Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

Prenumerata na 2021 rok - dobierz wersję dla siebie

■ Nie wyobrażasz sobie lektury czasopisma bez szeleszczących kartek i zapachu farby drukarskiej?
■ Czytasz gazety i czasopisma wyłącznie na tablecie lub komputerze?
■ Potrzebujesz dostępu do ogromnej, budowanej przez lata bazy wiedzy?

Dobierz wersję prenumeraty dla siebie! Mamy wersję cyfrową, papierową, a także prenumeratę PLUS z dostępem do przepastnych elektronicznych archiwów "Ochrony przed Korozją". Szczegóły poniżej.

■ Roczna prenumerata w wersji cyfrowej na 2021 r. (nowość!)
Obejmuje ukazujące się w 2021 r. numery naszego miesięcznika – dostęp do wersji cyfrowej przez Portal Informacji Technicznej. Podstawowym okresem e-prenumeraty jest rok. Prenumerata na 2021 r. w promocji „W prenumeracie taniej” kosztuje 504,00 zł brutto. Promocyjna cena dotyczy wyłącznie prenumeraty całorocznej zamówionej bezpośrednio w Wydawnictwie SIGMA-NOT.
Zamówienia: https://sigma-not.pl/czasopisma-40-ochrona-przed-korozja.html

■ Roczna prenumerata wersji papierowej na 2021 r.
Obejmuje ukazujące się w 2021 r. numery naszego miesięcznika. Podstawowym okresem prenumeraty papierowej jest rok. Prenumerata na 2021 r. w promocji „W prenumeracie taniej” kosztuje 504,00 zł + koszty dostawy 30,00 zł, czyli łącznie 534,00 zł brutto. Promocyjna cena dotyczy wyłącznie prenumeraty całorocznej zamówionej bezpośrednio w Wydawnictwie SIGMA-NOT.
Zamówienia: https://sigma-not.pl/czasopisma-40-ochrona-przed-korozja.html

■ Roczna prenumerata w wersji PLUS na 2021 r.
Całoroczna prenumerata wersji papierowej (koszty dostawy ponosi wydawca) oraz cyfrowej, a także roczny dostęp do internetowego archiwum naszego czasopisma w Portalu Informacji Technicznej. Archiwum obejmuje publikacje od 2004 r. Prenumerata PLUS na 2021 r. kosztuje 756,00 zł brutto. Promocyjna cena dotyczy wyłącznie prenumeraty całorocznej zamówionej bezpośrednio w Wydawnictwie SIGMA-NOT.
Zamówienia: https://sigma-not.pl/czasopisma-40-ochrona-przed-korozja.html

Uwaga – bonus! Każdy czytelnik, który jeszcze w tym roku zamówi i opłaci prenumeratę cyfrową lub prenumeratę w wersji PLUS na 2021 r., otrzyma dostęp do wersji cyfrowej naszego miesięcznika już w bieżącym roku – od miesiąca, w którym za nią zapłacił (w przypadku prenumeraty PLUS wcześniejszy dostęp obejmuje również internetowe archiwum "Ochrony przed Korozją").
Ważne! Od stycznia 2021 r. każdy numer "Ochrony przed Korozją" kosztuje 44 zł. Zamawiając prenumeratę w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT zapłacisz mniej.
Więcej informacji o prenumeracie: https://sigma-not.pl/czasopisma-40-ochrona-przed-korozja.html

 

Druk zamówienia do pobrania

 

Prenumeratę można także zamówić:
faksem: 22 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49
mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
poprzez Internet: www.sigma-not.pl
listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa
telefonicznie: 22 840 30 86 lub 22 840 35 89

 

Na życzenie klienta wysyłamy blankiety zamówień wraz z aktualną listą tytułów i cennikiem czasopism.
Zamówienia na prenumeratę czasopism wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-NOT można składać w dowolnym terminie. Mogą one obejmować dowolny okres, tzn. dotyczyć dowolnej liczby kolejnych zeszytów każdego czasopisma. Zamawiający – po dokonaniu wpłaty – może otrzymywać zaprenumerowany przez siebie tytuł począwszy od następnego miesiąca. Zamówienia na zeszyty sprzed daty otrzymania wpłaty będą realizowane w miarę możliwości z posiadanych zapasów magazynowych. Członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w FSNT-NOT oraz uczniowie szkół technicznych każdego szczebla mają prawo do zaprenumerowania 1 egz. wybranego czasopisma po cenie ulgowej – pod warunkiem przesłania do Wydawnictwa formularza zamówienia (lub kserokopii blankietu wpłaty), ostemplowanych pieczęcią koła SNT lub szkoły.

 

Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wpłaty przez prenumeratora. Dokument wpłaty jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia. Wpłat na prenumeratę można dokonywać na ogólnie dostępnych blankietach w urzędach pocztowych (przekazy pieniężne) lub bankach (polecenie przelewu), przekazując środki na konto: Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. pocz. 1004 nr 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577. Na blankiecie wpłaty należy czytelnie podać nazwę zamawianego czasopisma, liczbę zamawianych egzemplarzy, okres, wersję i cenę prenumeraty oraz adres zamawiającego.

 

Pojedyncze zeszyty archiwalne dostępne w wersji papierowej i – od 2004 roku – elektronicznej (cena 1 egz. brutto wg aktualnego cennika). Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.

Sprzedaż zeszytów archiwalnych prowadzi:
• Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.(adres jw.)
• Redakcja Ochrony przed Korozją, Gliwice, ul. Chopina 6, pok.202,  tel.: 32 231 02 24, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Każdemu oferujemy możliwość zakupu pojedynczych publikacji i zeszytów wszystkich 33 czasopism wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-NOT w wersji elektronicznej (płatność: SMSem, kartą płatniczą, przelewem on-line lub przelewem zwykłym).