Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 07/2018

okładka i spis treści

 

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

DOI: 10.15199/41.2018.7.1

Ocena skutków korozji inicjowanej przez chlorki na ocynkowanej stali zbrojeniowej w zaprawie cementowej metodą spektroskopii impedancyjnej i mikroskopii skaningowej

JAŚNIOK M.

KOŁODZIEJ J.

Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

DUDEK M.

Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

Przeprowadzono porównawcze badania korozyjne ocynkowanej stali zbrojeniowej w próbkach z zaprawy cementowej. Analizie badawczej, a także procesowi cynkowania ogniowego, poddano jedną z najczęściej obecnie stosowanych w polskich konstrukcjach żelbetowych żebrowaną stal gatunku B500SP. Czynnikiem korozyjnym był chlorek wapnia dodawany do wody zarobowej zaprawy. Jako elementy referencyjne wykonano próbki bez chlorków. Ocenę zagrożenia korozyjnego stali zbrojeniowej w zaprawie przeprowadzono metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) i oporu polaryzacji liniowej (LPR). Skutki procesów korozyjnych na ocynkowanym zbrojeniu w zaprawie cementowej obserwowano i analizowano pod mikroskopem skaningowym.

Słowa kluczowe: konstrukcje betonowe, stal zbrojeniowa, korozja, chlorki, powłoka cynkowa, EIS, LPR, mikroskopia skaningowa

2018, Vol. 61, nr 7, 176-181

Bibliogr. 28

 

 

DOI: 10.15199/40.2018.7.2

Kształtowanie skurczu zapraw cementowych modyfikowanych dodatkiem wapna i domieszki przeciwskurczowej

LENART M.

GRUSZCZYŃSKI M.

Politechnika Krakowska

PASZEK U.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Wapno od lat jest tradycyjnie stosowanym materiałem do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich. W artykule przedstawiono wpływ dodatku wapna na skurcz normowych zapraw cementowych, oznaczony metodą Graff-Kaufmanna oraz nowoczesną metodą rynien skurczowych. W artykule przeprowadzono analizę możliwości redukcji tego skurczu poprzez zastosowanie domieszek przeciwskurczowych. Do badań wytypowano domieszkę na bazie glikolu polipropylenowego (SRA) oraz domieszkę ekspansywną na bazie tlenku wapnia (EXP).

Słowa kluczowe: zaprawa, wapno, domieszka przeciwskurczowa, skurcz

2018, Vol. 61, nr 7, 182-185

Bibliogr. 29

 

 

DOI: 10.15199/40.2018.7.3

Badanie zjawisk rozpuszczania dyfuzyjnego stali reaktywnych w kąpieli cynkowej z dodatkiem bizmutu

TATAREK A.

FAM S.A., ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław

SATERNUS M.

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Krasińskiego 8, 40-019 Katowice

Podczas cynkowania zanurzeniowego bizmut jest często stosowany jako dodatek stopowy do kąpieli. Pierwiastek ten wpływa na stabilizację procesu tworzenia powłoki ochronnej na stali i poprawia jej właściwości powierzchniowe. W pracy przedstawiono wyniki badań zjawisk rozpuszczania stali reaktywnych zawierających krzem w kąpieli cynkowej z dodatkiem 0,5% bizmutu. Zastosowanie warunków modelowych umożliwiło analizę przebiegu procesu rozpuszczania dyfuzyjnego na granicy rozdziału podłoże-kąpiel cynkowa i określenie roli bizmutu. Metodą Boltzmana-Matano wyznaczono wartości współczynnika dyfuzji żelaza w ciekłym cynku w funkcji jego stężenia, w temperaturze 450°C. W przypadku stosowania 0,5% dodatku bizmutu do kąpieli cynkowej można zaobserwować spadek szybkości rozpuszczania dyfuzyjnego podłoża stali reaktywnych. Stwierdzono zmniejszenie szybkości dyfuzji, co jest szczególnie widoczne dla stali sandelinowskiej z krytyczną zawartością 0,05% krzemu, w warstwie dyfuzyjnej powłoki w zakresie występowania fazy ζ.

Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, powłoka cynkowa, rozpuszczanie, dyfuzja, stal reaktywna.

2018, Vol. 61, nr 7, 186-190

Bibliogr. 31

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych w energetyce zawodowej – ciąg dalszy rozważań

GDESZ M.

Biuro Techniczne BT, Racibórz

SZYMAŃSKI K.

Politechnika Śląska, Katowice

AUGUSTYŃSKI Ł.

ROSA, Warszawa

Omówiony problem dotyczy zabezpieczenia antykorozyjnego prefabrykowanej konstrukcji stalowej w przemyśle energetycznym. Autorzy podkreślają, że o ile upowszechnienie wiedzy rośnie, to jakość prac antykorozyjnych nie zawsze jest zadowalająca. Częstym źródłem problemu okazuje się specyfikacja, której zapisy często są nieprzemyślane.

Słowa kluczowe: konstrukcja stalowa, energetyka zawodowa, ochrona przed korozją, powłoki ochronne

2018, Vol. 61, nr 7, 192-193

Bibliogr. 3

 

Newsletter