Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 06/2019

okładka i spis treści

 

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

DOI: 10.15199/40.2019.6.1

Własności mechaniczne i korozyjne szkieł metalicznych Mg68-xZn28+xCa4 (x=0,2,4)

NOWOSIELSKI R.

CESARZ-ANDRACZKE K.

BABILAS R.

Institute of Engineering Materials and Biomaterials, Silesian University of Technology, Konarskiego 18a St., 44-100 Gliwice, Poland

Stopy metali o strukturze amorficznej, które składają się z biokompatybilnych pierwiastków, takich jak Ca, Mg i Zn mogą być rozpatrywane jako potencjalnie resorbowalne biomateriały do krótkotrwałych implantów ortopedycznych [1,2]. Koncepcja resorbowalnych implantówmetalicznych opiera się na połączeniu dwóch czynników: dobrej nośności, odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i stabilnej geometrii implantów, niezmiennej w trakcie wzrostu kości i kontrolowanej szybkości korozji (szybkości roztwarzania). W związku z tym wybrano następujące kryteria dla szkła metalicznego na osnowie magnezu, rozpatrywanego jako materiał na resorbowalny implant: Rc> 160 MPa [3], H2 ≤ 1 ml/h [4] i Vcorr ≈ 0,01 - 0,1 mm/rok [5]. W ramach tej pracy zbadano zdolność do zeszklenie (GFA), objętość wydzielonego wodoru podczas zanurzenia w roztworze Ringer’a, szybkość korozji, wytrzymałość na ściskanie i twardość szkieł metalicznych Mg68-xZn28+xCa4 (x = 0,2,4). Wyniki badań korozyjnych i właściwości mechanicznych zostały porównane z założonymi kryteriami. Wyniki badań korozyjnych wykazały, że szybkość korozji (Vcorr) i objętość uwolnionego wodoru zmniejszyły się wraz ze zwiększeniem stężenia cynku w badanych stopach. Dla amorficznego stopu Mg66Zn30Ca4 o średnicy 2 mm wyznaczono najwyższą twardość około 300 HV i wytrzymałość na ściskanie około 400 MPa.

Słowa kluczowe: amorficzne stopy magnezu; resorbowalne szkła metaliczne, szybkość korozji, wytrzymałość na ściskanie

2019, Vol. 62, nr 6, s. 192-196

Bibliogr. 24

 

 

 DOI: 10.15199/40.2019.6.2

Wpływ podwyższonej i wysokiej temperatury na właściwości antykorozyjne powłoki diamentopodobnej na stali S355

STASZEWSKA-SAMSON K.

SCENDO M.

Instytut Chemii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15G, 25-406 Kielce

Zbadano wpływ podwyższonej i wysokiej temperatury na właściwości antykorozyjne powłoki diamentopodobnej (DLC) wyprodukowanej metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganej plazmą (PECVD) na podłożu stali S355 (S355/DLC). Test korozyjny badanych materiałów prowadzono metodą elektrochemiczną. Środowisko korozyjne, stanowił kwaśny roztwór chlorku sodu. Wykazano, że powłoka DLC skutecznie zabezpiecza powierzchnię stali S355 przed kontaktem z agresywnym środowiskiem korozyjnym. Obróbkę termiczną S355/DLC prowadzono w atmosferze gorącego powietrza w temperaturze 400 lub 800 °°. Stwierdzono, że po obróbce termicznej w temperaturze 400 °C, powłoka DLC częściowo traci swoje antykorozyjne właściwości. W wyniku zmian struktury powierzchni S355/DLC mikrotwardość (HV) warstwy DLC wzrasta. Natomiast po obróbce termicznej w temperaturze 800 °C powłoka węglowa na powierzchni stali S355 ulega zniszczeniu, a tym samym traci swoje ochronne działanie

Słowa kluczowe: stal S355, powłoka diamentopodobna (DLC), korozja, mikrotwardość

2019, Vol. 62, nr 6, s. 197-202

Bibliogr. 21

 

 

ARTYKUŁY PROMOCYJNE

 

Jak rozwiązania robotyzacji i automatyzacji wspomagają proces ochrony przed korozją?

2019, Vol. 62, nr 6, s. 204-205


Kompozytowe wzmocnienie oraz ochrona osłabionych rurociągów i zbiorników

2019, Vol. 62, nr 6, s. 206-207

 

 

 

 

Newsletter