Dostęp on-line do numerów 2004 - 2017

Redakcja

ul. Chopina 6, pokój 202

44-100 Gliwice
tel./fax:  32 231 02 24

tel. 602 334 996

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa
skr. poczt.1004
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

You need Adobe Flash Player to view this content

 

 

Wydarzenia 2018

 

EUROCORR 2018

9-13 września 2018 r.

Wiodący Kongres Korozyjny w Europie po raz pierwszy odbędzie się w Polsce, pod hasłem: APPLIED SCIENCE WITH CONSTANT AWARENESS. Jego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Korozyjne. Na miejsce obrad wybrano nowoczesne Centrum Kongresowego ICE w Krakowie.

Informacje: http://eurocorr.org/EUROCORR+2018.html

 

 

Szkolenia IBDiM:

Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyj­nych na konstrukcjach stalowych
STAL 1 / 2018:                  15-19 stycznia 2018 r.

STAL 2 / 2018:                  19-23 marca 2018 r.

STAL 3 / 2018:                  01-05 października 2018 r.

Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach betonowych

BETON 1 / 2018:              26 lutego – 02 marca 2018 r.

BETON 2 / 2018:              15-19 października 2018 r.

 • Seminarium Naukowo Techniczne wraz z kursem przedłużającym ważność CERTYFIKATÓW STAL/2017 i BETON/2017
  1. CERTYFIKAT / 2018:       09-11 maja 2018 r.

        Szkolenia IBDiM - informacje: Urszula Paszek, 
        tel.: 600 457 498, fax: 22/ 814 13 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

    

   Wydarzenia 2017

    


   XIX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo - Techniczne (APCS-2017)  “Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej”

   435. Impreza Europejskiej Federacji Korozji

   22-24.11.2017 • Poraj

   Informacje:  www.symp-kor-szczyrk.mim.pcz.czest.pl

   Po rocznej przerwie Organizatorzy wznawiają tradycyjne Sympozjum Korozyjne z cyklu APCS w Jastrzębiu k. Poraja. 

   Tematyka Sympozjum obejmuje wszystkie aspekty badawcze, aplikacyjne, edukacyjne, ekonomiczne i logistyczne związane z korozją materiałów użytkowych, w tym materiałów metalicznych, budowlanych, tworzyw sztucznych itp. Z tego powodu adresatem Sympozjum jest kadra naukowa, inżynieryjno-techniczna i zarządzająca reprezentująca zarówno wyższe uczelnie techniczne, instytuty naukowe, firmy antykorozyjne jak i wszelkie przedsiębiorstwa na co dzień zmagające się z zagrożeniami korozyjnymi. 

   Materiały sympozyjne opublikowane będą jako zeszyt prenumerowany „Ochrony przed Korozją” i będą dostępne przy rejestracji.

    

    

   logo 90

   90-lecie SITPChem   27.11.2017,  Warszawa  

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) jest kontynuatorem działań Związku Inżynierów Chemików Rzeczpospolitej Polskiej, założonego w 1927 r., a jego działalność jest ukierunkowana na korporację zawodową chemików, pracującą na rzecz i wspierającą rozwój przemysłu chemicznego oraz  społeczne i gospodarcze znaczenie chemii.  Starania i inicjatywy podejmowane Stowarzyszenia są adresowane przemysłu chemicznego, środowiska chemików i służą przemysłowi chemicznemu, ochronie środowiska oraz poprawie wizerunku chemii w społeczeństwie.

   Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techników i przemysłu chemicznego.


    

   W 2017 roku odbyły się:

    

   FROSIO SURFACE TREATMENT TRAINING COURSE

   10-20.10.2017, Gdańsk

   Organizator: Kiwa Teknologisk Institutt, Norwegia: www.ti-norway.com  tel. +47 982 90 270, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

   Norweska firma Teknologisk Institutt (TI) jest kluczowym organizatorem kursów szkoleniowych w Norwegii od blisko 100 lat.  Obecnie  jest wiodącym dostawcą usług w zakresie organizacji szkoleń FROSIO na całym świecie, prowadząc szkolenia w takich krajach jak Polska, Szwecja, Dania, Korea Płd. oraz Chiny. 

   Kurs organizowany przez firmę TI „FROSIO Surface Treatment Training Course” opiera się na wymaganiach dotyczących wiedzy i umiejętności zdefiniowanych w norweskiej normie NS 476 „Paints and Coatings – Approval and certification of surface treatment inspectors”. Szkoli inspektorów FROSIO jak oceniać i analizować warunki atmosferyczne, obróbkę wstępną, technologię malowania, procedury inspekcyjne, normy i wytyczne.

   Więcej w "Ochronie przed Korozją", nr 8/2017

    

    

   EUROCORR 2017 i XX International Corrosion Congress

   3-7 września 2017 (wydarzenie EFC nr 417) • Praga, Czechy

   EUROCORR, coroczne wydarzenie Europejskiej Federacji Korozyjnej, jest wiodącym Kongresem Korozyjnym w Europie przyciągającym coraz większą międzynarodową publiczność.W tym roku, po raz pierwszy EUROCORR był połączony z International Corrosion Congress (ICC) odbywającym się co trzy lata. Organizatorami edycji 2017 byli: Czech Association of Corrosion Engineers (AKI) i DECHEMA.

   EUROCORR 2017 odbył się pod hasłem przewodnim: Corrosion Control for Safer Living. Program kongresu  zawierał wykłady plenarne, około 800 prezentacji ustnych i 12 równoległych sesji obejmujących tematy takie jak: korozja gazowa i atmosferyczna, korozja nuklearna, mechanizmy, metody i monitorowanie korozji, edukacja korozyjna, korozja morska, korozja stali, korozja w produkcji ropy naftowej i gazu, powłoki, ochrona katodowa, korozja w rafineriach, korozja w motoryzacji, trybokorozja, korozja polimerów, korozja artefaktów historycznych i archeologicznych, korozja w lotnictwie, korozja biomateriałów etc.  Więcej informacji: www.eurocorr2017.org

   Więcej w "Ochronie przed Korozją", nr 10/2017

    

    

   XI Konferencja Naukowo-Techniczna Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego

   WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE PRZECIWKOROZYJNE

   10-12.05.2017 • hotel OSSA, Rawa Mazowiecka

   Sesje tematyczne: Powłoki ochronne, Energetyka przemysłowa, Przygotowanie powierzchni pod powłoki, Transport, magazynowanie i przeróbka ropy naftowej, Korozja i ochrona żelbetu, Antykorozja i środowisko, Problemy inspektorów nadzoru, Ochrona elektrochemiczna

   Relacja w "Ochronie przed Korozją", nr 8/2017


    Międzynarodowe Sympozjum Cynkownicze, 28.03.2017, Kielce

   Już po raz czwarty, podczas VIII Targów Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE
   organizowanych w dniach 28 – 30 marca 2017 roku w Kielcach, REMIX S.A. był współorganizatorem Międzynarodowego
   Sympozjum Cynkowniczego. 
   Temat spotkania skupił się wokół hasła przewodniego: „Rozwój Technologii Nakładania Antykorozyjnych Powłok Cynkowych”.

   Relacja w "Ochronie przed Korozją", nr 6/2017


    XXV Jubileuszowa Konferencja  A N T Y K O R O Z J A  SYSTEMY ● MATERIAŁY ● POWŁOKI

   29 -31. 03. 2017 •  Ustroń – Jaszowiec

   Kluczowe zagadnienia: ● Materiały, systemy i technologie w świetle wymagań UE ● Korozja tworzyw – mechanizmy korozji ● Zabezpieczenie maszyn, urządzeń i środków transportu ● Ocena powłok i zabezpieczeń – metody badawczo - pomiarowe ● Problemy budownictwa ● Nowoczesne powłoki, materiały i technologie

   Relacja w "Ochronie przed Korozją", nr 6/2017


    

   Projekt DURACOAT w Berlinie

   Każdego roku, projekty inicjatywy Cornet oraz IraSme są prezentowane szerszej publiczności podczas Innovation Day odbywającego się co rok w Berlinie. 18 maja br zaprezentowano krajowym i zagranicznym gościom ciekawe projekty, które z sukcesem zakończono. Wśród nich znalazl się projekt DURACOAT: „Kryteria i wytyczne oceny i doboru antykorozyjnych systemów malarskich na konstrukcje stalowe”/„Criteria and guidelines for evaluation and selection of paint anticorrosive systems for steel structures”, zrealizowany przez PSK we współpracy z partnerami z Niemiec:  Forschungsgesellschaft für Pigmente und Lacke e.V. (FPL), Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA).

    

   Prace badawcze wykonywane były w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie i w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, w Oddziale Farb i Tworzyw w Gliwicach. W skład Komitetu Użytkowników współpracującego z wnioskodawcą na rzecz realizacji projektu wchodzi 8 przedsiębiorstw będących członkami Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego: ANTICOR PPH Sp. z o.o, ARMA Firma Inżynierska Spółka Jawna, CORRPOL Sp. z o.o., DAAS Sp. z o.o., DUHEN 2 Spółka Cywilna, MALCHEM Sp. z o.o., TALKOR Sp. z o.o., ZINGAMETALL Poland S.C. 

   Celem projektu było opracowanie kryteriów i wytycznych doboru systemów powłokowych do długotrwałej ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych w oparciu o wyniki badań na istniejących obiektach i badań przyspieszonych metodami znormalizowanymi i nowoopracowanymi. Realizacja projektu ma zarówno aspekty naukowe, jak i praktyczne. 

   Głównym celem międzynarodowej Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych), badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.


    

   Technologia cynkowania ogniowego promowana w Internecie

   W sieci możemy obejrzeć trzy filmy popularyzujące technologię cynkowania ogniowego. Każdy z kilkuminutowych spotów przedstawia inny aspekt tej metody zabezpieczania stali przed korozją.  

   Na platformie YouTube pojawiło się oficjalne konto Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego, na którym możemy obejrzeć trzy krótkie filmy, dotyczące galwanizacji. Z serii spotów dowiemy się co to jest cynkowanie ogniowe i na czym polega, poznamy poszczególne etapy procesu cynkowania i ich zastosowania oraz zapoznamy się z gotowymi realizacjami w całej Polsce. Celem filmów jest rozpowszechnienie tej technologii  oraz edukacja odbiorców w zakresie cynkowania ogniowego .

   Film 1:     https://www.youtube.com/watch?v=ldOzffJPebM

   Film 2:     https://www.youtube.com/watch?v=FsQyecJ4ijE

   Film 3:     https://www.youtube.com/watch?v=gcCUSapqM6g


    

   Wydarzenia: 2016

    

   ADVANCES IN COATINGS TECHNOLOGY (POSTĘPY W TECHNOLOGII FARB i LAKIERÓW)

   8-10.11. 2016 r. Centrum EXPO Silesia, Sosnowiec

   Tematyka Konferencji obejmuje nowości w zakresie bazy surowcowej dla wyrobów lakierowych, nowoczesne i przyjazne środowisku technologie wytwarzania wyrobów lakierowych i ich stosowanie, analizę i badania wyrobów lakierowych oraz powłok, aparaturę do produkcji wyrobów lakierowych oraz badawczo-pomiarową, zagadnienia ekologiczne, uwarunkowania legislacyjne, kierunki rozwojowe rynku

   Informacje o konferencji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

   Oddział Farb i Tworzyw, 44-100 Gliwice, mgr inż. Anna Pająk , tel. 32/231 9043,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.; www.impib.pl

   Relacja w "Ochronie przed Korozją", nr 7/2017, 9/2017


   Targi Zabezpieczeń Powierzchni SURFPROTECT 

   18-20.10.2016 • EXPO Silesia, Sosnowiec


   Międzynarodowe Targi Technologii Obróbki Blach EuroBLECH 2016

   25-29.10.2016  •  Hanower.

   Strona www.euroblech.com przedstawia szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia, takie jak profil, dane oraz liczby na temat wystawy, szczegóły dotyczące zamawiania stoisk, interaktywny plan przestrzeni wystawowej jak również materiał filmowy oraz zdjęcia.


   FROSIO SURFACE TREATMENT TRAINING COURSE

   4-14.10.2016, Gdańsk

   Organizator: Teknologisk Institutt, Norwegia: www.ti-norway.com  tel. +47 982 90 270

   Norweska firma Teknologisk Institutt (TI) jest kluczowym organizatorem kursów szkoleniowych w Norwegii od blisko
   100 lat.  Obecnie  jest wiodącym dostawcą usług w zakresie organizacji szkoleń FROSIO na całym świecie, prowadząc szkolenia w takich krajach jak Polska, Szwecja, Dania, Korea Płd. oraz Chiny. 

   Kurs organizowany przez firmę TI „FROSIO Surface Treatment Training Course” opiera się na wymaganiach dotyczących wiedzy i umiejętności zdefiniowanych w norweskiej normie NS 476 „Paints and Coatings – Approval and certification of surface treatment inspectors”. Szkoli inspektorów FROSIO jak oceniać i analizować warunki atmosferyczne, obróbkę wstępną, technologię malowania, procedury inspekcyjne, normy i wytyczne.

   Więcej w "Ochronie przed Korozją", nr 6/2016


    Międzynarodowa konferencja Biodeterioration and Protection of Cultural Heritage

   8-9.09.2016  •  Politechnika Łódzka, Łódź

   Celem konferencji jest wymiana i pogłębienie najbardziej aktualnej wiedzy oraz doświadczeń w zakresie procesów biodeterioracji i biodegradacji obiektów zabytkowych, jak również metod ochrony, dezynfekcji i konserwacji. Ponadto założeniem konferencji jest nawiązanie współpracy interdyscyplinarnej – pomiędzy mikrobiologami, konserwatorami zabytków oraz chemikami. 


   EUROCORR 2016 ”Advances in Linking Science to Engineering”
   11-15.09.2016 • Montpellier, Francja

   EUROCORR, coroczne wydarzenie Europejskiej Federacji Korozyjnej, jest wiodącym Kongresem Korozyjnym w Europie przyciągającym coraz większą międzynarodową publiczność. EUROCORR 2016 obejmuje wszystkie aspekty nauki o korozji, technologii i inżynierii z podkreśleniem tematu przewodniego: Postępy w łączeniu nauki z inżynierią. 

   Relacja w nr 11/2016


   XIV Konferencja Naukowo-Techniczna POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ    

   15-17.06.2016  •  Hotel Zamek w Gniewie

   Relacja z konferencji w nr 8/2016


   Kongres ETCC 25-26.05.2016, Birmingham


   XX Konferencja Naukowo-Techniczna „KONTRA ‘2016” Trwałość budowli i ochrona przed korozją

   18-20.05.2016 • Szczyrk, Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo

   Relacja z konferencji w nr 9/2016


   X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE PRZECIWKOROZYJNE

   11-13.05.2016 • hotel ZAMEK RYN

    Relacja z konferencji w nr 8/2016


   PaintExpo – 
   6. Międzynarodowe Targi Handlowe

   19–22.04.2016 • Karlsruhe, Niemcy


   XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „ANTYKOROZJA Systemy-Materiały-Powłoki ‘2016”

   13-15.04.2016 • Ustroń, hotel Jawor

    Relacja z konferencji w nr 7/2016


   7. Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO SURFACE
   9-11.03.2016 • Kielce


   3. Międzynarodowe Sympozjum Cynkownicze  „Ekonomia i Ekologia w Cynkowaniu”

   10.03.2016 • Kielce – Targi Expo Surface

    Relacja w nr 6/2016


   I Konferencja naukowo-techniczna „Chemia w budownictwie - CHEMBUD 2016”

   12-14.01.2016 • hotel Magellan, Bronisławów

    Relacja z konferencji w nr 3/2016


   Dzień Świadomości Korozyjnej 2016

   W bieżącym roku Światowa Organizacja Korozyjna (World Corrosion Organization – WCO), promując Dzień Świadomości Korozyjnej opublikowała list otwarty Be Part of the Picture.

   Świadomość strat korozyjnych wzrasta wtedy, gdy wskutek działania korozji na terenie zakładów produkcyjnych zdarzają się wypadki lub gdy korozja jest powodem katastrofy konstrukcji użytku publicznego, jak np. mostu. Można byłoby zapobiec prawie wszystkim tego typu zdarzeniom, gdyby prawidłowo zastosowano metody walki z korozją lub gdyby wybrano odpowiednie materiały konstrukcyjne. Koszty zniszczeń będących wynikiem korozji są szacowane na miliardy dolarów rocznie na całym świecie. Świadomość problemów wynikających z korozji mogłaby też ocalić wiele ludzkich istnień. Dlatego też Światowa Organizacja Korozyjna (WCO) postanowiła ustanowić 24 kwietnia Dniem Świadomości Korozyjnej. Wszystkie społeczności zajmujące się ochroną przed korozją na całym świecie zachęca się do organizowania różnych wydarzeń, a także podejmowania wspólnych działań mających na celu skupienie uwagi licznej grupy osób na problem korozji. Światowa Organizacja Korozyjna oferuje pomoc obejmującą promocję, koordynację oraz poparcie dla zaproponowanych działań.

   Jak pisze George F. Hays, Dyrektor generalny WCO, w dokumencie Now is the time korozja nie zna żadnych granic. Kwaśne deszcze występujące w jednym kraju zanieczyszczają środowisko i powodują zniszczenia korozyjne nawet daleko poza granicami tego kraju, a także daleko poza granicami krajów z nim sąsiadujących. Toksyczne substancje uwalniane ze skorodowanego sprzętu na jednym obszarze zanieczyszczają powietrze i wodę daleko poza granicami danego obszaru. Nadszedł czas, aby eksperci zajmujący się korozją rozpoczęli wspólną pracę nad zachowaniem zasobów i ochroną planety, by zaczęli się komunikować ze specjalistami z całego świata, gdyż każdy obszar opracował inną metodę walki z korozją. Warto dzielić się nabytą dotychczas wiedzą z innymi i jednocześnie zasięgnąć ich rad dotyczących ich własnych metod ochrony przed korozją. Teraz nadszedł czas, by komunikować się i współpracować.


   Wirtualna czytelnia

   Od 1 marca Wydawca "Ochrony przed Korozją" udostępnia Klientom Portalu Informacji Technicznej nową funkcjonalność. Wirtualna Czytelnia jest nowoczesnym narzędziem umożliwiającym prenumeratorom czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT szybki i wygodny dostęp do elektronicznych wersji publikacji prenumerowanych czasopism. Użytkownik Wirtualnej Czytelni może m.in. przeglądać, wyszukiwać interesujące go publikacje, dodawać do publikacji notatki oraz zaznaczać interesujące go treści. Dodatkowo, publikacje można porządkować poprzez odkładanie na wirtualne półki – użytkownik może skorzystać z wbudowanych typów półek oraz tworzyć własne - np. „Praca magisterska”, "Referat" itp. Zapraszamy stałych bywalców Portalu i nowych klientów do korzystania z Wirtualnej Czytelni. 


   Wydarzenia: 2015

    

    XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo - Techniczne (APCS-2015)

   “Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej”

   Impreza Europejskiej Federacji Korozji, 18-20.11.2015 r. • Poraj

   Relacja z Sympozjum w nr 2/2016


   Dzień Chemii 2015 w Cieszynie - podsumowanie

   Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z Dnia Chemii - imprezy dla szkół, zorganizowanej przez cieszyński Oddział SITPChem - tutaj tekst.


   XIII Sympozjum Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem

    Darłowo, 24.09.2015 - 26.09.2015.

   Organizator: Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa.

   Relacja z Sympozjum w nr 1/2016


    PaintExpoEurasiaBig1   Targi PaintExpo Eurasia

   15–17 października 2015,  Istanbul Expo Center, Stambuł, Turcja, Organizator: FairFair GmbH

   W tym roku wystawcy PaintExpo  EURASIA przedstawią innowacje w przemyśle powłokowym, m. in.: sposoby bardziej efektywnego i ekologicznego czyszczenia oraz obróbki wstępnej powierzchni metalowych, a także inne rozwiązania oparte na odnawialnych surowcach.

   www.paintexpo.com.tr


   rapidtech logo  Międzynarodowe Targi i Konferencja o Szybkich Technologiach

    10–11 czerwca 2015,   Exhibition Centre Erfurt, Niemcy,  Organizator: Messe Erfurt GmbH

   Zagadnienia: rozwój i innowacje, trendy, technologie, a także zrównoważony rozwój oraz ekologiczne i odpowiedzialne prowadzenie biznesu.

   www.rapidtech.de


   parts2clean Logo rot Targi Przemysłowe Technologii Czyszczenia Części i Powierzchni 

   9–11 czerwca 2015, Exhibition Centre Stuttgart, Niemcy, Organizator: Deutsche Messe AG

   Na targach m.in.: forum ekspertów prowadzone w dwóch językach z tłumaczeniem symultanicznym, wymiana kontaktów i specjalistycznego know-how.

   www.parts2clean.com


    Konferencja PSK "Współczesne technologie przeciwkorozyjne"

   W dniach 22–24 kwietnia 2015 r. Polskie Stowarzyszenie Korozyjne zorganizowało kolejną Konferencję Naukowo-Techniczną „Współczesne technologie przeciwkorozyjne”,  pod hasłem: „Nowoczesność, standardy, praktyka”. Konferencja odbyła się w hotelu Willa Port w Ostródzie.

   Relacja z Konfrerencji w nr 7/2015


   ANTlogo1 

   Konferencja ANTYKOROZJA Systemy - Materiały - Powłoki odbyła się w Ustroniu, w dniach 15-17 kwietnia 2015 roku. 

   Referaty i postery konferencji (w formie publikacji) są recenzowane i drukowane w czasopiśmie „Ochrona przed Korozją”. Podczas konferencji organizowany jest konkurs na najlepszy poster, który cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników a laureaci otrzymują nagrody.

   W dotychczasowych konferencjach licznie uczestniczyli zarówno przedstawiciele uznanych placówek naukowo-badawczych zajmujących się korozją, jak i dużych oraz średnich zakładów przemysłowych a także przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych

   Relacja z Konfrerencji w nr 6/2015


   exposurface logo VI Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE

   10-12.03. 2015, Kielce

   Relacja z Targów w nr 4/2015   Wydarzenia: 2014

    

   ANTYKOROZJA 2014

   Relacja z Konferencji w numerze 7/2014


   EXPO-SURFACE 2014

   Relacja z Targów w numerze 4/2014


   VIII Doroczna Konferencja Naukowo-Techniczna Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego

   „Współczesne technologie przeciwkorozyjne”

   Relacja z Konferencji w numerze 9/2014


   XIX Konferencja Naukowo-Techniczna KONTRA ‘2014 Trwałość budowli i ochrona przed korozją 

   Wybrane referaty konferencji KONTRA są opublikowane w nr 6/2014 "Ochrony przed Korozją".

   Relacja z Konferencji w numerze 10/2014


   2nd European Technical Coatings Congress 2014

   New Functions and Sustainability – Drivers for Future Coatings

   3-5.09.2014 • Kolonia, Niemcy

   Relacja z Konferencji w numerze 10/2014 


    Korozja 2014 (Corrosion 2014) to odbywająca się co 3 lata konferencja.

   Relacja z Konferencji w nr 2/2015