Dostęp on-line do numerów 2004−2018

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa
skr. poczt.1004
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

Wydarzenia 2017

 

XIX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo - Techniczne (APCS-2017)  “Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej”

435. Impreza Europejskiej Federacji Korozji

22-24.11.2017 • Poraj

Informacje:  www.symp-kor-szczyrk.mim.pcz.czest.pl

Po rocznej przerwie Organizatorzy wznowili tradycyjne Sympozjum Korozyjne z cyklu APCS w Jastrzębiu k. Poraja. Materiały sympozyjne opublikowane zostały  jako zeszyt prenumerowany „Ochrony przed Korozją”.

Więcej w "Ochronie przed Korozją", nr 1/2018

 

90-lecie SITPChem   27.11.2017,  Warszawa  

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) jest kontynuatorem działań Związku Inżynierów Chemików Rzeczpospolitej Polskiej, założonego w 1927 r., a jego działalność jest ukierunkowana na korporację zawodową chemików, pracującą na rzecz i wspierającą rozwój przemysłu chemicznego oraz  społeczne i gospodarcze znaczenie chemii.  Starania i inicjatywy podejmowane Stowarzyszenia są adresowane przemysłu chemicznego, środowiska chemików i służą przemysłowi chemicznemu, ochronie środowiska oraz poprawie wizerunku chemii w społeczeństwie.

 Więcej w "Ochronie przed Korozją", nr 12/2017

 

FROSIO SURFACE TREATMENT TRAINING COURSE

10-20.10.2017, Gdańsk

Organizator: Kiwa Teknologisk Institutt, Norwegia: www.ti-norway.com  tel. +47 982 90 270, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Norweska firma Teknologisk Institutt (TI) jest kluczowym organizatorem kursów szkoleniowych w Norwegii od blisko 100 lat.  Obecnie  jest wiodącym dostawcą usług w zakresie organizacji szkoleń FROSIO na całym świecie, prowadząc szkolenia w takich krajach jak Polska, Szwecja, Dania, Korea Płd. oraz Chiny. 

Kurs organizowany przez firmę TI „FROSIO Surface Treatment Training Course” opiera się na wymaganiach dotyczących wiedzy i umiejętności zdefiniowanych w norweskiej normie NS 476 „Paints and Coatings – Approval and certification of surface treatment inspectors”. Szkoli inspektorów FROSIO jak oceniać i analizować warunki atmosferyczne, obróbkę wstępną, technologię malowania, procedury inspekcyjne, normy i wytyczne.

Więcej w "Ochronie przed Korozją", nr 8/2017

 

EUROCORR 2017 i XX International Corrosion Congress

3-7 września 2017 (wydarzenie EFC nr 417) • Praga, Czechy

EUROCORR, coroczne wydarzenie Europejskiej Federacji Korozyjnej, jest wiodącym Kongresem Korozyjnym w Europie przyciągającym coraz większą międzynarodową publiczność.W tym roku, po raz pierwszy EUROCORR był połączony z International Corrosion Congress (ICC) odbywającym się co trzy lata. Organizatorami edycji 2017 byli: Czech Association of Corrosion Engineers (AKI) i DECHEMA.

EUROCORR 2017 odbył się pod hasłem przewodnim: Corrosion Control for Safer Living. Program kongresu  zawierał wykłady plenarne, około 800 prezentacji ustnych i 12 równoległych sesji obejmujących tematy takie jak: korozja gazowa i atmosferyczna, korozja nuklearna, mechanizmy, metody i monitorowanie korozji, edukacja korozyjna, korozja morska, korozja stali, korozja w produkcji ropy naftowej i gazu, powłoki, ochrona katodowa, korozja w rafineriach, korozja w motoryzacji, trybokorozja, korozja polimerów, korozja artefaktów historycznych i archeologicznych, korozja w lotnictwie, korozja biomateriałów etc.

Więcej w "Ochronie przed Korozją", nr 10/2017

 

XI Konferencja Naukowo-Techniczna Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego

WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE PRZECIWKOROZYJNE

10-12.05.2017 • hotel OSSA, Rawa Mazowiecka

Sesje tematyczne: Powłoki ochronne, Energetyka przemysłowa, Przygotowanie powierzchni pod powłoki, Transport, magazynowanie i przeróbka ropy naftowej, Korozja i ochrona żelbetu, Antykorozja i środowisko, Problemy inspektorów nadzoru, Ochrona elektrochemiczna

Relacja w "Ochronie przed Korozją", nr 8/2017

 

Międzynarodowe Sympozjum Cynkownicze, 28.03.2017, Kielce

Już po raz czwarty, podczas VIII Targów Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE
organizowanych w dniach 28 – 30 marca 2017 roku w Kielcach, REMIX S.A. był współorganizatorem Międzynarodowego
Sympozjum Cynkowniczego. 
Temat spotkania skupił się wokół hasła przewodniego: „Rozwój Technologii Nakładania Antykorozyjnych Powłok Cynkowych”.

Relacja w "Ochronie przed Korozją", nr 6/2017

 

XXV Jubileuszowa Konferencja  A N T Y K O R O Z J A  SYSTEMY ● MATERIAŁY ● POWŁOKI

29 -31. 03. 2017 •  Ustroń – Jaszowiec

Kluczowe zagadnienia: ● Materiały, systemy i technologie w świetle wymagań UE ● Korozja tworzyw – mechanizmy korozji ● Zabezpieczenie maszyn, urządzeń i środków transportu ● Ocena powłok i zabezpieczeń – metody badawczo - pomiarowe ● Problemy budownictwa ● Nowoczesne powłoki, materiały i technologie

Relacja w "Ochronie przed Korozją", nr 6/2017