Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 01/2020

okładka i spis treści

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

DOI: 10.15199/40.2020.1.1

Nowości w zakresie wyrobów lakierowych

ZUBIELEWICZ M.

LANGER E.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach

Omówiono nowe rozwiązania w zakresie powłok ochronnych w oparciu o referaty prezentowane na konferencjach europejskich. Uwzględniono materiały z następujących kongresów: Europejski Kongres Techniczny Farb i Lakierów (ETCC), Postępy w Dziedzinie Technologii Powłok (ACT) i Europejski Kongres Korozyjny (EUROCORR).

Słowa kluczowe: korozja, powłoki ochronne, nanotechnologia, powłoki samonaprawiające się

 2020, Vol. 63, nr 1, s.4-7

Bibliogr. 32

 

 

DOI: 10.15199/40.2020.1.2

Wpływ parametrów procesu osadzania na własności ochronne powłok silanowych

OWCZAREK E.

Institute of Materials Engineering, Faculty of Production Engineering and Materials Technology, Czestochowa University of Technology,

Armii Krajowej Ave. 19, 42-200 Czestochowa, Poland

Chromiany i fosforany były tradycyjnie stosowane w celu ochrony powierzchni metalowych przed procesami korozji. Ze względu na ich wysoką toksyczność i rakotwórczość, cienkie warstwy na bazie silanów są obecnie z powodzeniem testowane jako alternatywna obróbka wstępna różnych metali i ich stopów. Procedura osadzania filmu silanowego jest łatwa do zastosowania za pomocą kilku metod, takich jak konwencjonalne powlekanie zanurzeniowe, osadzanie elektrolityczne, powlekanie wirowe lub natryskiwanie i wcieranie. Własności ochronne powłok silanowych (struktura, stabilność w czasie, szczelność, odporność na korozję) są związane z parametrami roztworu silanu (typ silanu, skład i stężenie, pH), a także ze sposobem aplikacji i procesem suszenia w określonej temperaturze osadzanej powłoki. W artykule omówiono wpływ parametrów procesu osadzania na własności ochronne powłok silanowych.

Słowa kluczowe: silan, powłoka, parametry procesu osadzania, własności ochronne

2020, Vol. 63, nr 1, s.8-11

Bibliogr. 54

 

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

 

DOI: 10.15199/40.2020.1.3

Trwałość betonu w ujęciu aktualnych norm PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10

GRUSZCZYŃSKI M.

Politechnika Krakowska

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce

PASZEK U.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

W obecnym czasie wyznacznikiem jakości betonu nie jest jego wytrzymałość, ale wieloletnia trwałość w skomplikowanych warunkach środowiskowych, zwłaszcza w wypadku oddziaływania na konstrukcję znakozmiennych temperatur i środków odladzających. Powyższa teza przyświecała autorom normy PN-EN 206+A1:2016-12 i dostosowującego jej zapisy do wymagań lokalnych – krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10. Omówiono podstawowe założenia i zabiegi, które powinien podejmować projektant mieszanki betonowej w celu zapewnienia właściwej trwałości. Zostały one skonfrontowane z wymaganiami największego polskiego inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które zostały zawarte w opublikowanych w roku bieżącym Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – beton w drogowych obiektach inżynierskich.

Słowa kluczowe: beton, trwałość, mrozoodporność

2020, Vol. 63, nr 1, s.12-17

Bibliogr. 15

 

 

Torkretowanie przykładem skutecznej technologii w zabezpieczaniu przed korozją i erozją powierzchni żelbetowych, ceglanych i innych

MAJCHRZAK W.

SPB „TORKRET” sp. z o. o., sp. komandytowa

Omówiono podstawowe rodzaje torkretowania i ich zastosowanie. Zwrócono uwagę na skuteczność metody w zabezpieczaniu antykorozyjnym istniejących konstrukcji betonowych, żelbetowych i ceglanych. Przedstawiono przykłady zabezpieczeń skał i wykopów oraz wykorzystanie tej technologii w budownictwie tunelowym. Omówiono zastosowanie technologii torkretowania w nowych, cienkościennych konstrukcjach na przykładzie zrealizowanej w 2012 r. ściany krzywoliniowej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie (technologię nagrodzono statuetką Rdzawej Kani 2017 przyznawanej przez PSK za najlepsze rozwiązanie technologiczne roku; firma za tę realizację otrzymała nagrodę w USA za „Wybitny projekt międzynarodowy” – przyp. red.).

2020 Vol. 63, nr 1, s.18-23

Bibliogr. 8

 

ARTYKUŁY PROMOCYJNE

 

Jubileusz firmy Stockmeier

2020, Vol. 63, nr 1, s.24-25

 

 

Nowa, antykorozyjna ogniochronna farba firmy Malchem na konstrukcje stalowe.

2020, Vol. 63, nr 1, s.26-27

 

 

Newsletter