Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 01/2014

 


okładka i spis treści


 

Ochrona materiałowo-strukturalna konstrukcji z betonu

WÓJTOWICZ M.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

 

Trwałość betonu ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa konstrukcji oraz wysokości nakładów na utrzymanie obiektów. Przedstawiono podstawowe wymagania dotyczące ochrony materiałowo-strukturalnej. Podano przykłady działań na etapie projektowania i układania mieszanki betonowej, w celu zwiększenia ochrony przed korozją betonu.

Słowa kluczowe: beton, korozja, ochrona betonu, trwałość

.

2014

Vol.. 57, nr 1

s. 3-11

Bibliogr. 9

 


 

Zmiany korozyjności atmosfery miejskiej w Polsce

KRÓLIKOWSKI A.

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

 

Wskazano materiały konstrukcyjne mające największy udział w infrastrukturze miejskiej. Omówiono podstawy ich korozji atmosferycznej. Przedstawiono zmiany natężeń podstawowych czynników korozyjnych w atmosferze na obszarze Polski w ostatnim dwudziestoleciu oraz ich porównanie ze stanem atmosfery w Europie. Na tej podstawie szacowano ogólne trendy zmian szybkości korozji omawianych materiałów konstrukcyjnych.

Słowa kluczowe: infrastruktura miejska, materiały konstrukcyjne, stal węglowa, powłoki cynkowe, powłoki malarskie, żelbet, korozja atmosferyczna, korozyjność atmosfery

2014

Vol.. 57, nr 1

s. 12-20

Bibliogr. 15

 


 

Przebieg korozji zbrojenia chronionego betonem na cemencie zawierającym popiół wapienny

DOMAGAŁA K.

ŚLIWKA A.

ZYBURA A.

Politechnika Śląska, Katedra Konstrukcji Budowlanych, Gliwice

 

Przedstawiono badania przebiegu korozji zbrojenia chronionego betonem na cemencie zawierającym lotny popiół wapienny w środowisku chlorków. Wyniki porównano z zachowaniem się stali zbrojeniowej w betonie wykonanym na zwykłym cemencie portlandzkim w tych samych warunkach. Szybkość procesów korozyjnych określano metodą polaryzacji liniowej w zbrojonych elementach betonowych, obciążonych i zarysowanych, poddanych cyklicznemu zwilżaniu roztworem NaCl. Stwierdzono, że stosowanie lotnego popiołu wapiennego w nowym typie cementu nie pogarsza właściwości ochronnych względem stali zbrojeniowej betonów wykonanych na tym cemencie.

Słowa kluczowe: cement z popiołem wapiennym, przebieg korozji zbrojenia, badania polaryzacyjne

2014

Vol.. 57, nr 1

s. 21-27

Bibliogr. 16