Dostęp on-line do numerów 2004−2018

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa
skr. poczt.1004
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

Wydarzenia: 2014

 

ANTYKOROZJA 2014

Relacja z Konferencji w numerze 7/2014


EXPO-SURFACE 2014

Relacja z Targów w numerze 4/2014


VIII Doroczna Konferencja Naukowo-Techniczna Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego

„Współczesne technologie przeciwkorozyjne”

Relacja z Konferencji w numerze 9/2014


XIX Konferencja Naukowo-Techniczna KONTRA ‘2014 Trwałość budowli i ochrona przed korozją 

Wybrane referaty konferencji KONTRA są opublikowane w nr 6/2014 "Ochrony przed Korozją".

Relacja z Konferencji w numerze 10/2014


2nd European Technical Coatings Congress 2014

New Functions and Sustainability – Drivers for Future Coatings

3-5.09.2014 • Kolonia, Niemcy

Relacja z Konferencji w numerze 10/2014 


 Korozja 2014 (Corrosion 2014) to odbywająca się co 3 lata konferencja.

Relacja z Konferencji w nr 2/2015