konstrukcji żelbetowej w sposób nieniszczący.

Słowa kluczowe: korozja, konstrukcje żelbetowe, metoda nieniszcząca

2017

Vol. 60, nr 12

str. 391-395

Bibliogr. 26

 

 

DOI: 10.15199/40.2017.12.2

Antymonowa mikroelektroda do oznaczania pH przy powierzchni podczas korozji niemodyfikowanej i azotowanej stali nierdzewnej 316L

FLIS-KABULSKA I.

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), Warszawa

FLIS J.

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

Przygotowano prostą mikroelektrodę Sb do łatwego pomiaru pH w małej odległości od badanej powierzchni. Może ona być łatwo umieszczana w wyznaczonej, odtwarzalnej odległości. Mikroelektroda umożliwiła zmierzenie spadku pH podczas tworzenia wżerów na niemodyfikowanej stali nierdzewnej 316L, i wzrost pH na plazmowo azotowanej stali w zakresie potencjałów stanu aktywnego. Wzrost pH został przypisany związywaniu protonów do NH4+ w wyniku redukcji azotu ze stali. Pomiary zmian pH blisko powierzchni mogą przyczynić się do identyfikacji procesów elektrodowych zachodzących przy wybranych potencjałach.

Słowa kluczowe: mikroelektroda Sb, pH przy powierzchni, stal azotowana

2017

Vol. 60, nr 12

str. 396-399

Bibliogr. 20

 

 

DOI: 10.15199/40.2017.12.3

Nowoczesne jedno-, dwu- i trójpowłokowe systemy do długoletniej ochrony przed korozją konstrukcji stalowych

ZUBIELEWICZ M.

ŚLUSARCZYK A.

KAMIŃSKA-BACH G.

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw, Gliwice

KRÓLIKOWSKA A.

KOMOROWSKI L.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

Omówiono wyniki badań właściwości antykorozyjnych systemów powłokowych jedno-, dwu- i trójpowłokowych zawierających farby epoksydowe, akrylowe, poliuretanowe, polimocznikowe, poliestrowe wzmacniane płatkami szklanymi i fluoropolimerowe. Badania laboratoryjne właściwości fizyko-mechanicznych (przyczepności, twardości, odporności na uderzenie) oraz ochronnych w warunkach stałych (w komorach: solnej, wilgotnościowej i UV) i zmiennych (połączone działanie kilku czynników: mgły solnej, UV, niskiej temperatury) wykazały, że systemy jedno- i dwupowłokowe mogą z powodzeniem zastąpić tradycyjne systemy trójpowłokowe i zapewnić długoletnią ochronę przed korozją konstrukcji stalowych.

Słowa kluczowe: korozja, ochrona przed korozją, systemy powłokowe, badania

2017

Vol. 60, nr 12

str. 400-405

Bibliogr. 33

 

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

 

DOI: 10.15199/40.2017.12.4

Uszkodzenia zbiornikowej powłoki kwasoodpornej

BORDZIŁOWSKI J.

CES, Gdańsk

Przedstawiono przypadek uszkodzenia zbiornikowej powłoki chemoodpornej w środowisku mieszaniny kwasów w podwyższonej temperaturze. Stwierdzono, że główną przyczyną uszkodzeń były wady konstrukcyjne zbiornika, a nie wadliwe wymalowanie lub zły dobór powłok.

Słowa kluczowe: powłoki chemoodporne, zbiorniki przemysłowe, środowisko kwaśne

2017

Vol. 60, nr 12

str. 409-410

Bibliogr. -

 

 

Newsletter