Dostęp on-line do numerów 2004 - 2017

Redakcja

ul. Chopina 6, pokój 202

44-100 Gliwice
tel./fax:  32 231 02 24

tel. 602 334 996

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa
skr. poczt.1004
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

You need Adobe Flash Player to view this content

 

 

Warunki prenumeraty na 2017 rok

Korzyści z prenumeraty

 

Prenumerata roczna czasopism Wydawnictwa jest możliwa w wariantach

  • prenumerata wersji papierowej,
  • prenumerata PLUS - całoroczna prenumerata wersji papierowej + roczny dostęp (poprzez Portal Informacji Technicznej) do publikacji z zaprenumerowanego tytułu.
  • prenumerata PLUS z 10% zniżką - przy podpisaniu umowy prenumeraty ciągłej - odnawianej automatycznie co roku.

Do każdego rodzaju prenumeraty można zamówić płytę CD z rocznikiem, wysyłaną po zakończeniu roku wydawniczego.

 

Cena 1 egzemplarza: 39 zł brutto (w tym 5% VAT)
Cena prenumeraty rocznej wersji papierowej: 468 zł brutto (w tym 5% VAT)
Cena prenumeraty rocznej PLUS: 557 zł brutto (w tym 5% VAT na czasopismo i 23% VAT na dostęp do Portalu)
Cena prenumeraty rocznej PLUS z 10% zniżką: 501,30 zł brutto (w tym 5% VAT na czasopismo i 23 % VAT na dostęp do Portalu)
Cena rocznika na płycie CD: 49,00 zł brutto (w tym 23% VAT)

 

Prenumerata ulgowa - rabat 50% od ceny podstawowej (dotyczy tylko prenumeraty w wersji papierowej) Do prenumeraty ulgowej można dokupić dostęp do Portalu w cenie 89,00 zł brutto (w tym 23% VAT) na rok.
Każdy prenumerator, który ma wykupioną prenumeratę u innego kolportera (niż Zakład Kolportażu Wydawnictwa Sigma-Not), może dokupić u nas dostęp do Portalu w cenie 110,70 zł brutto (w tym 23% VAT) na rok.

 

Prenumeratę można zamówić:
faksem: 22 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49, Pobierz druk zamówienia
mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
poprzez Internet: www.sigma-not.pl
listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa
telefonicznie: 22 840 30 86 lub 22 840 35 89

 

Na życzenie klienta wysyłamy blankiety zamówień wraz z aktualną listą tytułów i cennikiem czasopism.
Zamówienia na prenumeratę czasopism wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-NOT można składać w dowolnym terminie. Mogą one obejmować dowolny okres, tzn. dotyczyć dowolnej liczby kolejnych zeszytów każdego czasopisma. Zamawiający – po dokonaniu wpłaty – może otrzymywać zaprenumerowany przez siebie tytuł począwszy od następnego miesiąca. Zamówienia na zeszyty sprzed daty otrzymania wpłaty będą realizowane w miarę możliwości z posiadanych zapasów magazynowych. Członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w FSNT-NOT oraz uczniowie szkół technicznych każdego szczebla mają prawo do zaprenumerowania 1 egz. wybranego czasopisma po cenie ulgowej – pod warunkiem przesłania do Wydawnictwa formularza zamówienia (lub kserokopii blankietu wpłaty), ostemplowanych pieczęcią koła SNT lub szkoły.

 

Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wpłaty przez prenumeratora. Dokument wpłaty jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia. Wpłat na prenumeratę można dokonywać na ogólnie dostępnych blankietach w urzędach pocztowych (przekazy pieniężne) lub bankach (polecenie przelewu), przekazując środki na konto: Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. pocz. 1004 nr 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577. Na blankiecie wpłaty należy czytelnie podać nazwę zamawianego czasopisma, liczbę zamawianych egzemplarzy, okres, wersję i cenę prenumeraty oraz adres zamawiającego.

 

Pojedyncze zeszyty archiwalne dostępne w wersji papierowej i – od 2004 roku – elektronicznej (cena 1 egz. brutto wg aktualnego cennika). Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.

Sprzedaż zeszytów archiwalnych prowadzi:
• Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.(adres jw.)
• Redakcja Ochrony przed Korozją, Gliwice, ul. Chopina 6, skr. poczt. 29A, tel.: 32 231 02 24, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Każdemu oferujemy możliwość zakupu pojedynczych publikacji i zeszytów wszystkich 33 czasopism wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-NOT w wersji elektronicznej (płatność: SMSem, kartą płatniczą, przelewem on-line lub przelewem zwykłym).