Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

Warunki prenumeraty na 2020 rok

Prenumerata roczna czasopism Wydawnictwa jest możliwa w wariantach:

  • prenumerata wersji papierowej,
  • prenumerata roczna PLUS - całoroczna prenumerata wersji papierowej + roczny dostęp do e-publikacji za pośrednictwem Wirtualnej Czytelni na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl),
  • prenumerata ciągła PLUS z rabatem 10%, automatycznie odnawiająca sie co roku - całoroczna prenumerata wersji papierowej + roczny dostęp do e-publikacji za pośrednictwem Wirtualnej Czytelni na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl),

Cena prenumeraty rocznej wersji papierowej: 504 zł brutto (w tym 8% VAT) + koszty dostawy w wys. 30 zł brutto (w tym 23% VAT)

Cena prenumeraty rocznej PLUS: 624 zł brutto (w tym 8% VAT). Koszt wysyłki pokrywa Wydawca.
Cena prenumeraty rocznej PLUS z 10% zniżką: 561,60  brutto (w tym 8% VAT). Koszt wysyłki pokrywa Wydawca.

 

Druk zamówienia do pobrania

 

Prenumeratę można także zamówić:
faksem: 22 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49
mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
poprzez Internet: www.sigma-not.pl
listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa
telefonicznie: 22 840 30 86 lub 22 840 35 89

 

Na życzenie klienta wysyłamy blankiety zamówień wraz z aktualną listą tytułów i cennikiem czasopism.
Zamówienia na prenumeratę czasopism wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-NOT można składać w dowolnym terminie. Mogą one obejmować dowolny okres, tzn. dotyczyć dowolnej liczby kolejnych zeszytów każdego czasopisma. Zamawiający – po dokonaniu wpłaty – może otrzymywać zaprenumerowany przez siebie tytuł począwszy od następnego miesiąca. Zamówienia na zeszyty sprzed daty otrzymania wpłaty będą realizowane w miarę możliwości z posiadanych zapasów magazynowych. Członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w FSNT-NOT oraz uczniowie szkół technicznych każdego szczebla mają prawo do zaprenumerowania 1 egz. wybranego czasopisma po cenie ulgowej – pod warunkiem przesłania do Wydawnictwa formularza zamówienia (lub kserokopii blankietu wpłaty), ostemplowanych pieczęcią koła SNT lub szkoły.

 

Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wpłaty przez prenumeratora. Dokument wpłaty jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia. Wpłat na prenumeratę można dokonywać na ogólnie dostępnych blankietach w urzędach pocztowych (przekazy pieniężne) lub bankach (polecenie przelewu), przekazując środki na konto: Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. pocz. 1004 nr 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577. Na blankiecie wpłaty należy czytelnie podać nazwę zamawianego czasopisma, liczbę zamawianych egzemplarzy, okres, wersję i cenę prenumeraty oraz adres zamawiającego.

 

Pojedyncze zeszyty archiwalne dostępne w wersji papierowej i – od 2004 roku – elektronicznej (cena 1 egz. brutto wg aktualnego cennika). Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.

Sprzedaż zeszytów archiwalnych prowadzi:
• Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.(adres jw.)
• Redakcja Ochrony przed Korozją, Gliwice, ul. Chopina 6, pok.202,  tel.: 32 231 02 24, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Każdemu oferujemy możliwość zakupu pojedynczych publikacji i zeszytów wszystkich 33 czasopism wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-NOT w wersji elektronicznej (płatność: SMSem, kartą płatniczą, przelewem on-line lub przelewem zwykłym).