Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 01/2015

 


okładka i spis treści


 

DOI: 10.15199/40.2015.1.1

 

Zmiany w czasie mikrostruktury zaczynu cementowego pod wpływem roztworu chlorku amonu

SŁOMKA-SŁUPIK B.

ZYBURA A.

Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, Gliwice

 

Trwałość zbiorników żelbetowych do gromadzenia odpadów płynnych jest istotnym problemem eksploatacyjnym. Szczególne znaczenie ma szczelność ścian, od której zależy ochrona wód gruntowych przed skażeniem. W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury zaczynu cementowego zniszczonej działaniem chlorku amonu – związku występującego w ściekach koksowniczych.

Przeprowadzono badania rentgenowskie składu fazowego, pod skaningowym mikroskopem elektronowym. Wyznaczono zmiany porowatości mikrostruktury, obraz mikrostruktury, morfologię i identyfikację faz oraz na podstawie badań potencjometrycznych określono stężenie jonów chlorkowych. Stwierdzono, że w miarę upływu czasu przy brzegu próbek porowatość zmniejszyła się, ponieważ wolne przestrzenie zajmowane były przez wtórne produkty korozji.

Słowa kluczowe: Chlorek amonu, korozja betonu, odwapnianie, porowatość, thaumasyt

 

2015

Vol. 58, nr 1

s. 3-10

Bibliogr. 14

 


 

DOI: 10.15199/40.2015.1.2

 

Właściwości optyczne systemu dekoracyjno-ochronnego wykorzystującego biobójcze właściwości srebra, przeznaczonego do ochrony przegród budowlanych

ŚLUSARCZYK A.

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw, Gliwice

SPISAK W.

LATOCHA Cz.

Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o., Opole

 

Przedstawiono wpływ fotokatalitycznej, metalicznej warstewki srebra na właściwości optyczne systemu dekoracyjno-ochronnego przeznaczonego do malowania przegród budowlanych. Badano wpływ promieniowania widzialnego oraz ultrafi oletowego na białość, jasność oraz różnicę barw powłok.

Słowa kluczowe: biokorozja, wielowarstwowa powłoka ochronna, srebro, srebro metaliczne, srebro jonowe

 

2015

Vol. 58, nr 1

s. 11-18

Bibliogr.28

 


 

Ochrona przed korozją w praktyce

 

DOI: 10.15199/40.2015.1.3

 

Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 oraz wymogów ustawy o wyrobach budowlanych

WÓJTOWICZ M.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

W 2013 roku weszły w życie wymagania Rozporządzenia nr 305/2011 (CPR) ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych. Efektem tego była również nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych. W referacie przedstawiono aktualną sytuację formalno-prawną wdrożenia Rozporządzenia 305. Przedstawiono obowiązki producenta, importera, dystrybutora oraz zasady wprowadzenia wyrobów na rynek. Przedstawiono również aktualny stan wdrożenia wymagań dla wprowadzenia do obrotu wyrobów do zabezpieczeń ogniochronnych.

Słowa kluczowe: aprobaty, dokumenty oceny, wyroby budowlane, harmonizacja europejska, CPR, wyroby do zabezpieczeń ogniochronnych

2015

 

Vol. 58, nr 1

s. 19-22

Bibliogr.7

 


 

Newsletter