Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

Wydarzenia 2020

 

web27 11

 

Webinar Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego dotyczący wręczenia nagród Laureatom Konkursu PSK odbył się 27.11. 2020 r. 

W programie prezentacje nagrodzonych prac:

  1. Badania mikrostruktury i właściwości warstw azotowanych i azotonawęglanych w niskotemperaturowej plazmie w aspekcie zastosowania na płyty mostkowo-żebrowe” - Dominika Prokop -  praca licencjacka wykonana pod kierunkiem dr inż. Tomasza Borowskiego
  2. Kształtowanie właściwości wodorochłonnych proszku aktywnego La(Ni,Co)5 poprzez magnetronowe osadzanie powłok wysokoentropowych” - Agnieszka Giemza - praca doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Bali

 

 

 webinar17

Webinar Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego "Powłoki cynkowe" odbył się 17.11. 2020 r. 

Program:

  1. „Nowości w gruntach organicznych wysokocynkowych. Czy można zmniejszyć ilość cynku w gruntach malarskich?” - M. Zubielewicz
  2. „10 lat doświadczeń z gruntami protektorowo / barierowo / inhibitującymi z grupy AVANTGUARD” - M. Puczkarski
  3. „Farby proszkowe epoksydowe z wysoką zawartością cynku, jako opcja zabezpieczenia stali przed korozją” - M. Santarius
  4. „Zmiany w normach dotyczących powłok cynkowych” - A. Królikowska / L. Komorowski
  5. „Nowa generacja drutów cynkowo-aluminiowych przeznaczonych do wytwarzania powłok ochronnych metodą metalizacji natryskowej”- P. Osuch, T. Knych, A. Mamala, M. Walkowicz, P. Strzępek [AGH w Krakowie]; T. Napióra, R. Sokół, S. Pawlicha [ZM Silesia S.A.]

 

 web 2

Webinar Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego  "Ochrona konstrukcji żelbetowych" odbył się 19.10. 2020 r.

Program:

  1. "Torkretowanie w naprawach inżynierskich i nowych konstrukcjach" - W. Majchrzak
  2. "Znaczenie ochrony konstrukcyjnej,materiałowo-strukturalnej oraz powierzchniowej dla trwałości żelbetu na przykładzie zbiorników oczyszczalni ścieków" - G. Andrzejewski, P. Wojciechowski, P. Łukowski, E. Szmigiera
  3. "Remont ściany odwodnej nabrzeża w Porcie Północnym jako przykład zagadnień korozyjnych betonu spowodowanych oddziaływaniem środowiska morskiego" - T. Mioduszewski, K. Saramowicz