Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

Prenumerata - dobierz wersję dla siebie

■ Nie wyobrażasz sobie lektury czasopisma bez szeleszczących kartek i zapachu farby drukarskiej?
■ Czytasz gazety i czasopisma wyłącznie na tablecie lub komputerze?
■ Potrzebujesz dostępu do ogromnej, budowanej przez lata bazy wiedzy?
Dobierz wersję prenumeraty dla siebie! Mamy wersję cyfrową, papierową, a także prenumeratę PLUS z dostępem do przepastnych elektronicznych archiwów "Ochrony przed Korozją". Szczegóły poniżej.

■ Roczna prenumerata w wersji cyfrowej 
Dostęp do wersji cyfrowej możliwy jest przez Portal Informacji Technicznej.

Podstawowym okresem e-prenumeraty jest rok.

Prenumerata na rok 2021, 2022 r. kosztuje 504,00 zł brutto. 
Zamówienia: https://sigma-not.pl/czasopisma-40-ochrona-przed-korozja.html

■ Roczna prenumerata wersji papierowej
Podstawowym okresem prenumeraty papierowej jest rok. 

Prenumerata na rok 2021, 2022 r.  kosztuje 504,00 zł + koszty dostawy 36,00 zł, czyli łącznie 540,00 zł brutto. 
Zamówienia: https://sigma-not.pl/czasopisma-40-ochrona-przed-korozja.html

■ Roczna prenumerata w wersji PLUS 
Całoroczna prenumerata wersji papierowej (koszty dostawy ponosi wydawca) oraz cyfrowej, a także roczny dostęp do internetowego archiwum naszego czasopisma w Portalu Informacji Technicznej. Archiwum obejmuje publikacje od 2004 r.

Prenumerata PLUS na rok 2021, 2022 r. kosztuje 762,00 zł brutto.
Zamówienia: https://sigma-not.pl/czasopisma-40-ochrona-przed-korozja.html

 

Prenumeratę można także zamówić:
faksem: 22 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49
mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
poprzez Internet: www.sigma-not.pl
listownie: Zakład Poligrafii i Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. ul. Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa
telefonicznie: 22 840 30 86 lub 22 840 35 89

 

Na życzenie klienta wysyłamy blankiety zamówień wraz z aktualną listą tytułów i cennikiem czasopism.
Zamówienia na prenumeratę czasopism wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-NOT można składać w dowolnym terminie. Mogą one obejmować dowolny okres, tzn. dotyczyć dowolnej liczby kolejnych zeszytów każdego czasopisma. Zamawiający – po dokonaniu wpłaty – może otrzymywać zaprenumerowany przez siebie tytuł począwszy od następnego miesiąca. Zamówienia na zeszyty sprzed daty otrzymania wpłaty będą realizowane w miarę możliwości z posiadanych zapasów magazynowych. Członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w FSNT-NOT oraz uczniowie szkół technicznych każdego szczebla mają prawo do zaprenumerowania 1 egz. wybranego czasopisma po cenie ulgowej – pod warunkiem przesłania do Wydawnictwa formularza zamówienia (lub kserokopii blankietu wpłaty), ostemplowanych pieczęcią koła SNT lub szkoły.

 

Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wpłaty przez prenumeratora. Dokument wpłaty jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia. Wpłat na prenumeratę można dokonywać na ogólnie dostępnych blankietach w urzędach pocztowych (przekazy pieniężne) lub bankach (polecenie przelewu), przekazując środki na konto: Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,  nr 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577. Na blankiecie wpłaty należy czytelnie podać nazwę zamawianego czasopisma, liczbę zamawianych egzemplarzy, okres, wersję i cenę prenumeraty oraz adres zamawiającego.

 

Pojedyncze zeszyty archiwalne dostępne w wersji papierowej i – od 2004 roku – elektronicznej (cena 1 egz. brutto wg aktualnego cennika). Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.

Sprzedaż zeszytów archiwalnych prowadzi:
• Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.(adres jw.)
• Redakcja Ochrony przed Korozją, Gliwice, ul. Chopina 6, pok.202,  tel.: 32 231 02 24, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Każdemu oferujemy możliwość zakupu pojedynczych publikacji i zeszytów wszystkich 33 czasopism wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-NOT w wersji elektronicznej (płatność: SMSem, kartą płatniczą, przelewem on-line lub przelewem zwykłym).

Newsletter