Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

Wydarzenia 2021

 

24 kwietnia - Dzień Świadomości Korozyjnej

W 2010 r. Światowa Organizacja Korozyjna (WCO – World Corrosion Organization) po raz pierwszy ogłosiła dzień 24 kwietnia Dniem Świadomości Korozyjnej. W tym dniu w wielu krajach na świecie organizuje się imprezy mające na celu zilustrowanie szkodliwego wpływu korozji na życie codzienne, gospodarkę i środowisko oraz poinformowanie obywateli, przedstawicieli przemysłu, polityków i instytucji oświatowych o rozwiązaniach i koniecznych działaniach podejmowanych w walce z korozją. 

Korozja jest przyczyną wielu katastrof, groźnych w skutkach zarówno dla ludzi, jak i środowiska. Można tu wymienić m.in. korozję rurociągów transportujących produkty naftowe i spowodowane tym wycieki niebezpiecznych mediów do gleby i wód czy korozję wodociągów powodującą ogromne straty wody; wypadki zawalenia się dachów na pływalniach spowodowane korozją pod wpływem chlorków; zawalenia się budynków czy mostów; katastrofy tankowców, np. tankowca „Erika”, którego kadłub złamał się na skutek korozji, w wyniku czego do Zatoki Biskajskiej wyciekło 20 000 ton ropy.

W 2009 r. WCO opublikowała dokument White Paper pt.: „Global Needs for Knowledge Dissemination, Research  and Development in Materials Deterioration and Corrosion Control”, który uświadamia znaczenie ochrony przed korozją w życiu codziennym i przedstawia aktualny stan i kierunki postępu w zwalczaniu korozji. Istnieje ogromna potrzeba wzrostu świadomości korozyjnej, aby postrzegać korozję jako potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia, jak to podkreślono w WCO White Paper.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

web23 04fl 

Bezpłatny webinar "Krótka historia ochrony przed korozją"

Prowadzenie: Michał Jaczewski, rzeczoznawca PSK

23.04.2021, on-line

Zapisy: https://psk.org.pl/konferencje-psk2/webinar-krotka-historia-ochrony-przed-korozja

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja CORROSION 2021

1930.04.2021, on-line

Dostęp do ponad 1000 godzin prezentacji technicznych i spotkań poświęconych zapobieganiu korozji.
Nawiązywanie kontaktów z partnerami branżowymi, potencjalnymi partnerami biznesowymi i członkami NACE.
Wirtualna wystawa - najnowsze produkty branżowe, technologie i rozwiązania od ponad 420 firm.

Konferencja CORROSION to największe, coroczne wydarzenie organizowane przez NACE.
Konferencja nie ma stałego miejsca, każdego roku odbywa się w innym miejscu. Edycja 2020 została odwołana, natomiast w 2019 roku konferencja odbyła się w Nashville (USA) i zgromadziła prawie 7000 uczestników z ponad 60 krajów.

Więcej informacji: https://www.nacecorrosion.org/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja PSK "Współczesne technologie przeciwkorozyjne" 

911.06.2021, Stare Jabłonki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7èmes  journées Protection Cathodique et Revêtements Associés 

810.06.2021
Antibes Juan-les-Pins, Francja

Konferencja i wystawa organizowana cyklicznie przez CEFRACOR (CEntre FRançais de l’AntiCORrosion)

Więcej informacji: https://www.cefracor.org/en

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PSMB

XVI Sympozjum PSMB (połączone z XII Warsztatami PSMB)

Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem

Wrocław – Serock, 16.09.2021 -18.09.2021

Informacje: http://www.psmb.wroclaw.pl/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kongres EUROCORR 2021

19-23.09.2021, wydarzenie wirtualne

Motto Kongresu Eurocorr w tym roku brzmi: Materials science and advanced technologies for better corrosion protection

EUROCORR 2021 odbędzie się jako wydarzenie wirtualne, termin przesyłania referatów i posterów do 31 marca 2021 r.

Informacje i zapisy na stronie: https://eurocorr2021.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unknown

Targi EXPO-SURFACE, 19-21.10.2021

Wrześniowa, przełożona edycja Targów Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE pokazała, że nawet podczas pandemii spotkania branży są bardzo istotne. Zarówno wystawcy jak i zwiedzający bardzo dobrze odebrali jesienne wydarzenie. Wystawę odbywającą się razem z innymi przemysłowymi wydarzeniami odwiedziło blisko 3500 branżowych zwiedzających. Choć ta liczba jest mniej okazała niż liczba targowych gości w poprzednich latach, nie zmieniła się satysfakcja wystawców z odbytych rozmów biznesowych. 

Kolejna okazja do satysfakcjonujących spotkań branżowych nadarzy się już od 19 do 21 października 2021 r. w Targach Kielce za sprawą kolejnej edycji Targów EXPO-SURFACE. Wydarzenie to jest niewątpliwie jednym z najważniejszych  poświęconych  tej tematyce  w Europie Środkowo-Wschodniej. Swój udział zgłosiło już kilkadziesiąt firm, w tym również zagraniczne np. Rösler Oberflächentechnik GmbH. Nie mniej ciekawie zapowiadają się pozostałe wydarzenia przemysłowego cyklu: STOM-TOOL, STOM-BLECH&CUTTING, STOM-LASER, STOM-ROBOTICS, STOM-FIX, KIELCE FLUID-POWER, CONTROL-STOM, SPAWALNICTWO,DNI DRUKU 3D, TARGI TEiA oraz WIRTOPROCESY.

Więcej informacji: https://www.targikielce.pl/en/expo-surface 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 podpis do maila

ETCC2020  European Technical Coatings Congress odbędzie się w 2022 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 1214.07.2022.

Kongres organizowany jest od 70. lat w różnych krajach. Organizatorami Kongresu ETCC2020 są: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem i Europejska Federacja FATIPEC - Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries (www.fatipec.com).  W trakcie 3-dniowego kongresu prowadzone będą wykłady plenarne oraz równoległe 3-4 sesje tematyczne i Sesja Posterowa. W ramach Kongresu organizowana jest wystawa, na której firmy - producenci materiałów, urządzeń produkcyjnych, badawczych - przedstawiają ofertę swoich najnowszych produktów i rozwiązań technicznych. Kongresowi towarzyszy także Sesja „Summer School” - z wykładami dedykowanymi studentom i młodym naukowcom.  W trakcie kongresów tradycyjnie przyznawane są nagrody FATIPEC po 1000 Euro za najlepsze referaty w kategoriach: najlepszy referat kongresu, najlepszy referat prezentowany przez młodych naukowców (wiek do 35 lat), najlepszy referat o tematyce ekologicznej. FATIPEC pokrywa pełne koszty uczestnictwa w Kongresie dla jednego młodego naukowca z każdego kraju członkowskiego.

Informacje: www.etcc2020.org    Kontakt ETCC2020: e-mail kongresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EuroBLECH, który miał odbyć się Hanowerze w dniach 9-12 marca 2021 r. jest przesunięty na przyszły rok. 

Nowy termin kolejnego 26. Międzynarodowego Salonu Technologii Obróbki Blach EuroBLECH to 2528.10.2022 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

w 2021 roku odbyły się: 

 

webinar

Webinar PSK "Pożytki z korozji".  10.03.2021 r.  Patronat prasowy "Ochrona przed Korozją"

 

 

web2 02

Webinar PSK "Trwałość Systemów Ogniochronnych. Deklaracje i Rzeczywistość".  2.02.2021 r. 

Program zawierał 7 referatów.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------