Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 05/2020

okładka i spis treści

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

DOI: 10.15199/40.2020.5.1

Wpływ dodatków stopowych do kąpieli na odporność korozyjną powłok cynkowych otrzymanych na stali zbrojeniowej

SATERNUS M.

Politechnika Śląska, Gliwice, Wydział Inżynierii Materiałowej, 40-019 Katowice, Krasińskiego 8

SIPA J.

Remix S.A., 66-200 Świebodzin, Poznańska 36

KANIA H.

Politechnika Śląska, Gliwice, Wydział Inżynierii Materiałowej, 40-019 Katowice, Krasińskiego 8

W artykule przedstawiono wyniki badań określające wpływ dodatku Bi i Sn do kąpieli cynkowej na odporność korozyjną powłok otrzymanych na stali zbrojeniowej. Powłoki do badań wytworzono na stali B500SP w kąpieli cynkowej zawierającej dodatki AlBi i AlBiSn. Odporność korozyjną powłok porównywano z odpornością korozyjną powłoki otrzymanej w kąpieli Zn-Al. Ujawniono mikrostrukturę oraz określono grubość powłok. Odporność korozyjną powłok określono porównawczo w standardowym teście korozyjnym w obojętnej mgle solnej. Badania w komorze solnej prowadzono zgodnie z normą PN- EN ISO 9227. Stwierdzono, że dodatek Bi oraz BiSn powodują obniżenie odporności korozyjnej powłok na stali zbrojeniowej B500SP.

Slowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, powłoki cynkowe, stal zbrojeniowa, odporność korozyjna

2020, Vol. 63, nr 5, s. 137-143

Bibliogr. 28

 

DOI: 10.15199/40.2020.5.2

Ogólne zasady racjonalnego doboru składu chemicznego stopów do cynkowania zanurzeniowego

ZASADA J.

Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o. , 32-500 Chrzanów, ul. Kroczymiech 38

LIBERSKI P.

Politechnika Śląska, Gliwice, Wydział Inżynierii Materiałowej, 40-019 Katowice, Krasińskiego 8

Zgodny z wiedzą (racjonalny) dobór składu chemicznego stopów do cynkowania zanurzeniowego należy przeprowadzać biorąc pod uwagę szereg aspektów mających wpływ na właściwości użytkowe wytworzonych w nich powłok jak i technologiczną przydatność kąpieli do procesu metalizacji. Wybrany skład stopu cynkowego winien zapewnić odpowiednią temperaturę topienia, wytworzenie na powierzchni metalizowanego elementu odpowiedniej powłoki ochronnej, lepkość itp., a przede wszystkim odpowiednią ochronę powierzchni obrabianego wyrobu Pod pojęciem ochrona należy rozumieć odpowiednie właściwości antykorozyjne, dobrą przyczepność do podłoża oraz podatność na dalszy proces uszlachetniania powierzchni otrzymanej powłoki. Stop do cynkowania zanurzeniowego dobiera się do stosowanej technologii cynkowania. Czyli do wytwarzania powłok cynkowych metodą ciągłą należy stosować kąpiel o odpowiednim składzie, innym niż do wytwarzania powłok metodą indywidulnego zanurzania. Normy obowiązujące w technologii wytwarzania zanurzeniowych powłok cynkowych (głównie norma PN EN 1461) nie precyzują składu kąpieli a jedynie maksymalną ilość dodatków stopowych. W artykule przedstawiono analizę dostępnej wiedzy na temat oddziaływania najczęściej stosowanych pierwiastków stopowych dodawanych do cynkowej kąpieli metalizującej. Na podstawie analizy literatury oraz wyników badań i doświadczeń własnych przedstawiono oddziaływania wybranych pierwiastków jako indywidualny dodatek do czystego cynku jak i w synergicznym oddziaływaniu z innymi dodatkami stopowymi. Powyższe przedstawiono na tle ich oddziaływania w kąpieli cynkowej z stopami żelaza o charakterystycznym udziale krzemu.

Slowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, powłoki cynkowe, kąpiel cynkowa

2020, Vol. 63, nr 5, s. 144-151

Bibliogr. 66

 

DOI: 10.15199/40.2020.5.3

Wpływ dodatków stopowych do kąpieli na odporność korozyjną powłok cynkowych otrzymanych na stali zbrojeniowej

KANIA H. 

Politechnika Śląska, Gliwice, Wydział Inżynierii Materiałowej, 40-019 Katowice, Krasińskiego 8

SIPA J.

Remix S.A., 66-200 Świebodzin, Poznańska 36

SATERNUS M.

Politechnika Śląska, Gliwice, Wydział Inżynierii Materiałowej, 40-019 Katowice, Krasińskiego 8

 W pracy przedstawiono wyniki badań określające synergiczny wpływ dodatków stopowych do kąpieli cynkowej na strukturę i kinetykę wzrostu powłok uzyskanych na stali zbrojeniowej. Określono strukturę i skład chemiczny powłok uzyskanych na stali B500SP. Badania przeprowadzono w kąpielach Zn-Al, Zn-AlBi i Zn-AlBiSn. Stwierdzono, że dodatki Bi i Sn zmniejszają grubość powłoki na stali zbrojeniowej B500SP w temperaturze cynowania 440oC, natomiast w wyższej temperaturze dodatki te mogą podwyższać grubość powłoki. Kinetyka wzrostu powłok na badanej stali zbrojeniowej, mimo że stężenie Si było w zakresie Sebisty’ego, nie wykazywała odwróconej zależności temperaturowej. Powłoki otrzymane na stali B500SP posiadają strukturę typową dla stali Sebisty’ego. Niezależnie od składu kąpieli powłoka jest zbudowana z warstwy fazy δ1 oraz ζ. Wzrost temperatury powoduje tworzenie się bardziej rozbudowanej i bardziej grubokrystalicznej fazy ζ.

Slowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, powłoki cynkowe, stal zbrojeniowa, B500SP

2020, Vol. 63, nr 5, s. 152-157

Bibliogr. 22

 

ARTYKUŁY PROMOCYJNE

 

Przygotowanie powierzchni przed cynkowaniem ogniowym

2020, Vol. 63, nr 5, s. 158-160

 

Scheffer Krantechnik developing products state of the art

2020, Vol. 63, nr 5, s. 161-163

 

Czyste powietrze – odpylanie w cynkowniach i sysytem MIKROPUL ASSIST – zdalny monitoring w czasach zdalnej pracy

2020, Vol. 63, nr 5, s. 164-165 

 

Internetowe szkolenia dla firm

 2020, Vol. 63, nr 5, s. 166

 

Rozwój technologii pasywacji trójwartościowych w konsekwencji wzrostu świadomości środowiskowej

 2020, Vol. 63, nr 5, s. 168-169

 

Newsletter