Dostęp on-line do numerów 2004−2018

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa
skr. poczt.1004
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

Wydarzenia: 2015

 

 XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo - Techniczne (APCS-2015)

“Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej”

Impreza Europejskiej Federacji Korozji, 18-20.11.2015 r. • Poraj

Relacja z Sympozjum w nr 2/2016


Dzień Chemii 2015 w Cieszynie - podsumowanie

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z Dnia Chemii - imprezy dla szkół, zorganizowanej przez cieszyński Oddział SITPChem - tutaj tekst.


XIII Sympozjum Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem

 Darłowo, 24.09.2015 - 26.09.2015.

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa.

Relacja z Sympozjum w nr 1/2016


 PaintExpoEurasiaBig1   Targi PaintExpo Eurasia

15–17 października 2015,  Istanbul Expo Center, Stambuł, Turcja, Organizator: FairFair GmbH

W tym roku wystawcy PaintExpo  EURASIA przedstawią innowacje w przemyśle powłokowym, m. in.: sposoby bardziej efektywnego i ekologicznego czyszczenia oraz obróbki wstępnej powierzchni metalowych, a także inne rozwiązania oparte na odnawialnych surowcach.

www.paintexpo.com.tr


rapidtech logo  Międzynarodowe Targi i Konferencja o Szybkich Technologiach

 10–11 czerwca 2015,   Exhibition Centre Erfurt, Niemcy,  Organizator: Messe Erfurt GmbH

Zagadnienia: rozwój i innowacje, trendy, technologie, a także zrównoważony rozwój oraz ekologiczne i odpowiedzialne prowadzenie biznesu.

www.rapidtech.de


parts2clean Logo rot Targi Przemysłowe Technologii Czyszczenia Części i Powierzchni 

9–11 czerwca 2015, Exhibition Centre Stuttgart, Niemcy, Organizator: Deutsche Messe AG

Na targach m.in.: forum ekspertów prowadzone w dwóch językach z tłumaczeniem symultanicznym, wymiana kontaktów i specjalistycznego know-how.

www.parts2clean.com


 Konferencja PSK "Współczesne technologie przeciwkorozyjne"

W dniach 22–24 kwietnia 2015 r. Polskie Stowarzyszenie Korozyjne zorganizowało kolejną Konferencję Naukowo-Techniczną „Współczesne technologie przeciwkorozyjne”,  pod hasłem: „Nowoczesność, standardy, praktyka”. Konferencja odbyła się w hotelu Willa Port w Ostródzie.

Relacja z Konfrerencji w nr 7/2015


ANTlogo1 

Konferencja ANTYKOROZJA Systemy - Materiały - Powłoki odbyła się w Ustroniu, w dniach 15-17 kwietnia 2015 roku. 

Referaty i postery konferencji (w formie publikacji) są recenzowane i drukowane w czasopiśmie „Ochrona przed Korozją”. Podczas konferencji organizowany jest konkurs na najlepszy poster, który cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników a laureaci otrzymują nagrody.

W dotychczasowych konferencjach licznie uczestniczyli zarówno przedstawiciele uznanych placówek naukowo-badawczych zajmujących się korozją, jak i dużych oraz średnich zakładów przemysłowych a także przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych

Relacja z Konfrerencji w nr 6/2015


exposurface logo VI Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE

10-12.03. 2015, Kielce

Relacja z Targów w nr 4/2015