Dostęp on-line do numerów 2004−2018

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa
skr. poczt.1004
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

Redakcja "Ochrony przed Korozją"

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  ▪  tel./fax: 32 231 02 24, tel. 602 334 996

 

Redaktor Naczelny - dr hab. inż. Małgorzata Zubielewicz

Z-ca Redaktora Naczelnego - mgr Małgorzata Śmieszek-Glanc

Redaktorzy tematyczni:
prof. dr hab. inż. Janusz Flis

dr hab. inż. Danuta Kotnarowska
dr inż. Agnieszka Królikowska
dr hab. inż. Ginter Nawrat
dr inż. Wojciech Sokólski

Redaktor językowy: mgr Jacek Leszczyński (język polski)

Redaktor językowy: mgr Grzegorz Sosna (język angielski)
Redaktor statystyczny: mgr inż. Anna Tramś

Reklama: Ewa Sadowska. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną) 


Rada Naukowa:

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Witold Gnot, ZG SITPChem, Politechnika Śląska

Wiceprzewodniczący: prof dr hab. Henryk Bala, Politechnika Częstochowska

Członkowie:
prof. Idalina Vieira Aoki, Brazylia
prof. Pier Luigi Bonora, Włochy
dr Henrikas Cesiulis, Litwa
prof. Lorenzo Fedrizzi, Włochy
prof. Joao Salvador Fernandes, Portugalia
prof. dr hab. inż. Janusz Flis, Polska
dr Daniel de la Fuente, Hiszpania
prof. Andréa Kalendová, Czechy
prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, Polska
prof. Niki Kouloumbi, Grecja
dr Olga Kulikova, Rosja
mgr inż. Józef Kozieł, Polska
dr inż. Andrzej Kusyk, Polska
dr inż. Agnieszka Królikowska, Polska
dr inż. Andrzej Królikowski, Polska
dr Lech Kwiatkowski, Polska
prof. Vesna B. Mišković-Stanković, Serbia
prof. Roman Nowak, Finlandia
dr inż. hab. Hanna Pokhmurska, Niemcy

dr inż. Tomáš Prošek, Czechy
inż. Štefan Rástocký, Słowacja
dr Thadeus Schauer, Niemcy
dr inż. Wojciech Sokólski, Polska
prof.dr hab. inż. Bogdan Szczygieł, Polska
dr Judit Telegdi, Węgry
prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń, Polska
prof. dr hab. inż. Tadeusz Zakroczymski, Polska
prof. dr hab. inż. Adam Zybura, Polska


Adres pocztowy:  Redakcja "Ochrony przed Korozją", ul. Chopina 6, pok. 202, 44-100 Gliwice


Wydawca:  Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, 

skr. poczt. 1004. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968, 

NIP: 524 030 35 01. Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
www.sigma-not.pl