Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 04/2020

okładka i spis treści

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

DOI: 10.15199/40.2020.4.1

Ocena wpływu niskotemperaturowej obróbki cieplnej na wybrane właściwości cynkowej powłoki zanurzeniowej

SZATKOWSKA E.

Instytut Badan i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o., ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

JEDRZEJCZYK D.

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację badań nad obróbką cieplną (OC) cynkowej powłoki zanurzeniowej, naniesionej na stal i  żeliwo szare. Obróbka ta powoduje zmiany w strukturze powłoki, co bezposrednio przekłada się na jej właściwości mechaniczne i użytkowe. W poprzednich publikacjach analizowano wpływ OC w zakresie temperatur: 390 ÷ 530ºC. Obróbka ta spowodowała istotne zwiększenie twardości powłoki cynkowej, jednak wiązało się to także z niekorzystnym efektem - znacznym zmniejszeniem odporności korozyjnej w stosunku do próbek bazowych, których nie poddano OC [9]. Zmiana odporności korozyjnej była skutkiem nieciągłości – pękniec, które pojawiły sie w powłoce w następstwie zbyt wysokiej temperatury OC. Obróbka w zakresie niższych temperatur, tj. 270 ÷ 350ºC nie powoduje tak istotnego obniżenia odporności korozyjnej, weryfikowanej za pomocą przyspieszonych badań w komorze solnej wg ISO 9227 (solanka obojętna). Oprócz odporności na korozję mierzono także wpływ OC na inne właściwości powłoki cynkowej, tj.: odporność na ścieranie – przy zastosowaniu testera T-11 oraz zmianę twardosci, mierzoną metodą Vickersa -HV 0,02, dedykowaną do cienkich powłok. Przeprowadzone badania dowiodły korzystnego wpływu przeprowadzonej niskotemperaturowej obróbki cieplnej w  odniesieniu do otrzymanych wartości badanych właściwosci mechanicznych powłoki cynkowej.

Slowa kluczowe: cynkowa powłoka zanurzeniowa, odporność korozyjna, mikrotwardość Vickersa, obróbka cieplna

2020, Vol. 63, nr 4, s. 113-117

Bibliogr. 11

 

 

DOI: 10.15199/40.2020.4.2

Jak wybierać barwę konstrukcji, aby była trwała

 WOJDA D.

KUNCE I.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

Powłoka nawierzchniowa nie tylko pełni role zabezpieczenia antykorozyjnego, ale również odpowiada za estetykę obiektu. Ze wzgledu na degradację materiałów polimerowych oraz pigmentów pod wpływem agresywnych czynników, takich jak promieniowanie UV, wilgoć czy podwyższona temperatura, istotny jest dobór powłoki do spodziewanych warunków eksploatacji. Omówiono trwałość barwy powłoki nawierzchniowej oraz wskazano, które barwy pozwolą na dłuższe utrzymanie estetyki konstrukcji.

Słowa kluczowe: powłoka nawierzchniowa PUR, starzenie UV, pomiar barwy, ΔE00

2020, Vol. 63, nr 4, s. 118-121

Bibliogr. 16

 

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

 

Powłoki ochronne stosowane w produkcji maszyn rolniczych

ZUBRZYCKI B.

ROGUSKA N.

Metal-Fach Sp. z o.o., Sokółka

Rosnace wymagania użytkowników zmusiły producentów urzadzeń rolniczych do zainwestowania dużych sił i środków w infrastrukturę wydziałów powłok ochronnych oraz w stałe podnoszenie kwalifikacji personelu wykonującego oraz nadzorującego produkcję. W poniższym artykule możecie Panstwo zapoznać się z wybranymi technikami przygotowania powierzchni oraz ochrony antykorozyjnej używanymi w polskim przemyśle agrotechnicznym. W publikacji przedstawiono informacje: jak zmieniło sie podejście i oczekiwania użytkowników oraz producentów do tematu ochrony przed korozją oraz dlaczego niektóre wyroby sa projektowane i wykonywane w taki sposób, aby spełnić wymagania kategorii korozyjności C5 według wymagań normy ISO 12944.

2020, Vol. 63, nr 4, s. 122-125

Bibliogr. 10

 

ARTYKUŁY PROMOCYJNE

 

ClusterMat – szkła metaliczne na bazie żelaza dla technologii generatywnych

2020, Vol. 63, nr 4, s. 126-127

 

Nowoczesne cynkowanie alkaliczne MERLIN – wpływ struktury powierzchni na właściwości nałożonej powłoki 

2020, Vol. 63, nr 4, s. 128-130

 

Newsletter