Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 12/2019

okładka i spis treści

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

 

DOI: 10.15199/40.2019.12.1

Szacowanie wartości współczynnika ekstrakcji chlorków z betonu

 SZWEDA Z.

Katedra Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Śląska

W pracy szacowano wartość współczynnika ekstrakcji chlorków z betonu na podstawie zmian stężenia jonów chlorkowych w betonie. Przeprowadzono badania elektrochemicznej ekstrakcji jonów chlorkowych z betonu zwykłego wykonanego z zastosowaniem cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R. Wyznaczono wartości stężenia jonów chlorkowych w betonie poddanym procesowi ekstrakcji chlorków w dwóch różnych czasach. Na podstawie zmiany w czasie rozkładu stężenia jonów chlorkowych na grubości otuliny betonowej oszacowano wartość współczynnika ekstrakcji jonów chlorkowych. Uzyskane wartości współczynnika ekstrakcji wykorzystano w celu określenia skutecznego czasu trwania ekstrakcji, pozwalającego na całkowite usunięcie jonów chlorkowych będących główną przyczyną korozji stali zbrojeniowej, ze struktury betonu.

Słowa kluczowe: współczynnik ekstrakcji chlorków, rozkład stężenia jonów chlorkowych w betonie, skuteczny czas ekstrakcji

2019, Vol. 62, nr 12, s.393-398

Bibliogr. 15

 

DOI: 10.15199/40.2019.12.2

Destrukcja powłok akrylowych pod wpływem czynników klimatycznych i zanieczyszczeń środowiskowych

KOTNAROWSKA D.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Artykuł zawiera ocenę destrukcji niebieskich i czerwonych powłokakrylowych, starzonych pod wpływem czynników środowiskowych w okresie dwuletnim. Wyniki badań przeprowadzonych z zastosowaniem SEM udokumentowały powstawanie w subwarstwach warstw nawierzchniowych starzonych powłok różnego typu pęknięć (w tym pęknięć srebrzystych), a także pasmowych wytrawień. Ubytek fragmentów starzonych powłok z ich warstw nawierzchniowych przyczynił się do zwiększenia parametrów chropowatości Ra i Rz. Skutkowało to zmniejszeniem połysku powłok. Zmiany starzeniowe, w pierwszej kolejności inicjowane w subwarstwach warstwy nawierzchniowej powłok, przyczyniały się do wzrostu hydrofilowości tych powłok, bowiem malał kąt zwilżania powłok wodą. Ponadto starzenie powłok powodowało spadek ich odporności erozyjnej. Uzyskane wyniki badań wykazały większą odporność na oddziaływanie czynników środowiskowych, w tym na erozję (badaną w warunkach laboratoryjnych), powłok akrylowych zawierających jako pigment czerwień żelazową, w porównaniu z powłokami barwionymi pigmentem niebieskim, w postaci kompleksu ftalocyjaniny z kobaltem.

Słowa kluczowe: powłoki akrylowe, starzenie środowiskowe, destrukcja, erozja

2019, Vol. 62, nr 12, s.399-405

Bibliogr. 39

 

ARTYKUŁY PROMOCYJNE 

 

Cynkowanie w erze robotyzacji i automatyzacji, s. 406

 

Szkolenia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – antykorozja stali i betonu, s. 408

 

Newsletter