Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 11/2019

okładka i spis treści

 

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

DOI: 10.15199/40.2019.11.1

Powłoki galwaniczne w łączeniu materiałów trudnospajalnych.

Cz. 2 Wpływ przygotowania powierzchni na przyczepność powłok galwanicznych na podłożach metalowych ulegających pasywacji

CIEPACZ I.

MIRSKI Z.

GRANAT K.

WRÓBLEWSKI R.

Politechnika Wrocławska

SOCHA M.

Technologie Galwaniczne Sp. z o.o

W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą przygotowania powierzchni stopu aluminium 7075 i tytanu niestopowego Grade 2 do nakładania elektrochemicznego powłok galwanicznych. Na przygotowaną różnymi metodami powierzchnię materiałów, naniesiono galwanicznie warstwę miedzi oraz powłoki stopowe miedź-chrom i nikiel-fosfor, a następnie przeprowadzono pomiary: grubości i składu powłoki, zwilżalności i przyczepności ich do podłoża.

Słowa kluczowe: stop aluminium 7075, tytan niestopowy Grade 2, aktywacja powierzchni, powłoki galwaniczne, grubość, skład chemiczny, przyczepność

2019, Vol. 62, nr 11, s. 364-371

Bibliogr. 24

 

 

DOI: 10.15199/40.2019.11.2

Budowa strukturalna oraz odporność korozyjna na przekroju poprzecznym warstwy wierzchniej borowanej stali nierdzewnej

JAGIELSKA-WIADEREK K.

Czestochowa University of Technology, Faculty of Production Engineering and Materials Technology

W pracy przedstawiono badania zmian mikrostruktury i właściwości korozyjnych na przekroju poprzecznym naborowanej stali nierdzewnej typu X6CrNiTi18-10. Proces naborowywania prowadzono metodą kontaktowo-gazową w temperaturze 900 °C przez 6 godzin. Grubość powstałej warstwy wierzchniej oceniono na podstawie badań strukturalnych oraz zmiany mikrotwardości na przekroju poprzecznym obrobionego powierzchniowo materiału. Badania odporności korozyjnej wykonano w 0,5M roztworze siarczanowym zakwaszonym do pH = 4 wykreślając krzywe potencjodynamiczne na różnych głębokościach

warstwy wierzchniej. Stwierdzono, że niezwykle wysokiej twardości warstwy naborowanej towarzyszy pogorszenie odporności korozyjnej. Szybkość korozji ogólnej warstwy wierzchniej jest 3-4-krotnie większa niż szybkość korozji osnowy. Szczególnemu pogorszeniu ulegają charakterystyk stanu pasywnego stali co uwidacznia się przez wzrost wartości krytycznego prądu pasywacji, minimalnego prądu w zakresie pasywnym oraz przez ograniczenie tendencji do pasywacji wtórnej

Słowa kluczowe: korozja, stal nierdzewna X6CrNiTi18-10, warstwy naborowywane

2019, Vol. 62, nr 11, s. 372-375

Bibliogr. 24

 

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

Badania skuteczności działania wybranych inhibitorów korozji stosowanych okresowo w przemyśle wydobywczym

BĘBEN D.

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków

W ostatnich latach, po przejściu kryzysu ekonomicznego, naukowcy przeprowadzili wiele badań w celu obniżenia kosztów produkcji. W przemyśle, zamiast inhibitorów korozji do stosowania ciągłego, wprowadzono inhibitory korozji stosowane okresowo. Celem przeprowadzonych badań, opisanych w artykule, była ocena skuteczności inhibitora stosowanego okresowo. Wyniki badań wykazały, że po zastosowaniu inhibitora korozji stosowanego okresowo w odwiertach gazowych, szybkość korozji obniżyła się do wartości odpowiednio: z 0,0129 mm/rok do 0,0046 mm/rok a w odwiertach ropnych z 0,0142 mm/rok do 0,0023 mm/rok.

Słowa kluczowe: inhibitory korozji do stosowania ciągłego, inhibitory korozji stosowane okresowo

2019

Vol. 62, nr 11, s. 376-381

Bibliogr. 21

 

Tajemnica Perskiej Baterii

N. Kanani, współpraca A. Zielak

Vol. 62, nr 11, s. 382-383

 

Newsletter