Dostęp on-line do numerów 2004−2018

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa
skr. poczt.1004
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

Wydarzenia 2020

 PEneu web 01

PaintExpo – 6. Międzynarodowe Targi Handlowe

21–24.04.2020 • Karlsruhe, Niemcy

PaintExpo 2020 to nie tylko wystawa światowych technologii malowania farbami ciekłymi i proszkowymi, ale również prezentacja innowacyjnych rozwiązań, dalszego rozwoju i nowych trendów we wszystkich sektorach reprezentowanych na targach. Wystawcy zaprezentują wiele innowacyjnych rozwiązań obejmujących wszystkie prace związane z malowaniem a także szeroki asortyment nowych wyrobów lakierowych z grupy farb ciekłych, utwardzanych UV i proszkowych. Nie mniej interesujące będą prezentacje w zakresie innowacyjnych metod badań i inspekcji oraz akcesoriów, jak również rozwiązań usuwania powłok i pakowania wyrobów.