Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

Redakcja "Ochrony przed Korozją"

 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.l

 

Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny - dr hab. inż. Małgorzata Zubielewicz

Dr hab. inż. Małgorzata Zubielewicz ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracuje w: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, w Oddziale Farb i Tworzyw w Gliwicach. Zajmuje się badaniami właściwości powłok ochronnych w zależności od składu wyrobów lakierowych i środowiska eksploatacji powłok oraz opracowywaniem technologii zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. Jest członkiem Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Farb i Lakierów (FATIPEC – Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries).  Zajmuje się również działalnością normalizacyjną, jest członkiem Komitetu Technicznego Nr 175 „Farby i lakiery”.

 

Z-ca Redaktora Naczelnego - mgr Małgorzata Śmieszek-Glanc

Mgr Małgorzata Śmieszek-Glanc pracuje w Wydawnictwie SIGMA-NOT od 1994 roku, od 2003 roku jako zastępca Red. Naczelnego i Kierownik Zakładu.

 

Redaktorzy tematyczni:
prof. dr hab. inż. Janusz Flis

dr hab. inż. Danuta Kotnarowska
dr inż. Agnieszka Królikowska
dr hab. inż. Ginter Nawrat
dr inż. Wojciech Sokólski

prof. dr hab. inż. Adam Zybura

 

Redakcja językowa: Expressis Verbis (język polski)

Redaktor językowy: mgr Grzegorz Sosna (język angielski)
Redaktor statystyczny: mgr inż. Anna Tramś

Reklama: Ewa Sadowska. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


 

Rada Naukowa:

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Witold Gnot, ZG SITPChem, Politechnika Śląska, Gliwice

Wiceprzewodniczący: prof dr hab. Henryk Bala, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

prof. Idalina Vieira Aoki, Escola Politecnica da Universidade de São Paulo, Brazylia

dr inż. Adam Baryłka, Zarząd Główny FSNT-NOT, Warszawa

mgr inż. Magdalena Borek-Daruk, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa

prof. Pier Luigi Bonora, European Federation of Corrosion,
dr Henrikas Cesiulis, Vilnius University, Vilnius, Litwa

prof. Dr. rer.nat. Ahmed Abd El-Aziz, German University in Cairo, Egipt
prof. Lorenzo Fedrizzi, University of Udine, Włochy

prof. Joao Salvador Fernandes, Universidade Técnica de Lisboa, Portugalia

prof. Dr. Damien Féron, World Corrosion Organisation
prof. dr hab. inż. Janusz Flis, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
dr Daniel de la Fuente, Centro Nacionale de Investogaciones Metalúrgas (CENIM), Hiszpania

dr hab. inż., prof. PŚ Mariusz Jaśniok, Politechnika Śląska, Polska 
prof. Andréa Kalendová, University of Pardubice, Czechy
prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
prof. Niki Kouloumbi, National Technical University, Ateny, Grecja
mgr inż. Józef Kozieł, SITPChem, Polska

dr inż. Agnieszka Królikowska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
dr inż. Andrzej Królikowski, Politechnika Warszawska, Warszawa

dr Olga Kulikova, Yaroslavl Paint Research Institute YarLI, Rosja

dr inż. Lech Kwiatkowski, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Polska
prof. Vesna B. Mišković-Stanković, University of Belgrade, Serbia
prof. Roman Nowak,Aalto University, Finlandia
dr inż. hab. Hanna Pokhmurska, Technische Universität Chemnitz, Niemcy

dr inż. Tomáš Prošek, The University of Chemistry and Technology, Prague, Czechy
dr Thadeus Schauer, Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA), Niemcy
dr inż. Wojciech Sokólski, Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych „Corrpol” Sp. z o.o., Gdańsk

prof.dr hab. inż. Maria Sozańska, Politechnika Śląska, Katowice

dr Judit Telegdi, Hungarian Academy of Sciences, Węgry
prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń,Politechnika Warszawska, Warszawa

dr hab. inż., prof. PWr Juliusz Winiarski, Politechnika Wrocławska, Wrocław
prof. dr hab. inż. Tadeusz Zakroczymski, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa


 

Wydawca:

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968, 

NIP: 524 030 35 01. Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
www.sigma-not.pl


 

Kontakt:

Adres pocztowy:  Redakcja "Ochrony przed Korozją", ul. Chopina 6, pok. 202, 44-100 Gliwice

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  ▪  tel. 602 334 996

 

Newsletter