Dostęp on-line do numerów 2004−2018

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa
skr. poczt.1004
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

Wydarzenia 2018

                                                                                                                                                            

Szkolenia IBDiM:

Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyj­nych na konstrukcjach stalowych

STAL 3 / 2018:                  01-05 października 2018 r.

Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach betonowych

BETON 2 / 2018:              15-19 października 2018 r.

 • Seminarium Naukowo Techniczne wraz z kursem przedłużającym ważność CERTYFIKATÓW STAL/2017 i BETON/2017
 •      Szkolenia IBDiM - informacje: Urszula Paszek,  tel.: 600 457 498, fax: 22/ 814 13 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

   

  Targi Przygotowania i Zabezpieczeń Powierzchni SURFPROTECT
  16–18.10.2018 • Sosnowiec, Expo Silesia
  Informacje: www.exposilesia.pl

  XV Konferencja Naukowo-Techniczna POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ

  17–19.10. 2018 • Hotel MOŚCICKI, Spała
  Informacje: www.pkeopk.sep.com.pl

   

  25. Międzynarodowe Targi Technologii Obróbki Blach EuroBLECH 2018

  23–26.10.2018  •  Hanower, Niemcy

  EB 800x100px pl

   

   ADVANCES IN COATINGS TECHNOLOGY (POSTĘPY W TECHNOLOGII FARB i LAKIERÓW)

  13–15.11. 2018 • EXPO Silesia, Sosnowiec
  Informacje: Instytut Inżynierii Materiałów  Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw, Gliwice,
  mgr inż. Anna Pająk, tel. 32 2319043, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.; www.impib.pl

   

   

  w 2018 roku odbyły się:

   

  FORUM Nowoczesnych Technologii Malowania
  Najważniejsze zagadnienia z zakresu malowania proszkowego i technologii antykorozyjnych
  27–28.09.2018 • Starachowice, Hotel Europa
  Informacje: www.ecoline.com.pl/forum

   

  EUROCORR 2018    9–13.09.2018 • ICE, Kraków

  Wiodący Kongres Korozyjny w Europie po raz pierwszy odbył się w Polsce, pod hasłem: APPLIED SCIENCE WITH CONSTANT AWARENESS. Jego organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Korozyjne. 

  Więcej w "Ochronie przed Korozją", nr 10/2018 

   

  XXV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego

  23-25.05.2018 • Toruń

  Więcej w "Ochronie przed Korozją", nr 7/2018

   

  V Międzynarodowe Sympozjum Cynkownicze

  2526.04.2018  • Pałac Wiechlice

   Więcej w "Ochronie przed Korozją", nr 6/2018

   

  Expo Surface - Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni  

  10-12.04.2018 • Kielce

  Więcej w "Ochronie przed Korozją", nr 5/2018

   

  XXVI  Konferencja  A N T Y K O R O Z J A  SYSTEMY ● MATERIAŁY ● POWŁOKI

  21-23. 03. 2018 •  Ustroń – Jaszowiec

  Kluczowe zagadnienia: ● Materiały, systemy i technologie w świetle wymagań UE ● Korozja tworzyw – mechanizmy korozji ● Zabezpieczenie maszyn, urządzeń i środków transportu ● Ocena powłok i zabezpieczeń – metody badawczo - pomiarowe ● Problemy budownictwa ● Nowoczesne powłoki, materiały i technologie

  Więcej w "Ochronie przed Korozją", nr 5/2018

   

  Wydarzenia 2017

                                                                                                                                                             

   

  XIX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo - Techniczne (APCS-2017)  “Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej”

  435. Impreza Europejskiej Federacji Korozji

  22-24.11.2017 • Poraj

  Informacje:  www.symp-kor-szczyrk.mim.pcz.czest.pl

  Po rocznej przerwie Organizatorzy wznowili tradycyjne Sympozjum Korozyjne z cyklu APCS w Jastrzębiu k. Poraja. Materiały sympozyjne opublikowane zostały  jako zeszyt prenumerowany „Ochrony przed Korozją”.

  Więcej w "Ochronie przed Korozją", nr 1/2018

   

  90-lecie SITPChem   27.11.2017,  Warszawa  

  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) jest kontynuatorem działań Związku Inżynierów Chemików Rzeczpospolitej Polskiej, założonego w 1927 r., a jego działalność jest ukierunkowana na korporację zawodową chemików, pracującą na rzecz i wspierającą rozwój przemysłu chemicznego oraz  społeczne i gospodarcze znaczenie chemii.  Starania i inicjatywy podejmowane Stowarzyszenia są adresowane przemysłu chemicznego, środowiska chemików i służą przemysłowi chemicznemu, ochronie środowiska oraz poprawie wizerunku chemii w społeczeństwie.

   Więcej w "Ochronie przed Korozją", nr 12/2017

   

  FROSIO SURFACE TREATMENT TRAINING COURSE

  10-20.10.2017, Gdańsk

  Organizator: Kiwa Teknologisk Institutt, Norwegia: www.ti-norway.com  tel. +47 982 90 270, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Norweska firma Teknologisk Institutt (TI) jest kluczowym organizatorem kursów szkoleniowych w Norwegii od blisko 100 lat.  Obecnie  jest wiodącym dostawcą usług w zakresie organizacji szkoleń FROSIO na całym świecie, prowadząc szkolenia w takich krajach jak Polska, Szwecja, Dania, Korea Płd. oraz Chiny. 

  Kurs organizowany przez firmę TI „FROSIO Surface Treatment Training Course” opiera się na wymaganiach dotyczących wiedzy i umiejętności zdefiniowanych w norweskiej normie NS 476 „Paints and Coatings – Approval and certification of surface treatment inspectors”. Szkoli inspektorów FROSIO jak oceniać i analizować warunki atmosferyczne, obróbkę wstępną, technologię malowania, procedury inspekcyjne, normy i wytyczne.

  Więcej w "Ochronie przed Korozją", nr 8/2017

   

  EUROCORR 2017 i XX International Corrosion Congress

  3-7 września 2017 (wydarzenie EFC nr 417) • Praga, Czechy

  EUROCORR, coroczne wydarzenie Europejskiej Federacji Korozyjnej, jest wiodącym Kongresem Korozyjnym w Europie przyciągającym coraz większą międzynarodową publiczność.W tym roku, po raz pierwszy EUROCORR był połączony z International Corrosion Congress (ICC) odbywającym się co trzy lata. Organizatorami edycji 2017 byli: Czech Association of Corrosion Engineers (AKI) i DECHEMA.

  EUROCORR 2017 odbył się pod hasłem przewodnim: Corrosion Control for Safer Living. Program kongresu  zawierał wykłady plenarne, około 800 prezentacji ustnych i 12 równoległych sesji obejmujących tematy takie jak: korozja gazowa i atmosferyczna, korozja nuklearna, mechanizmy, metody i monitorowanie korozji, edukacja korozyjna, korozja morska, korozja stali, korozja w produkcji ropy naftowej i gazu, powłoki, ochrona katodowa, korozja w rafineriach, korozja w motoryzacji, trybokorozja, korozja polimerów, korozja artefaktów historycznych i archeologicznych, korozja w lotnictwie, korozja biomateriałów etc.

  Więcej w "Ochronie przed Korozją", nr 10/2017

   

  XI Konferencja Naukowo-Techniczna Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego

  WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE PRZECIWKOROZYJNE

  10-12.05.2017 • hotel OSSA, Rawa Mazowiecka

  Sesje tematyczne: Powłoki ochronne, Energetyka przemysłowa, Przygotowanie powierzchni pod powłoki, Transport, magazynowanie i przeróbka ropy naftowej, Korozja i ochrona żelbetu, Antykorozja i środowisko, Problemy inspektorów nadzoru, Ochrona elektrochemiczna

  Relacja w "Ochronie przed Korozją", nr 8/2017

   

  Międzynarodowe Sympozjum Cynkownicze, 28.03.2017, Kielce

  Już po raz czwarty, podczas VIII Targów Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE
  organizowanych w dniach 28 – 30 marca 2017 roku w Kielcach, REMIX S.A. był współorganizatorem Międzynarodowego
  Sympozjum Cynkowniczego. 
  Temat spotkania skupił się wokół hasła przewodniego: „Rozwój Technologii Nakładania Antykorozyjnych Powłok Cynkowych”.

  Relacja w "Ochronie przed Korozją", nr 6/2017

   

  XXV Jubileuszowa Konferencja  A N T Y K O R O Z J A  SYSTEMY ● MATERIAŁY ● POWŁOKI

  29 -31. 03. 2017 •  Ustroń – Jaszowiec

  Kluczowe zagadnienia: ● Materiały, systemy i technologie w świetle wymagań UE ● Korozja tworzyw – mechanizmy korozji ● Zabezpieczenie maszyn, urządzeń i środków transportu ● Ocena powłok i zabezpieczeń – metody badawczo - pomiarowe ● Problemy budownictwa ● Nowoczesne powłoki, materiały i technologie

  Relacja w "Ochronie przed Korozją", nr 6/2017


   

  Wydarzenia 2016

   

  ADVANCES IN COATINGS TECHNOLOGY (POSTĘPY W TECHNOLOGII FARB i LAKIERÓW)

  8-10.11. 2016 r. Centrum EXPO Silesia, Sosnowiec

  Tematyka Konferencji obejmuje nowości w zakresie bazy surowcowej dla wyrobów lakierowych, nowoczesne i przyjazne środowisku technologie wytwarzania wyrobów lakierowych i ich stosowanie, analizę i badania wyrobów lakierowych oraz powłok, aparaturę do produkcji wyrobów lakierowych oraz badawczo-pomiarową, zagadnienia ekologiczne, uwarunkowania legislacyjne, kierunki rozwojowe rynku

  Informacje o konferencji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

  Oddział Farb i Tworzyw, 44-100 Gliwice, mgr inż. Anna Pająk , tel. 32/231 9043,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.; www.impib.pl

  Relacja w "Ochronie przed Korozją", nr 7/2017, 9/2017


  Targi Zabezpieczeń Powierzchni SURFPROTECT 

  18-20.10.2016 • EXPO Silesia, Sosnowiec


  Międzynarodowe Targi Technologii Obróbki Blach EuroBLECH 2016

  25-29.10.2016  •  Hanower.

  Strona www.euroblech.com przedstawia szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia, takie jak profil, dane oraz liczby na temat wystawy, szczegóły dotyczące zamawiania stoisk, interaktywny plan przestrzeni wystawowej jak również materiał filmowy oraz zdjęcia.


  FROSIO SURFACE TREATMENT TRAINING COURSE

  4-14.10.2016, Gdańsk

  Organizator: Teknologisk Institutt, Norwegia: www.ti-norway.com  tel. +47 982 90 270

  Norweska firma Teknologisk Institutt (TI) jest kluczowym organizatorem kursów szkoleniowych w Norwegii od blisko
  100 lat.  Obecnie  jest wiodącym dostawcą usług w zakresie organizacji szkoleń FROSIO na całym świecie, prowadząc szkolenia w takich krajach jak Polska, Szwecja, Dania, Korea Płd. oraz Chiny. 

  Kurs organizowany przez firmę TI „FROSIO Surface Treatment Training Course” opiera się na wymaganiach dotyczących wiedzy i umiejętności zdefiniowanych w norweskiej normie NS 476 „Paints and Coatings – Approval and certification of surface treatment inspectors”. Szkoli inspektorów FROSIO jak oceniać i analizować warunki atmosferyczne, obróbkę wstępną, technologię malowania, procedury inspekcyjne, normy i wytyczne.

  Więcej w "Ochronie przed Korozją", nr 6/2016


   Międzynarodowa konferencja Biodeterioration and Protection of Cultural Heritage

  8-9.09.2016  •  Politechnika Łódzka, Łódź

  Celem konferencji jest wymiana i pogłębienie najbardziej aktualnej wiedzy oraz doświadczeń w zakresie procesów biodeterioracji i biodegradacji obiektów zabytkowych, jak również metod ochrony, dezynfekcji i konserwacji. Ponadto założeniem konferencji jest nawiązanie współpracy interdyscyplinarnej – pomiędzy mikrobiologami, konserwatorami zabytków oraz chemikami. 


  EUROCORR 2016 ”Advances in Linking Science to Engineering”
  11-15.09.2016 • Montpellier, Francja

  EUROCORR, coroczne wydarzenie Europejskiej Federacji Korozyjnej, jest wiodącym Kongresem Korozyjnym w Europie przyciągającym coraz większą międzynarodową publiczność. EUROCORR 2016 obejmuje wszystkie aspekty nauki o korozji, technologii i inżynierii z podkreśleniem tematu przewodniego: Postępy w łączeniu nauki z inżynierią. 

  Relacja w nr 11/2016


  XIV Konferencja Naukowo-Techniczna POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ    

  15-17.06.2016  •  Hotel Zamek w Gniewie

  Relacja z konferencji w nr 8/2016


  Kongres ETCC 25-26.05.2016, Birmingham


  XX Konferencja Naukowo-Techniczna „KONTRA ‘2016” Trwałość budowli i ochrona przed korozją

  18-20.05.2016 • Szczyrk, Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo

  Relacja z konferencji w nr 9/2016


  X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE PRZECIWKOROZYJNE

  11-13.05.2016 • hotel ZAMEK RYN

   Relacja z konferencji w nr 8/2016


  PaintExpo – 
  6. Międzynarodowe Targi Handlowe

  19–22.04.2016 • Karlsruhe, Niemcy


  XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „ANTYKOROZJA Systemy-Materiały-Powłoki ‘2016”

  13-15.04.2016 • Ustroń, hotel Jawor

   Relacja z konferencji w nr 7/2016


  7. Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO SURFACE
  9-11.03.2016 • Kielce


  3. Międzynarodowe Sympozjum Cynkownicze  „Ekonomia i Ekologia w Cynkowaniu”

  10.03.2016 • Kielce – Targi Expo Surface

   Relacja w nr 6/2016


  I Konferencja naukowo-techniczna „Chemia w budownictwie - CHEMBUD 2016”

  12-14.01.2016 • hotel Magellan, Bronisławów

   Relacja z konferencji w nr 3/2016


  Wirtualna czytelnia

  Od 1 marca Wydawca "Ochrony przed Korozją" udostępnia Klientom Portalu Informacji Technicznej nową funkcjonalność. Wirtualna Czytelnia jest nowoczesnym narzędziem umożliwiającym prenumeratorom czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT szybki i wygodny dostęp do elektronicznych wersji publikacji prenumerowanych czasopism. Użytkownik Wirtualnej Czytelni może m.in. przeglądać, wyszukiwać interesujące go publikacje, dodawać do publikacji notatki oraz zaznaczać interesujące go treści. Dodatkowo, publikacje można porządkować poprzez odkładanie na wirtualne półki – użytkownik może skorzystać z wbudowanych typów półek oraz tworzyć własne - np. „Praca magisterska”, "Referat" itp. Zapraszamy stałych bywalców Portalu i nowych klientów do korzystania z Wirtualnej Czytelni. 


  Wydarzenia: 2015

   

   XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo - Techniczne (APCS-2015)

  “Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej”

  Impreza Europejskiej Federacji Korozji, 18-20.11.2015 r. • Poraj

  Relacja z Sympozjum w nr 2/2016


  Dzień Chemii 2015 w Cieszynie - podsumowanie

  Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z Dnia Chemii - imprezy dla szkół, zorganizowanej przez cieszyński Oddział SITPChem - tutaj tekst.


  XIII Sympozjum Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem

   Darłowo, 24.09.2015 - 26.09.2015.

  Organizator: Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa.

  Relacja z Sympozjum w nr 1/2016


   PaintExpoEurasiaBig1   Targi PaintExpo Eurasia

  15–17 października 2015,  Istanbul Expo Center, Stambuł, Turcja, Organizator: FairFair GmbH

  W tym roku wystawcy PaintExpo  EURASIA przedstawią innowacje w przemyśle powłokowym, m. in.: sposoby bardziej efektywnego i ekologicznego czyszczenia oraz obróbki wstępnej powierzchni metalowych, a także inne rozwiązania oparte na odnawialnych surowcach.

  www.paintexpo.com.tr


  rapidtech logo  Międzynarodowe Targi i Konferencja o Szybkich Technologiach

   10–11 czerwca 2015,   Exhibition Centre Erfurt, Niemcy,  Organizator: Messe Erfurt GmbH

  Zagadnienia: rozwój i innowacje, trendy, technologie, a także zrównoważony rozwój oraz ekologiczne i odpowiedzialne prowadzenie biznesu.

  www.rapidtech.de


  parts2clean Logo rot Targi Przemysłowe Technologii Czyszczenia Części i Powierzchni 

  9–11 czerwca 2015, Exhibition Centre Stuttgart, Niemcy, Organizator: Deutsche Messe AG

  Na targach m.in.: forum ekspertów prowadzone w dwóch językach z tłumaczeniem symultanicznym, wymiana kontaktów i specjalistycznego know-how.

  www.parts2clean.com


   Konferencja PSK "Współczesne technologie przeciwkorozyjne"

  W dniach 22–24 kwietnia 2015 r. Polskie Stowarzyszenie Korozyjne zorganizowało kolejną Konferencję Naukowo-Techniczną „Współczesne technologie przeciwkorozyjne”,  pod hasłem: „Nowoczesność, standardy, praktyka”. Konferencja odbyła się w hotelu Willa Port w Ostródzie.

  Relacja z Konfrerencji w nr 7/2015


  ANTlogo1 

  Konferencja ANTYKOROZJA Systemy - Materiały - Powłoki odbyła się w Ustroniu, w dniach 15-17 kwietnia 2015 roku. 

  Referaty i postery konferencji (w formie publikacji) są recenzowane i drukowane w czasopiśmie „Ochrona przed Korozją”. Podczas konferencji organizowany jest konkurs na najlepszy poster, który cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników a laureaci otrzymują nagrody.

  W dotychczasowych konferencjach licznie uczestniczyli zarówno przedstawiciele uznanych placówek naukowo-badawczych zajmujących się korozją, jak i dużych oraz średnich zakładów przemysłowych a także przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych

  Relacja z Konfrerencji w nr 6/2015


  exposurface logo VI Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE

  10-12.03. 2015, Kielce

  Relacja z Targów w nr 4/2015  Wydarzenia: 2014

   

  ANTYKOROZJA 2014

  Relacja z Konferencji w numerze 7/2014


  EXPO-SURFACE 2014

  Relacja z Targów w numerze 4/2014


  VIII Doroczna Konferencja Naukowo-Techniczna Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego

  „Współczesne technologie przeciwkorozyjne”

  Relacja z Konferencji w numerze 9/2014


  XIX Konferencja Naukowo-Techniczna KONTRA ‘2014 Trwałość budowli i ochrona przed korozją 

  Wybrane referaty konferencji KONTRA są opublikowane w nr 6/2014 "Ochrony przed Korozją".

  Relacja z Konferencji w numerze 10/2014


  2nd European Technical Coatings Congress 2014

  New Functions and Sustainability – Drivers for Future Coatings

  3-5.09.2014 • Kolonia, Niemcy

  Relacja z Konferencji w numerze 10/2014 


   Korozja 2014 (Corrosion 2014) to odbywająca się co 3 lata konferencja.

  Relacja z Konferencji w nr 2/2015   

  24 kwietnia - Dzień Świadomości Korozyjnej

   

  W 2010 r. Światowa Organizacja Korozyjna (WCO – World Corrosion Organization) po raz pierwszy ogłosiła dzień 24 kwietnia Dniem Świadomości Korozyjnej. W tym dniu w wielu krajach na świecie organizuje się imprezy mające na celu zilustrowanie szkodliwego wpływu korozji na życie codzienne, gospodarkę i środowisko oraz poinformowanie obywateli, przedstawicieli przemysłu, polityków i instytucji oświatowych o rozwiązaniach i koniecznych działaniach podejmowanych w walce z korozją. 

  Korozja jest przyczyną wielu katastrof, groźnych w skutkach zarówno dla ludzi, jak i środowiska. Można tu wymienić m.in. korozję rurociągów transportujących produkty naftowe i spowodowane tym wycieki niebezpiecznych mediów do gleby i wód czy korozję wodociągów powodującą ogromne straty wody; wypadki zawalenia się dachów na pływalniach spowodowane korozją pod wpływem chlorków; zawalenia się budynków czy mostów; katastrofy tankowców, np. tankowca „Erika”, którego kadłub złamał się na skutek korozji, w wyniku czego do Zatoki Biskajskiej wyciekło 20 000 ton ropy.

  W 2009 r. WCO opublikowała dokument White Paper pt.: „Global Needs for Knowledge Dissemination, Research  and Development in Materials Deterioration and Corrosion Control”, który uświadamia znaczenie ochrony przed korozją w życiu codziennym i przedstawia aktualny stan i kierunki postępu w zwalczaniu korozji. Istnieje ogromna potrzeba wzrostu świadomości korozyjnej, aby postrzegać korozję jako potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia, jak to podkreślono w WCO White Paper.  

  W Polsce szansa na szybki sukces w ograniczeniu strat korozyjnych jest dużo większa niż w innych rozwiniętych krajach Europy, ponieważ do tej pory zrobiono bardzo niewiele. Zawód korozjonisty nie istnieje, projekty zabezpieczeń antykorozyjnych są ewenementem, a malować i metalizować może każdy. Również do nadzoru prac antykorozyjnych nie wymagana jest żadna udokumentowana wiedza w tej dziedzinie. Mamy  nadzieję, że Dzień Świadomości Korozyjnej uświadomi naszym władzom, że należy wykorzystać ograniczanie strat korozyjnych jako jeden z elementów poprawy stanu finansowego kraju.
  Może ciągłe apele zjednoczonego środowiska polskich korozjonistów, poparte uznaniem świata dla wagi problemu korozji, odniosą skutek w naszym kraju.