Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 08/2019

okładka i spis treści

 

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

DOI: 10.15199/40.2019.8.1

Wpływ usytuowania elektrod w układzie trójelektrodowym  na wyniki badań polaryzacyjnych stali zbrojeniowej w wyciętych z konstrukcji rdzeniach betonowych

JAŚNIOK T.

JAŚNIOK M.

Katedra Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Śląska

W pracy przedstawiono wyniki polaryzacyjnych badań stałoprądowych wykonywanych na fragmentach prętów zbrojeniowych znajdujących się w wyciętych z konstrukcji żelbetowych rdzeniach. W pierwszym etapie badań zastosowano tradycyjny układ trzech elektrod, w którym elektrodą badaną był pręt zbrojeniowy w walcowym rdzeniu, elektrodą pomocniczą krążek blachy ze stali trudnordzewiejącej, a elektrodą odniesienia klasyczna Ag, AgCl | Clˉ w korpusie szklanym. Elektrody pomocnicza i odniesienia były przykładane do płaskiej powierzchni próbki przez wilgotną podkładkę filcową lub żel przewodzący. W drugim etapie badań zastosowano alternatywny układ elektrod, w którym elektrodą pomocniczą była powłoka lakieru z dodatkiem proszku srebra naniesiona na pobocznicę próbki, a pręt grafitowy osadzony w próbce wykorzystywano jako elektrodę odniesienia. Wyniki badań w warunkach powietrzno-suchych wykazały, że tradycyjne - elektrody przykładane do powierzchni betonu powodują duże zaburzenia wyników uniemożliwiające ich analizę, natomiast elektrody na stałe osadzone w betonie w tych samych warunkach wilgotnościowych pozwalają uzyskać zadawalające rezultaty.

Słowa kluczowe: konstrukcje żelbetowe, beton, stal zbrojeniowa, korozja zbrojenia, diagnostyka, badania polaryzacyjne, pomiary LPR

2019, Vol. 62, nr 8, s.252-258

Bibliogr. 10

 

 

DOI: 10.15199/40.2019.8.2

Ochrona katodowa konstrukcji morskich za pomocą anod galwanicznych – projektowanie według wytycznych normy DNVGL-RP-B401

KALINOWSKI M.

SPZP CORRPOL, Gdańsk

Pomimo swoich niedoskonałości, ochrona przeciwkorozyjna za pomocą cynku i aluminium – metali o potencjale elektrochemicznym bardziej elektroujemnym od stali – pozostaje szeroko stosowana w przemyśle morskim. Wpływ na to ma niewielki stopień skomplikowania takiego systemu przeciwkorozyjnego oraz jego wysoka odporność na uszkodzenia. Właściwy dobór systemu przeciwkorozyjnego ma znaczenie dla czasu eksploatacji konstrukcji i wpływa na częstość jej remontów. Ochrona konstrukcji może zostać zrealizowana poprzez pokrycie stalowej powierzchni powłoką cynkową lub aluminiową, a także poprzez przyłączenie do konstrukcji anod galwanicznych – protektorów – wykonanych ze stopów – cynku lub aluminium. W niniejszej publikacji opisano wytyczne dotyczące projektowania systemów ochrony katodowej, realizowanych za pomocą anod galwanicznych współpracujących z systemem powłok malarskich. Projektowanie systemu ochrony katodowej według przedstawionych wytycznych odbywa się na podstawie przygotowanego wcześniej matematycznego modelu elektrochemicznego układu konstrukcja – protektory – środowisko, uwzględniający wiele parametrów pomijanych podczas konwencjonalnego projektowania przez krajowych projektantów. Norma DNVGL-RP-B401 opracowana została przez norweskie towarzystwo klasyfikacyjne Det Norske Veritas. Jej wytyczne dotyczące projektowania systemów ochrony katodowej są uznane i stosowane przez projektantów na całym świecie

Słowa kluczowe: ochrona katodowa w przemyśle morskim, ochrona galwaniczna, ochrona protektorowa, projektowanie galwanicznej ochrony katodowej.

2019, Vol. 62, nr 8, s.259-264

Bibliogr. 11

 

 

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

 

Wskaźnik KT – ewaluacja efektywności ochrony katodowej we Włoszech

CIARKA S.

End Corr, Włocławek

Jedną z większych innowacji ostatnich lat w branży ochrony katodowej jest zdalny monitoring. To rozwiązanie pozwala na dokładne i wygodne kontrolowanie pracy systemu ochrony katodowej. Zdalny monitoring pozwala analizować zmiany potencjału na konstrukcji chronionej w wielu miejscach jednocześnie. Większość systemów monitoringu pozwala na wykonywanie pomiarów z próbkowaniem 1 Hz.

Wykonywanie ciągłych pomiarów w wielu punktach przez wiele dni, a nawet tygodni skutkuje wygenerowaniem bardzo dużych ilości danych. Aby w pełni wykorzystać potencjał zdalnego monitoringu konieczne jest używanie oprogramowania analizującego te dane. Bardzo pomocny jest algorytm obliczający całościową ocenę efektywności pracy systemu ochrony katodowej. Takie narzędzie pozwala na szybkie zrozumienie zachowania systemu ochrony katodowej oraz identyfikację możliwości wystąpienia niebezpiecznych warunków w przyszłości bez konieczności oddzielnej analizy każdego pomiaru wykonanego przez każde urządzenie monitorujące. Na terenie Republiki Włoch przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem i dystrybucją gazu są zobowiązane przedstawiać urzędowi dozoru ocenę efektywności pracy systemu ochrony katodowej w postaci współczynnika KT. Artykuł objaśnia ideę oceny efektywności ochrony katodowej za pomocą współczynnika KT oraz opisuje zasady jego obliczania.

2019, Vol. 62, nr 8, s.265-268

Bibliogr. 2

 

 

Certyfikacja osób zajmujących się ochroną katodową – norma międzynarodowa

SOKÓLSKI W.

SPZP CORRPOL, Gdańsk

Technologia ochrony katodowej metalowych obiektów kontaktujących się ze środowiskami elektrolitycznymi wymaga specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej osób, które ją realizują w praktyce. Przedstawiono rozwój technologii ochrony katodowej, postępy w normalizacji i certyfikacji oraz nową normę międzynarodową, która określa wymagane kompetencje osób zajmujących się tą techniką ochrony przed korozją.

2019, Vol. 62, nr 8, s. 269-273

Bibliogr. 8

 

ARTYKUŁY PROMOCYJNE

 

Jak prawidłowo dobrać izolację na zabezpieczenia spawane rurociągów stalowych?

Opaska termokurczliwa 3PE jest szeroko stosowana w zabezpieczeniach antykorozyjnych połączeń spawanych rurociągów. Zgodnie z różnymi metodami instalacji, główna różnica polega na stosowanym podkładzie epoksydowym. Typ aplikacji podkładu mozemy podzielić na utwardzany tzw. „suchy” i typ aplikacji „mokry”. W ostatnich latach w wielu rurociągach eksploatowanych oraz nowobudowanych stwierdzono przypadki uszkodzenia zabezpieczenia antykorozyjnego rękawa termokurczliwego 3PE oraz bardzo niskie parametry ochrony. Dlaczego opaska termokurczliwa zawodzi? Jak wybrać rękaw termokurczliwy odpowiedni dla konkretnego projektu?

Felsmann M., AGCOR GROUP

Changhai L, CHERAY POLYMER CO.

2019, Vol. 62, nr 8, s. 276-277

 

 

System zdalnego monitoringu WebProCat + Goliah

 

Jednym z nowych produktów w ofercie firmy End Corr jest system zdalnego monitorowania parametrów ochrony katodowej włoskiej firmy Automa s. r. l. Urządzenia są dostępne na rynku od 1987 roku. Przez ponad 30 lat urządzenia były testowane i eksploatowane w najbardziej wymagających warunkach terenowych. System oparty jest o zdalne moduły pomiarowe Goliah3D i Goliah4C. Urządzenia poza monitoringiem parametrów ochrony katodowej mogą być uzupełnione o szereg modułów, np. do sterowania parametrami pracy stacji ochrony katodowej. Praca urządzeń jest kontrolowana za pomocą oprogramowania WebProCat. Ten zestaw aplikacji web pozwala między innymi na zarządzanie pomiarami, wyświetlanie i graficzne opracowanie wykonanych rejestracji, czy zautomatyzowane tworzenie raportów.

Ciarka S., END CORR

2019, Vol. 62, nr 8, s. 278-279

 

 

KOREKO Ewa Rabuszko – moja przygoda z korozją…

2019, Vol. 62, nr 8, s. 280-281

 

 

Ochrona przeciwkorozyjna połączeń kołnierzowych

Roman Masek, Belse Sp. z o.o. 

2019, Vol. 62, nr 8, s. 282-283

 

 

Newsletter