Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 02/2015

 


okładka i spis treści


 

DOI: 10.15199/40.2015.2.1

 

Pomiary elektrochemiczne w praktyce korozyjnej

Królikowski A.

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 

Przedstawiono podstawy i specyfikę elektrochemicznych pomiarów korozyjnych oraz przykłady ich zastosowań w praktyce korozyjnej. Pomiar potencjału metalu w środowisku korozyjnym umożliwia m.in. określenie ryzyka korozji galwanicznej i prawdopodobieństwa korozji stali zbrojeniowej w żelbecie oraz kontrolę działania ochrony elektrochemicznej. Analiza zależności prądu od potencjału metalu pozwala oszacować szybkość korozji, a na podstawie wyników pomiarów impedancyjnych można określić właściwości ochronne trudnoprzewodzących powłok (malarskich, tlenkowych).

Słowa kluczowe: korozja, elektrochemia, monitoring, potencjał metalu, szybkość korozji

 

2015

Vol. 58, nr 2

s. 38-45

Bibliogr. 21


 

 

DOI: 10.15199/40.2015.2.2

 

Wpływ budowy chemicznej konwencjonalnych żywic alkidowych i typu high solid na wartości VOC oznaczane metodą chromatografii gazowej i metodą różnicową

KAMIŃSKA-BACH G.

KRAWIEC K.

CZERNECKA K.

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu,

Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach

W artykule przedstawiono badania zawartości VOC konwencjonalnych żywic alkidowych i typu high solids metodą chromatografii gazowej i metodą różnicową. Rozbieżność wyników uzyskanych obiema metodami próbowano wyjaśnić w powiązaniu z ich budową chemiczną określoną metodami spektralnymi (FTIR, NMR).

Słowa kluczowe: VOC, żywice alkidowe, żywice alkidowe typu high solids

 

2015

Vol. 58, nr 2

s. 46-54

Bibliogr. 9


 

Ochrona przed korozją w praktyce

 

DOI: 10.15199/40.2015.2.3

 

Pierwotna przyczyna problemów z trwałością powłok antykorozyjnych

BORDZIŁOWSKI J.

CES, Gdańsk

 

Jest oczywiste, że trwałość powłok antykorozyjnych zależy od wielu czynników. Zwykle winą obarcza się wykonawcę zabezpieczeń. Chciałbym przedstawić nieco inny punkt widzenia, ze szczególnym podkreśleniem roli oraz odpowiedzialności projektanta za końcowy efekt zabezpieczeń powłokowych.

Słowa kluczowe: korozja, powłoki antykorozyjne, trwałość

 

2015

Vol. 58, nr 2

s. 55-57

Bibliogr. 4


 

Newsletter